Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Hải Dương năm 2019-2020

 • Tiếng Anh

 • Lớp 9

 • 2019

 • Hải Dương

 • Có đáp án
 • Tải về

  Đề bài

  Đáp án

  Đáp án đang được cập nhật

  Chia sẻ đề thi ngay thôi

  Trích dẫn Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Hải Dương năm 2019-2020

  Question 1: "Would you mind ________ question 5 again, Ms. Thomson?" the boy said.A. explaining   B. to explain   explainQuestion 2: If the man doesn't drive carefully, he ________ an accidentA. caused   B. would cause   C, will causeQuestion 3: When Tom_________ at the fffice yesterday, everyone was workin.A. has arrived   B. arrived   C. arrivesQuestion 4: "Let's go out for some coffee tonight, ________?" Kate asked her friend.A. don't we   B. shall we   can't weQuestion 5: The woman _________JJohn mtt tt th tation last night is a well knnww witer.A. whose   B. which   C. whomQuestion 6: "Be sure to switch ________ all theliihts when youu go ut to saave nergy," the nnoiie says.A. off   . n   up

  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey
  Đặt câu hỏi