Task 3 - Complete the sentences with the first conditional form of the verbs in brackets. Then rewrite sentences 4 - 5 using if - SHS Friends Plus 8 page 53

1. Nội dung câu hỏi

If we (survive), our brains (get) bigger. (Nếu chúng ta (sống sót), bộ não của chúng ta (trở nên) lớn hơn.)

→ If we survive, our brains will get bigger. (Nếu chúng ta sống sót, bộ não của chúng ta sẽ trở nên lớn hơn.)

1. If people ______ (live) on other planets, they ________ (miss) the Earth.

2. He ________ (get tired) if he __________ (not rest).

3. We ________ (not look) the same if we _________ (live) on Mars.

4. You _________ (miss) the bus unless you ________ (get up) now.

5. There __________ (be) a catastrophe unless we ___________ (protect) the environment.

2. Phương pháp giải

Hoàn thành các câu bằng cách chia các động từ trong ngoặc theo câu điều kiện loại 1. Sau đó viết lại câu 4 - 5 sử dụng if.

3. Lời giải chi tiết

Đáp án:

1. If people live on other planets, they will miss the Earth.

2. He will get tired if he doesn’t rest.

3. We won’t look the same if we live on Mars.

4. You will miss the bus unless you get up now.

→ You will miss the bus if you don’t get up now.

→ You won’t miss the bus if you get up now.

5. There will be a catastrophe unless we protect the environment.

→ There won’t be a catastrophe if we protect the environment.

→ There will be a catastrophe if we don’t protect the environment.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu con người sống ở hành tinh khác, họ sẽ nhớ Trái đất.

2. Anh ấy sẽ mệt nếu anh ấy không nghỉ ngơi.

3. Chúng ta sẽ trông không giống nhau nếu chúng ta sống trên sao Hỏa.

4. Bạn sẽ lỡ chuyến xe buýt trừ khi bạn dậy ngay bây giờ.

→ Bạn sẽ lỡ chuyến xe buýt nếu bạn không dậy ngay bây giờ.

→ Bạn sẽ không nhỡ chuyến xe buýt nếu bạn dậy ngay bây giờ.

5. Sẽ có thảm họa trừ khi chúng ta bảo vệ môi trường.

→ Sẽ không có thảm họa nếu chúng ta bảo vệ môi trường.

→ Sẽ có thảm họa nếu chúng ta không bảo vệ môi trường.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi