Reviews

Task - Read the article about an interview with a teenage celebrity. Circle True or False - SHS i-Learn Smart World 8 page 102

1. Nội dung câu hỏi

This week, Charles from Vibe Magazine interviewed Suzy T, the teenage singer, at her home in Texas.

You have a lot of space here. Tell me about your home.

She said that it was a farmhouse. She told me that her family owned a lot of land in Texas

 

Do you keep any animals on your farm?

She said that she had horses, cows, and pigs on her farm. She told me that she liked the pigs most.

How do you go to school?

She said that she went to school on her horse. She told me that she didn't need a jet or a helicopter anymore.

What can't you live without?

She said that she couldn't live without nature and fresh air. She also told me that she couldn't live without her fans.

What is your new song about?

She told me that her song was about helping children. It was for a charity. She said that the charity taught people around the world about children's rights. They also helped children in poor countries to go to school.

(Tuần này, Charles từ Tạp chí Vibe đã phỏng vấn Suzy T, ca sĩ tuổi teen, tại nhà riêng của cô ở Texas.

Bạn có rất nhiều không gian ở đây. Kể cho tôi nghe về ngôi nhà của bạn.

Cô ấy nói rằng đó là một trang trại. Cô ấy nói với tôi rằng gia đình cô ấy sở hữu rất nhiều đất đai ở Texas

Bạn có giữ bất kỳ động vật trong trang trại của bạn?

Cô ấy nói rằng cô ấy có ngựa, bò và lợn trong trang trại của mình. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích những con lợn nhất.

Bạn đến trường như thế nào?

Cô ấy nói rằng cô ấy đã đến trường trên con ngựa của mình. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không cần máy bay phản lực hay trực thăng nữa.

Bạn không thể sống thiếu gì?

Cô ấy nói rằng cô ấy không thể sống thiếu thiên nhiên và không khí trong lành. Cô ấy cũng nói với tôi rằng cô ấy không thể sống thiếu người hâm mộ của mình.

Bài hát mới của bạn nói về điều gì?

Cô ấy nói với tôi rằng bài hát của cô ấy nói về việc giúp đỡ trẻ em. Đó là cho một tổ chức từ thiện. Cô ấy nói rằng tổ chức từ thiện đã dạy mọi người trên khắp thế giới về quyền trẻ em. Họ cũng giúp trẻ em ở các nước nghèo đến trường.)

Example:

(Ví dụ:)

0. Suzy want to Vibe Magazine's office for the interview.

(Suzy muốn đến văn phòng tạp chí Vibe để phỏng vấn.)

Answer: False

(Trả lời: Sai)

(Giải thích: This week, Charles from Vibe Magazine interviewed Suzy T. (Tuần này, Charles từ Tạp chí Vibe đã phỏng vấn Suzy T))

1. Charles told Suzy that her home didn't have much space.

(Charles nói với Suzy rằng nhà của cô ấy không có nhiều không gian.)

2. Suzy said that she kept pigs on the farm.

(Suzy nói rằng cô ấy nuôi lợn trong trang trại.)

3. Suzy told Charles that she didn't need her horse

(Suzy nói với Charles rằng cô ấy không cần con ngựa của mình)

4. Suzy said that she couldn't live without her helicopter

(Suzy nói rằng cô ấy không thể sống thiếu máy bay trực thăng)

5. Suzy told Charles that her new song was for a charity.

(Suzy nói với Charles rằng bài hát mới của cô ấy là để làm từ thiện.)

2. Phương pháp giải

Đọc bài báo về một cuộc phỏng vấn với một người nổi tiếng tuổi teen. Khoanh tròn đung hoặc sai.

3. Lời giải chi tiết

1. False

(Giải thích: You have a lot of space here. (Bạn có rất nhiều không gian ở đây.))

2. True

(Giải thích: She said that she had horses, cows, and pigs on her farm. She told me that she liked the pigs most. (Cô ấy nói rằng cô ấy có ngựa, bò và lợn trong trang trại của mình. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích những con lợn nhất.))

3. False

(Giải thích: She said that she went to school on her horse. She told me that she didn't need a jet or a helicopter anymore. (Cô ấy nói rằng cô ấy đã đến trường trên con ngựa của mình. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không cần máy bay phản lực hay trực thăng nữa.))

4.  False

(Giải thích: She told me that she didn't need a jet or a helicopter anymore. (Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không cần máy bay phản lực hay trực thăng nữa.))

5. True

(Giải thích: She told me that her song was about helping children. It was for a charity. (Cô ấy nói với tôi rằng bài hát của cô ấy nói về việc giúp đỡ trẻ em. Đó là cho một tổ chức từ thiện. ))

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi