Reviews

Task - Circle the correct words - SHS i-Learn Smart World 8 page 99

1. Nội dung câu hỏi

1. Some people live and work in space, but most people live on Earth/Mars.

(Một số người sống và làm việc trong không gian, nhưng hầu hết mọi người sống trên Trái đất/Sao Hỏa.)

2. Earth is a good place to live because it has oxygen/aliens.

(Trái đất là một nơi tốt để sống vì nó có oxy/người ngoài hành tinh.)

3. Some planets have a low temperature/gravity because they are very far from the sun.

(Một số hành tinh có nhiệt độ/trọng lực thấp vì chúng ở rất xa mặt trời)

4. Scientists found a strange vehicle in the ocean. They think it's an alien/a flying saucer.

(Các nhà khoa học tìm thấy một phương tiện kỳ lạ dưới đại dương. Họ nghĩ đó là người ngoài hành tinh/đĩa bay.)

5. The moon has very low temperature/gravity because it's so small.

(Mặt trăng có nhiệt độ/trọng lực rất thấp vì nó quá nhỏ.)

6. We can build space stations/UFOs near our planet.

(Chúng ta có thể xây dựng các trạm vũ trụ/UFO gần hành tinh của chúng ta.)

7. The alien had hundreds of sharp teeth. I was terrified/huge!

(Người ngoài hành tinh có hàng trăm chiếc răng sắc nhọn Tôi đã rất sợ hãi / khổng lồ!)

8. Aliens/Space stations are people from other planets.

(Người ngoài hành tinh/Trạm vũ trụ là những người đến từ hành tinh khác.)

2. Phương pháp giải

Khoanh tròn những từ đúng

3. Lời giải chi tiết

1. Earth

(Trái đất)

2. oxygen

(oxy)

3. temperature

(nhiệt độ)

4. a flying saucer

(đĩa bay)

5. gravity
(trọng lực)

6. space stations

(trạm vũ trụ)

7. terrified

(sợ hãi)

8. Aliens

(người ngoài hành tinh)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi