Task 12 - Choose the correct words - SHS Friends Plus 8 page 49

1. Nội dung câu hỏi

1. I am taller than you, am / aren't I?

2. You've got a new bike, have / haven’t you?

3. That’s an amazing picture, isn’t it / that?

4. We won't have much time tomorrow, won't / will we?

5. They should work harder, shouldn't / don’t they?

6. We weren't playing video games all day, weren't / were we?

2. Phương pháp giải

Chọn từ đúng.

3. Lời giải chi tiết

Đáp án:

1. aren’t

2. haven’t

3. it

4. will

5. shouldn’t

6. were

Giải thích:

1. Mệnh đề chính trước dấu phẩy ở dạng khẳng định => phần hỏi đuôi dạng phủ định. Vì chủ ngữ là “I” đi với động từ “am” => câu hỏi đuôi chuyển thành “aren’t”.

2. Mệnh đề chính ở dạng khẳng định với động từ “have got” => phần hỏi đuôi dạng phủ định với “haven’t”.

3. Chủ ngữ là “That” => đại từ trong phần câu hỏi đuôi chuyển thành “it”.

4. Mệnh đề chính ở dạng phủ định có “won’t” => phần câu hỏi đuôi dùng dạng khẳng định với “will”.

5. Mệnh đề chính dạng khẳng định với động từ khuyết thiếu “should” => phần hỏi đuôi dùng dạng phủ định chuyển thành “shouldn’t”.

6. Mệnh đề chính dạng phủ định với “weren’t” => phần câu hỏi đuôi chuyển thành dạng khẳng định với “were”.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi cao hơn bạn phải không?

2. Bạn có 1 chiếc xe đạp mưới phải không?

3. Đó là 1 bức tranh tuyệt vời, đúng chứ?

4. Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian vào ngày mai, phải không?

5. Họ nên làm việc chăm chỉ hơn phải không?

6. Chúng ta không chơi trò chơi điện tử cả ngày phải không?

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi