Bài 12. Ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kĩ thuật điện trang 83, 84, 85, 86 SGK Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
CH trang 84 KP1
CH trang 84 KP2
CH trang 85 KP1
CH trang 85 KP2
CH trang 86 LT1
CH trang 86 LT2
CH trang 86 VD1
CH trang 86 VD2
CH trang 86 VD3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
CH trang 84 KP1
CH trang 84 KP2
CH trang 85 KP1
CH trang 85 KP2
CH trang 86 LT1
CH trang 86 LT2
CH trang 86 VD1
CH trang 86 VD2
CH trang 86 VD3

Ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật điện (Hình 12.1) có những đặc điểm cơ bản gì? Ngành nghề nào phù hợp với em?

 

Phương pháp giải:

Dựa vào hiểu biết của bản thân để nêu các ngành nghề trong kĩ thuật điện


 

Lời giải chi tiết:

Một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kĩ thuật điện có đặc điểm cơ bản sau:

- Kĩ sư điện: thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chỉ đạo việc xây dựng, vận hành, bảo trì và sửa chữa hệ thống, linh kiện, động cơ và thiết bị điện.

- Kĩ sư điện tử: thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chỉ đạo việc xây dựng, vận hành, bảo trì và sửa chữa linh kiện, thiết bị điện tử.

- Kĩ thuật viên kĩ thuật điện: thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kĩ thuật để nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện và hệ thống phân phối điện.

- Thợ điện: là người trực tiếp lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, đường dây truyền tải điện, máy móc và thiết bị điện.

CH trang 84 KP1

Theo em, Hình 12.2 mô tả công việc của những ngành nghề nào trong lĩnh vực kĩ thuật điện?


Phương pháp giải:

Nêu tên các ngành nghề kĩ thuật điện trong hình 12.2


 

Lời giải chi tiết:

a) Kĩ sư điện/ Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.

b) Kĩ sư điện tử.

c) Kĩ sư điện/ Kĩ thuật viên kĩ thuật điện/ Thợ điện.

d) Kĩ sư điện.


 

CH trang 84 KP2

Hãy kể tên một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện mà em biết.


Phương pháp giải:

Dựa vào hiểu biết của bản thân.


Lời giải chi tiết:

- Kĩ sư điện

- Kĩ sư điện tử

- Kĩ thuật viên kĩ thuật điện

- Thợ điện

CH trang 85 KP1

Người lao động trong lĩnh vực kĩ thuật điện cần đáp ứng những yêu cầu nào để làm việc trong các điều kiện như Hình 12.3?


Phương pháp giải:

Dựa vào yêu cầu ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện


 

Lời giải chi tiết:

Người lao động làm việc trong lĩnh vực kĩ thuật điện cần đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất và năng lực sau:

1. Phẩm chất

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì, tập trung.

- Trung thực, trách nhiệm, yêu nghề, ham học hỏi, cập nhật kiến thức mới.

- Có sức khoẻ tốt và không sợ độ cao.

2. Năng lực

- Có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện làm việc theo vị trí việc làm.

- Có kĩ năng làm việc nhóm, thích nghi tốt với môi trường và điều kiện làm việc.

Ngoài các năng lực chung như trên, mỗi ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật điện có những yêu cầu riêng:

- Đối với kĩ sư điện, kĩ sư điện tử: Có tư duy sáng tạo, kĩ năng quản lí, giám sát để thiết kế, tố chức vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống, thiết bị điện và điện tử.

- Đối với kĩ thuật viên kĩ thuật điện: Có kĩ năng quản lí, giám sát để hỗ trợ kĩ thuật cho việc lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị và hệ thống phân phối điện.

- Đối với thợ điện: Nắm vững kiến thức an toàn lao động, sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị điện để thực hiện công việc yêu cầu độ chính хáс саo.

CH trang 85 KP2

Em có phù hợp với ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện không? Vì sao?


Phương pháp giải:

Căn cứ vào các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của bản thân.


Lời giải chi tiết:

HS căn cứ vào các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người lao động làm việc trong lĩnh vực kĩ thuật điện để trả lời.

CH trang 86 LT1

 Hãy nêu tên và mô tả đặc điểm cơ bản của các ngành nghề được minh họa trong Hình 12.4.


Phương pháp giải:

Dựa vào hình 12. 4 để nêu các ngành nghề trong lính vực kĩ thuật điện


 

Lời giải chi tiết:

a) Kĩ sư điện tử: thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chỉ đạo việc xây dựng, vận hành, bảo trì và sửa chữa linh kiện, thiết bị điện tử.

b) Kĩ sư điện: thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chỉ đạo việc xây dựng, vận hành, bảo trì và sửa chữa hệ thống, linh kiện, động cơ và thiết bị điện.

c), d) Thợ điện: là người trực tiếp lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, đường dây truyền tải điện, máy móc và thiết bị điện.


 

CH trang 86 LT2

Những ngành nghề được minh họa trong Hình 12.4 có yêu cầu như thế nào về phẩm chất và năng lực?

Phương pháp giải:

Dựa vào yêu cầu về phẩm chất và năng lực của các ngành nghề kí thuật điện


Lời giải chi tiết:

Người lao động làm việc trong lĩnh vực kĩ thuật điện cần đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất và năng lực sau:

1. Phẩm chất

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì, tập trung.

- Trung thực, trách nhiệm, yêu nghề, ham học hỏi, cập nhật kiến thức mới.

- Có sức khoẻ tốt và không sợ độ cao.

2. Năng lực

- Có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện làm việc theo vị trí việc làm.

- Có kĩ năng làm việc nhóm, thích nghi tốt với môi trường và điều kiện làm việc.

Ngoài các năng lực chung như trên, mỗi ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật điện có những yêu cầu riêng:

- Đối với kĩ sư điện, kĩ sư điện tử: Có tư duy sáng tạo, kĩ năng quản lí, giám sát để thiết kế, tố chức vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống, thiết bị điện và điện tử.

- Đối với kĩ thuật viên kĩ thuật điện: Có kĩ năng quản lí, giám sát để hỗ trợ kĩ thuật cho việc lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị và hệ thống phân phối điện.

- Đối với thợ điện: Nắm vững kiến thức an toàn lao động, sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị điện để thực hiện công việc yêu cầu độ chính хáс саo.


CH trang 86 VD1

Kể tên một số công ty, xí nghiệp, nhà máy có sử dụng lao động thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện.


Phương pháp giải:

 Dựa vào hiểu biết của bản thân hoặc sưu tầm trên mạng internet


Lời giải chi tiết:

 • Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại.

 • Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

 • Công ty cổ phần điện Gia Lai.

 • Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

 • Công ty TNHH Điện tử ABECO Việt Nam.

 • Công ty Thiết bị Điện tử DAEWOO Việt Nam.

 • Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử TH.

CH trang 86 VD2

Kể tên trường trung cấp, cao đẳng, đại học ở địa phương có đào tạo ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện.


Phương pháp giải:

Dựa vào hiểu biết của bản thân hoặc sưu tầm trên mạng internet


Lời giải chi tiết:

Kể tên trường trung cấp, cao đẳng, đại học ở địa phương có đào tạo ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện.

 • ĐH Bách Khoa Hà Nội.

 • ĐH Bách Khoa TP. HCM.

 • ĐH Giao thông vận tải.

 • Trường Cao Đẳng Duyên Hải.

 • Trường Cao Đẳng Điện Tử – Điện Lạnh Hà Nội.

 • Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Bắc.

 • Trường trung cấp nghề kĩ thuật công nghệ Hùng Vương.

CH trang 86 VD3

Trong số những ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện, em thích học ngành nghề nào nhất? Tại sao?


Phương pháp giải:

Dựa vào năng lực của bản thân

Lời giải chi tiết:

HS căn cứ vào những yêu cầu phẩm chất, năng lực với người lao động làm việc trong lĩnh vực kĩ thuật điện để trả lời câu hỏi.

Trong số những ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện, em thích học ngành nghề kĩ sư điện tử nhất. Vì em thấy nghề đó phù hợp với bản thân, và em thấy bản thân mình đáp ứng được những yêu cầu của nghề đặt ra.


Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi