Reviews

Task - Now, use your notes to write a guide about how to prepare for and what to do during a disaster. Write 80 to 100 words - SHS i-Learn Smart World 8 page 95

1. Nội dung câu hỏi

Now, use your notes to write a guide about how to prepare for and what to do during a disaster. Write 80 to 100 words

2. Phương pháp giải

Bây giờ, hãy sử dụng các ghi chú của bạn để viết hướng dẫn về cách chuẩn bị và những việc cần làm trong một thảm họa. Viết 80 đến 100 từ.

3. Lời giải chi tiết

To prepare for floods, it is important to understand the risks and be prepared to take action. This includes creating an emergency plan, stocking emergency supplies, and understanding evacuation routes. Governments and organizations are also working to improve flood protection measures, such as building dikes and levees, to reduce the impact of floods on communities. Despite these efforts, floods will continue to pose a threat to communities around the world. It is important for individuals and communities to be prepared, stay informed, and take action to protect themselves and their loved ones in the event of a flood.

(Để chuẩn bị ứng phó với lũ lụt, điều quan trọng là phải hiểu các rủi ro và sẵn sàng hành động. Điều này bao gồm lập kế hoạch khẩn cấp, dự trữ vật tư khẩn cấp và tìm hiểu các tuyến đường sơ tán. Chính phủ và các tổ chức cũng đang làm việc để cải thiện các biện pháp phòng chống lũ lụt, chẳng hạn như xây dựng đê và đê, để giảm tác động của lũ lụt đối với cộng đồng. Bất chấp những nỗ lực này, lũ lụt sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với các cộng đồng trên khắp thế giới. Điều quan trọng là các cá nhân và cộng đồng phải chuẩn bị sẵn sàng, cập nhật thông tin và hành động để bảo vệ bản thân và những người thân yêu của họ trong trường hợp lũ lụt xảy ra.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi