banner trang chủ đề ôn luyện

Chuyên trang tổng hợp đề và đáp án

Tổng hợp đề thi, đề kiểm tra và lời giải nhanh và chính xác nhất

Câu hỏi:Biện pháp để khai thác hiệu quả lâu dài tài nguyên sinh vật biển nước ta là

Câu hỏi được lấy trong đề: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí - năm 2023-2024 - Đề 58

Luyện tập ngay

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Câu 1:Cho biểu đồ: 
 

 
(Nguồn số liệu theoNiên giám thống kê ASEAN 2021) 
 

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của của Ma-lai-xi-a năm  2020 so với năm 2016?

Câu 2:Biện pháp cải tạo đất hoang đồi trọc ở nước ta là

Câu 3:Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG MÍA ĐƯỜNG CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 
(Đơn vị: nghìn tấn) 
 

 
(Nguồn: Niên giám thống kê ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org) 
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi sản lượng mía đường năm 2020 so  với năm 2015 của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin?

Câu 4:Cho bảng số liệu: 
DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2019 
(Đơn vị: Nghìn người) 
 

 
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 
T

heo bảng số liệu, để thể hiện tổng số dân, dân số thành thị và dân số nông thôn của nước ta giai đđoạn  2010 - 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

Câu 5:Lao động nước ta hiện nay

Câu 6:Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết tỉnh nào sau đây có hai trung tâm công nghiệp?

Đáp án đúng: B

Giải thích:
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi