4.6 Speaking - Unit 4 - SHS English Discovery 8

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Look at the photos. Where are these girls? What are they doing?

2. Phương pháp giải

Nhìn vào những bức ảnh. Những cô gái này ở đâu? Họ đang làm gì?

3. Lời giải chi tiết

These girls are at a shopping center. They are shopping for clothing.

(Những cô gái này đang ở một trung tâm mua sắm. Họ đang mua sắm quần áo.)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Listen and read the conversation between two friends. Choose the best option for the following questions.

1. Lan wants to find out what Minh Anh thinks about her blouse. She asks:

 

a. What do you think about mine?

b. Do you like my blouse?

2. Lan wants to give opinion about Minh Anh’s idea of dressing like her friend. She says:

a. I think it might be dangerous because you might feel overwhelmed with all that peer pressure.

b. I feel that you may have too much pressure.

Lan: I love your new blouse, Minh Anh.

Minh Anh: Oh, thanks.

Lan: What do you think about mine?

Minh Anh: Um, it’s great too.

Lan: I was worried you might not like it. You always wear nice clothes. I envy you.

Minh Anh: Actually, I feel pressured to buy new clothes and dress up all the time.

Lan: Um, I see. So why do you do it then?

Minh Anh: I guess I just want to look like my friends. They all take a lot of care to look their best. What do you think of that?

Lan: I think it might be dangerous because you might feel overwhelmed with all that peer pressure.

Minh Anh: You’re right. I see what you mean. But I really want to be like my friends. I know it sounds crazy.

Lan: Well, it doesn’t sound that crazy.

2. Phương pháp giải

Tạm dịch:

Lan: Tôi thích chiếc áo mới của bạn, Minh Anh.

Minh Anh: Ồ, cảm ơn.

Lan: Bạn nghĩ gì về tôi?

Minh Anh: Ừm, cũng rất tuyệt.

Lan: Tôi lo lắng bạn có thể không thích nó. Bạn luôn mặc quần áo đẹp. Tôi ghen tị với bạn.

Minh Anh: Thực ra thì lúc nào em cũng thấy áp lực khi phải mua quần áo mới, chưng diện.

Lan: Ừm, tôi hiểu rồi. Vậy tại sao bạn làm điều đó sau đó?

Minh Anh: Chắc là mình chỉ muốn trông giống các bạn thôi. Tất cả họ đều chăm sóc rất nhiều để trông đẹp nhất. Bạn nghĩ gì về điều đó?

Lan: Tôi nghĩ điều đó có thể nguy hiểm vì bạn có thể cảm thấy choáng ngợp với tất cả áp lực từ bạn bè đó.

Minh Anh: Bạn nói đúng. Tôi hiểu ý bạn là gì. Nhưng tôi rất muốn được như các bạn của mình. Tôi biết nó có vẻ điên.

Lan: Chà, nghe có vẻ không điên rồ lắm.

3. Lời giải chi tiết

1. a

Lan muốn biết Minh Anh nghĩ gì về chiếc áo cánh của cô ấy. Cô ấy hỏi:

a. Bạn nghĩ gì về cái của tôi?

 

b. Bạn có thích áo của tôi?

 

2. a

Lan muốn đưa ra ý kiến về ý tưởng ăn mặc giống bạn của Minh Anh. Cô ấy nói:

a. Tôi nghĩ điều đó có thể nguy hiểm vì bạn có thể cảm thấy choáng ngợp với tất cả áp lực từ bạn bè đó.

 

b. Tôi cảm thấy rằng bạn có thể có quá nhiều áp lực.

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

In pairs, tick (✓) the phrases from the dialogue in the Speaking box below.

SpeakingAsking for and giving opinions

Asking for an opinion

____ Do you think it’s OK to …? 

____ Is it OK if I …?

____ What do you think about …? 

____ What do you think of …?

Giving opinions 

____ I believe… 

____ I feel that … 

____ As I see it, … 

____ My view is that … 

____ I think … 

2. Phương pháp giải

Lan: I love your new blouse, Minh Anh.

Minh Anh: Oh, thanks.

Lan: What do you think about mine?

Minh Anh: Um, it’s great too.

Lan: I was worried you might not like it. You always wear nice clothes. I envy you.

Minh Anh: Actually, I feel pressured to buy new clothes and dress up all the time.

Lan: Um, I see. So why do you do it then?

Minh Anh: I guess I just want to look like my friends. They all take a lot of care to look their best. What do you think of that?

Lan: I think it might be dangerous because you might feel overwhelmed with all that peer pressure.

Minh Anh: You’re right. I see what you mean. But I really want to be like my friends. I know it sounds crazy.

Lan: Well, it doesn’t sound that crazy.

3. Lời giải chi tiết

Speaking

(Nói)

Asking for and giving opinions

(Yêu cầu và đưa ra ý kiến)

Asking for an opinion (Xin ý kiến)

____ Do you think it’s OK to …? (Bạn có nghĩ rằng nó ổn để…?)

____ Is it OK if I …? (Có ổn không nếu tôi…?)

____ What do you think about …? (Bạn nghĩ gì về …?)

____ What do you think of …? (Bạn nghĩ gì về …?)

Giving opinions (Đưa ra ý kiến)

____ I believe… (Tôi tin…)

____ I feel that … (Tôi cảm thấy rằng …)

____ As I see it, … (Theo tôi thấy, … )

____ My view is that … (Quan điểm của tôi là … )

____ I think … (Tôi nghĩ … )

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Rearrange the sentences to make a meaningful dialogue between two teenager friends. The first sentence is given.

____ a. As I see it, your parents have a good point. 

____ b. I feel that is a bit late, especially on school nights. 

____ c. They believe I should be home by 9.00 p.m. or I won’t wake up early enough the next morning. £

____ d. Um. Well, my friends all come home late.  

__1__ e. What do your parents say?  

____ f. Is it OK if I come home after 11.00 p.m.?  

2. Phương pháp giải

Sắp xếp lại các câu để tạo thành một cuộc đối thoại có ý nghĩa giữa hai người bạn tuổi teen. Câu đầu tiên được đưa ra.

3. Lời giải chi tiết

1 - e. What do your parents say?

(Bố mẹ bạn nói gì?)

2 - f. Is it OK if I come home after 11.00 p.m.?

(Có ổn không nếu tôi về nhà sau 11 giờ đêm?)

3 - c. They believe I should be home by 9.00 p.m. or I won’t wake up early enough the next morning.

(Họ tin rằng tôi nên về nhà trước 9 giờ tối hoặc tôi sẽ không dậy đủ sớm vào sáng hôm sau.)

4 - a. As I see it, your parents have a good point.

(Theo tôi thấy, bố mẹ bạn có lý.)

5 - d. Um. Well, my friends all come home late.

(Ừm. Vâng, tất cả bạn bè của tôi về nhà muộn.)

6 - b. I feel that is a bit late, especially on school nights.

(Tôi cảm thấy như vậy là hơi muộn, đặc biệt là vào những đêm học.)

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

Work in pairs. Look at the pictures A, B, C, and D below. Ask each other for his / her opinion on clothes in each picture.

2. Phương pháp giải

Làm việc theo cặp. Nhìn vào các hình A, B, C, D dưới đây. Hỏi ý kiến của nhau về trang phục trong mỗi bức tranh.

3. Lời giải chi tiết

Minh: What do you think about the clothes of A?

(Bạn nghĩ gì về quần áo của A?)

Vy: I believe he is dressed in a young ensemble consisting of a hat, a sports t-shirt, pink slacks, and matching shoes.

(Tôi tin rằng anh ấy mặc một bộ đồng phục trẻ trung bao gồm mũ, áo phông thể thao, quần dài màu hồng và giày phù hợp.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi