banner trang chủ đề ôn luyện

Chuyên trang tổng hợp đề và đáp án

Tổng hợp đề thi, đề kiểm tra và lời giải nhanh và chính xác nhất

Câu hỏi:Ngành chăn nuôi của nước ta hiện nay

Câu hỏi được lấy trong đề: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí - THPT TX Quảng Trị - Quảng Trị năm 2023-2024

Luyện tập ngay

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Câu 1:Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA NĂM 2018 VÀ NĂM 2020

(Đơn vị: Nghìn ha) 
 

 
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích các loại cây lâu năm của nước ta năm 2018 và năm 2020, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

Câu 2:Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích cây công nghiệp hàng năm lớn hơn cây công nghiệp lâu năm?

Câu 3:Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết hồ Yaly thuộc lưu vực sông nào sau đây?

Câu 4:Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc thuộc Tây Nguyên?

Câu 5:Thế mạnh chủ yếu để sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng là

Câu 6:Cho bảng số liệu: TỔNG SỐ DÂN, SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA THÁI LAN VÀ IN-ĐÔ- NÊ-XI-A, NĂM 2000 VÀ NĂM 2020 
(Đơn vị: triệu người) 
 

 
(Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2020, NXB Thông kê, 2021) 
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tỉ lệ dân thành thị của Thái Lan và In- 
đô-nê-xi-a?

Đáp án đúng: A

Giải thích:
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi