Reviews

Task - Read the clues and complete the crossword puzzle - SHS i-Learn Smart World 8 page 91

1. Nội dung câu hỏi

1. There's so much trash in our rivers. We should                   our rivers.

2. We can use many energy sources to make                  .

3. Pollution harms many people's                   .

4. Tourism can cause a lot of                   pollution because tourists often use plastic bags and bottles.

5. You shouldn't                    electricity. Always turn off lights when not in use.

6. One of the best ways to                   trash and pollution is to reuse things.

7. If we take quick showers, we can                    lots of water.

8. We should make plastic and glass easy to                   so we can help improve land pollution.

9. The town introduced some plans to protect the                   . They built a national park to protect the animals.

10. Air pollution can affect people's health and cause many                    .

2. Phương pháp giải

Đọc các manh mối và hoàn thành trò chơi ô chữ.

3. Lời giải chi tiết

1. clean up

(dọn dẹp)

There's so much trash in our rivers. We should clean up our rivers.

(Có quá nhiều rác trong các dòng sông của chúng ta. Chúng ta nên làm sạch các dòng sông của chúng ta.)

2. electricity

(điện)

We can use many energy sources to make electricity.

(Chúng ta có thể sử dụng nhiều nguồn năng lượng để tạo ra điện.)

3. health

(sức khỏe)

Pollution harms many people’s health.

(Ô nhiễm gây hại cho sức khỏe của nhiều người.)

4. land

(đất đai)

Tourism can cause a lot of land pollution because tourists often use plastic bags and bottles.

(Du lịch có thể gây ra nhiều ô nhiễm đất vì khách du lịch thường sử dụng túi nhựa và chai lọ.)

5. waste

(lãng phí)

You shouldn't waste electricity. Always turn off lights when not in use.

(Bạn không nên lãng phí điện. Luôn tắt đèn khi không sử dụng.)

6. reduce

(giảm)

One of the best ways to reduce trash and pollution is to reuse things.

(Một trong những cách tốt nhất để giảm rác và ô nhiễm là tái sử dụng mọi thứ.)

7. save

(tiết kiệm)

If we take quick showers, we can save lots of water.

(Nếu chúng ta tắm nhanh, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều nước.)

8. recycle

(tái chế)

We should make plastic and glass easy to recycle so we can help improve land pollution.

(Chúng ta nên làm cho nhựa và thủy tinh dễ tái chế để có thể giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm đất.)

9. wildlife

(động vật hoang dã)

The town introduced some plans to protect the wildlife. They built a national park to protect the animals.

(Thị trấn đã đưa ra một số kế hoạch để bảo vệ động vật hoang dã. Họ đã xây dựng một công viên quốc gia để bảo vệ các loài động vật.)

10. diseases

(bệnh tật)

Air pollution can affect people's health and cause many diseases.

(Ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây ra nhiều bệnh tật.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi