2. Bài tập cuối tuần 25 - Đề 2

Đề bài

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Tìm \(x\), biết \(x\) × 4 = 12

 \(x\) = 4 …                                     \(x\) = 3 …

b) Tìm \(x\), biết \(x\) × 4 = 24

 \(x\) = 3 …                                     \(x\) = 6 …

Câu 2. Nối các phép chia có thương bằng nhau  

Câu 3. Tô màu \(\dfrac{1}{4}\) số ô vuông ở mỗi hình:  

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 2. Tìm \(x\):

a) 3 × \(x\) = 2 × 6                                          b) \(x\) × 4 = 20 + 4 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Có 12 cái bánh xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái bánh?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Có 12 cái bánh xếp đều vào các hộp, mỗi hộp có 3 cái bánh. Hỏi có bao nhiêu hộp bánh?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Điền dấu phép tính thích hợp vào ô trống:

Lời giải chi tiết

Phần 1.

Câu 1.

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc: Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Cách giải:

a)   \(x\) × 4 = 12

            \(x\) = 12 : 4

            \(x\) = 3

Vậy ta có kết quả như sau:

\(x\) = 4   (S)                                  \(x\) = 3   (Đ)

b)   \(x\) × 4 = 24

            \(x\) = 24 : 4

            \(x\) = 6

Vậy ta có kết quả như sau:

\(x\) = 3   (S)                                 \(x\) = 6    (Đ)

Câu 2.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng chia 2, 3, 4 đã học để tìm giá trị của mỗi phép chia, sau đó nối các phép chia có thương bằng nhau.

Cách giải:

Ta có:

18 : 3 = 6                   16 : 2 = 8                  36 : 4 = 9

24 : 3 = 8                    18 : 2 = 9                 24 : 4 = 6

Vậy ta nối như sau:

Câu 3.

Phương pháp:

- Đếm số ô vuông có trong mỗi hình.

- Chia số vừa tìm được cho 4 và tô màu số ô bằng với kết quả vừa tìm được.

Cách giải:

Ta có thể tô màu như sau:

Phần 2.

Bài 1.

Phương pháp:

- Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Cách giải:

Bài 2.

Phương pháp:

- Tính giá trị vế phải trước.

 - Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Cách giải:

a)   3 × \(x\) = 2 × 6

      3 × \(x\) = 12

            \(x\) = 12 : 3

            \(x\) = 4

b)  \(x\) × 4 = 20 + 4

     \(x\) × 4 = 2

           \(x\) = 24 : 4

           \(x\) = 6

Bài 3.

Phương pháp:

Muốn tìm số cái bánh có trong mỗi hộp ta lấy số cái bánh chia cho số hộp.

Cách giải:

Mỗi hộp có số cái bánh là:

12 : 4 = 3 (cái bánh)

Đáp số: 3 cái bánh.

Bài 4.

Phương pháp:

Muốn tìm số hộp bánh ta lấy số cái bánh chia cho số cái bánh có trong 1 hộp.

Cách giải:

Có số hộp bánh là:

12 : 3 = 4 (hộp)

Đáp số: 4 hộp.

Bài 5.

Phương pháp:

Thay các dấu +,  – ;  × ;  :  vào ô trống rồi tính kết quả ra nháp, từ đó chọn được dấu thích hợp để điền vào ô trống.

Cách giải:  

Fqa.vn
Bình chọn:
4.8/5 (6 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi