1. Bài tập cuối tuần 14 - Đề 1

Đề bài

Bài 1. Tính :

17 + 28 – 19 = …            60 – 8 – 24 = …

35 – 6 + 33 = …              67 – 29 – 28 = …

57 + 19 – 38 = …            23 + 45 – 9 = …

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

67 – 28;                                    58 – 9;

……….                                     ………

……….                                     ………

……….                                     ………

 45 – 27;                                   86 – 39.

……….                                     ………

……….                                     ………

……….                                     ………

Bài 3. Tìm xx :

a) xx + 6 = 45;              b) 39 + xx = 96 – 18

   ………………               ..........................

   ………………               ..........................

   ………………               ..........................

Bài 4. Năm nay bố 38 tuổi, My 9 tuổi. Hỏi bố hơn My bao nhiêu tuổi ?

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái qua phải, rồi điền kết quả vào chỗ chấm.

Lời giải :

17 + 28 – 19 = 45 – 19 = 26

60 – 8 – 24 = 52 – 24 = 28

35 – 6 + 33 = 29 + 33 = 62

67 – 29 – 28 = 38 – 28 = 10

57 + 19 – 38 = 76 – 38 = 38

23 + 45 – 9 = 68 – 9 = 59

Bài 2.

Phương pháp giải :

Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Tính : Trừ lần lượt các số từ phải qua trái.

Lời giải :

6728_    39                 589_    49                  4527_    18                   8639_    47

Bài 3.

Phương pháp giải :

- Tính giá trị vế phải trước (nếu cần).

- xx ở vị trí số hạng, để tìm xx ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Lời giải : 

a)  xx + 6 = 45 

     xx       = 45 – 6

     xx       = 39. 

b)  39 + xx = 96 – 18

     39 + xx = 78

             xx = 78 – 39

             xx = 39.

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Bố : 38 tuổi

My : 9 tuổi

Bố hơn My : … tuổi ?

Muốn tìm lời giải, ta lấy số tuổi của bố trừ đi số tuổi của My.

Lời giải :

Bố hơn My số tuổi là :

38 – 9 = 29 (tuổi)

Đáp số : 29 tuổi.

Fqa.vn
Bình chọn:
5/5 (45 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi