1.8. Speaking - Unit 1 - SBT English Discovery 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Translate the phrases into your own language.

 

What do you think about...? _____________________

 

I think ... _____________________

I (just) don't think... If you ask me... _____________________

 

The thing is ... _____________________

To be honest... _____________________

 

I agree. _____________________

That's true. _____________________

Absolutely! _____________________

 

I'm not so sure about that. _____________________

I'm not convinced. _____________________

 

That's not true. _____________________

I'm sorry, I don't agree with you. _____________________

 

No way! (informal) _____________________

Are you kidding? (informal) _____________________

I'm afraid I completely disagree. _____________________

 

Personally, I don't feel strongly one way or the other. _____________________

 

2. Phương pháp giải

Dịch các cụm từ sang ngôn ngữ của riêng bạn.

 

3. Lời giải chi tiết

What do you think about...? (Bạn nghĩ gì về...?)

I think ... (Tôi nghĩ…)

I (just) don't think... If you ask me... (Tôi (chỉ) không nghĩ... Nếu bạn hỏi tôi...)

 

The thing is ... (Vấn đề là...)

To be honest... (Thật lòng mà nói…)

 

I agree. (Tôi đồng ý.)

That's true. (Đúng.)

Absolutely! (Chắc chắn!)

 

I'm not so sure about that. (Tôi không chắc lắm về điều đó.)

I'm not convinced. (Tôi không tin chắc.)

 

That's not true. (Đo không phải sự thật.)

I'm sorry, I don't agree with you. (Tôi xin lỗi, tôi không đồng ý với bạn.)

 

No way! (informal) (Không đời nào! (không trang trọng))

Are you kidding? (informal) (Bạn đang giỡn hả? (không trang trọng))

I'm afraid I completely disagree. (Tôi e rằng tôi hoàn toàn không đồng ý.)

 

Personally, I don't feel strongly one way or the other. (Cá nhân, tôi không cảm thấy chắc chắn theo cách này hay cách khác.)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Choose the appropriate response.

 

1

Tim: What do you think about the fact that professional footballers are paid so much money?

Tom: To be honest / No way, I think it's ridiculous.

2

Jane: Do you think we will win the next World Cup?

Jean: Are you kidding? / That's true. With our current team we don't have a chance.

3

Paul: Aerobics is only for women.

Paula: That's not true / I agree. There are several men in my class.

4

Sarah: Oh come on, referee! That was clearly a foul. Don't you think, Sam?

Sam: I'm not convinced / Absolutely. It looked OK to me.

 

2. Phương pháp giái

Chọn câu trả lời thích hợp.

 

3. Lời giải chi tiết

1

Tim: What do you think about the fact that professional footballers are paid so much money?

Tom: To be honest, I think it's ridiculous.

(Tim: Bạn nghĩ sao về việc các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp được trả nhiều tiền như vậy?

Tom: Thành thật mà nói, tôi nghĩ nó thật lố bịch.)

2

Jane: Do you think we will win the next World Cup?

Jean: Are you kidding? With our current team we don't have a chance.

(Jane: Bạn có nghĩ chúng ta sẽ vô địch World Cup tiếp theo không?

Jean: Anh đùa à? Với đội ngũ hiện tại của chúng ta, chúng ta không có cơ hội.)

3

Paul: Aerobics is only for women.

Paula: That's not true. There are several men in my class.

(Paul: Thể dục nhịp điệu chỉ dành cho phụ nữ.

Paula: Điều đó không đúng. Có một vài người đàn ông trong lớp học của tôi.)

4

Sarah: Oh come on, referee! That was clearly a foul. Don't you think, Sam?

Sam: I'm not convinced. It looked OK to me.

(Sarah: Thôi nào, trọng tài! Đó rõ ràng là một pha phạm lỗi. Bạn có nghĩ vậy không, Sam?

Sam: Tôi không bị thuyết phục. Nó trông ổn với tôi.)

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Complete the dialogue between Scott and Owen. The first letters are given.

 

Scott: Did you see that there's going to be a big boxing match at the new stadium next month? Do you fancy going?

Owen: Boxing? No thanks. In my opinion, boxing isn't even a sport. I think it's horrible.

Scott: Really? Well, I'm 1 s____, I don’t a___ w___ y___. I think it's really exciting to watch. Boxers are skilled athletes.

Owen: 2 A____ you k___? Watching grown men try and kill each other is not what I call exciting. Personally, I don't find violence entertaining.

Scott: I'm 3 n___ c____. People have been playing and watching violent sports for thousands of years.

Owen: 4 T___ t___, but that doesn't make it right. People have been fighting wars for thousands of years. Do you think war is exciting too?

Scott: Of course not, but I 5 d___ t___ you  can compare boxing to war. For a start, the boxers have a choice. They don't have to fight.

Owen: Well, if you 6 a___ m___, there's always a choice whether it's boxing or war.

Scott: Well, perhaps. Hey, how about this - maybe instead of fighting wars, we could put world leaders in the boxing ring. I bet you'd watch that.

 

2. Phương pháp giải

Hoàn thành cuộc đối thoại giữa Scott và Owen. Những chữ cái đầu tiên được cho sẵn.

 

3. Lời giải chi tiết

 

Bài hoàn chỉnh

Scott: Did you see that there's going to be a big boxing match at the new stadium next month? Do you fancy going?

Owen: Boxing? No thanks. In my opinion, boxing isn't even a sport. I think it's horrible.

Scott: Really? Well, I'm 1 sorry, I don’t agree with you. I think it's really exciting to watch. Boxers are skilled athletes.

Owen: 2 Are you kidding? Watching grown men try and kill each other is not what I call exciting. Personally, I don't find violence entertaining.

Scott: I'm 3 not convinced. People have been playing and watching violent sports for thousands of years.

Owen: 4 That’s true, but that doesn't make it right. People have been fighting wars for thousands of years. Do you think war is exciting too?

Scott: Of course not, but I 5 don’t think you  can compare boxing to war. For a start, the boxers have a choice. They don't have to fight.

Owen: Well, if you 6 ask me, there's always a choice whether it's boxing or war.

Scott: Well, perhaps. Hey, how about this - maybe instead of fighting wars, we could put world leaders in the boxing ring. I bet you'd watch that.

Tạm dịch

Scott: Bạn có thấy rằng sẽ có một trận đấu quyền anh lớn tại sân vận động mới vào tháng tới không? Bạn có thích đi không?

Owen: Quyền anh? Không, cám ơn. Theo tôi, quyền anh thậm chí không phải là một môn thể thao. Tôi nghĩ nó thật kinh khủng.

Scott: Thật sao? Vâng, tôi xin lỗi, tôi không đồng ý với bạn. Tôi nghĩ rằng nó thực sự thú vị để xem. Võ sĩ là những vận động viên lành nghề.

Owen: Bạn đang đùa à? Xem những người đàn ông trưởng thành cố gắng giết lẫn nhau không phải là điều tôi gọi là thú vị. Cá nhân tôi không thấy bạo lực là thú vị.

Scott: Tôi không bị thuyết phục. Mọi người đã chơi và xem các môn thể thao bạo lực trong hàng ngàn năm.

Owen: Điều đó đúng, nhưng điều đó không đúng. Mọi người đã chiến đấu trong các cuộc chiến tranh trong hàng ngàn năm. Bạn có nghĩ rằng chiến tranh là thú vị quá?

Scott: Tất nhiên là không, nhưng tôi không nghĩ bạn có thể so sánh quyền anh với chiến tranh. Để bắt đầu, các võ sĩ có một sự lựa chọn. Họ không phải chiến đấu.

Owen: Chà, nếu bạn hỏi tôi, luôn có sự lựa chọn cho dù đó là quyền anh hay chiến tranh.

Scott: Chà, có lẽ vậy. Này, thế này thì sao - có thể thay vì chiến tranh, chúng ta có thể đưa các nhà lãnh đạo thế giới vào võ đài quyền anh. Tôi cá là bạn sẽ xem nó.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi