1. Bài tập cuối tuần 28 - Đề 1

Đề bài

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Hoàng Anh và Thu Hà cùng một lúc đi xe đạp từ A đến B. Hoàng Anh đi từ A lúc 8 giờ 38 phút và đến B lúc 9 giờ 5 phút. Thu Hà đi từ A đến B hết 0,45 giờ. Hỏi ai tới trước?

a) Hoàng Anh đến B trước.

b) Thu Hà đến B trước.

c) Cả hai bạn đến B cùng một lúc. 

Bài 2. Một người đi xe đạp với vận tốc 210m/ phút. Hỏi người đó đi quãng đường 15km 750m hết bao nhiêu thời gian?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Quãng đường từ A đến B dài 1,2km. Một người bắt đầu chạy từ A lúc 7 giờ 55 phút với vận tốc 150m/phút. Hỏi người đó đến B vào lúc nào?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1 giờ 15 phút = … giờ

1 giờ 20 phút  = … giờ

2 giờ 36 phút = … giờ

0,75 giờ = … phút

3,5 giờ = …..giờ …….phút

12,6 giờ = ………..giờ ………phút

Bài 5. Quãng đường AB dài 171km. Cùng một lúc ô tô thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ, ô tô thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 54 km/giờ. Hỏi từ lúc bắt đầu đi thì sau bao lâu hai xe gặp nhau?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

- Tính thời gian Hoàng Anh đi từ A đến B: 9 giờ 5 phút – 8 giờ 38 phút.

- Đổi 0,45 giờ sang số đo có đơn vị là giờ.

- So sánh để biết ai đến trước, ai đến sau.

Cách giải: 

Thời gian Hoàng Anh đi từ A đến B là:

9 giờ 5 phút – 8 giờ 38 phút = 27 phút

Đổi: 0,45 giờ = 27 phút (vì 60 × 0,45 = 27)

Hay thời gian Thu Hà đi từ A đến B là 27 phút.

Mà: 27 phút = 27 phút.

Do đó cả hai bạn đến B cùng một lúc.

Vậy ta có kết quả như sau:

a) Hàng Anh đến B trước         (S)

b) Thu Hà đến B trước   (S)

c) Cả hai bạn đến B cùng một lúc.     (Đ)

Bài 2.

Phương pháp:

- Đổi 15km 750m sang số đo có đơn vị là mét, lưu ý ta có 1km = 1000m.

- Tính thời gian người đó đi quãng đường 15km 750m ta lấy quãng đường (với đơn vị là mét) chia cho vận tốc.

Cách giải: 

Đổi: 15km 750m = 15 750m

Thời gian người đó đi quãng đường 15km 750m là:

15 750 : 210 = 75 (phút)

Đáp số: 75 phút.

Bài 3.

Phương pháp:

- Đổi: 1,2km = 1200m.

- Tính thời gian người đó chạy hết quãng đường từ A đến B ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

- Tính thời gian lúc người đó đến B ta lấy thời gian lúc người đó bắt đầu chạy cộng với thời gian người đó chạy hết quãng đường từ A đến B.

Cách giải: 

Đổi: 1,2km = 1200m

Thời gian người đó chạy hết quãng đường từ A đến B là:

1200 : 150 = 8 (phút)

Người đó đến B lúc:

7 giờ 55 phút + 8 phút = 7 giờ 63 phút

7 giờ 63 phút = 8 giờ 3 phút.

Đáp số: 8 giờ 3 phút.

Bài 4.

Phương pháp:

Áp dụng kiến thức: 1 giờ = 60 phút, hay 1 phút = \(\dfrac{1}{{60}}\) giờ.

Cách giải: 

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

1 giờ 20 phút  = \(\dfrac{4}{3}\)  giờ

2 giờ 36 phút = 2,6 giờ

0,75 giờ = 45 phút

3,5 giờ = 3 giờ 30 phút

12,6 giờ = 12 giờ 36 phút

Bài 5.

Phương pháp:

Hai vật chuyển động ngược chiều và xuất phát cùng lúc:

- Tính quãng đường hai ô tô đi được trong 1 giờ.

- Tính thời gian đi để gặp nhau ta lấy quãng đường AB chia cho quãng đường hai xe đi được trong 1 giờ.

Cách giải: 

Sau mỗi giờ, hai ô tô đi được quãng đường là:

60 + 54 = 114 (km)

Thời gian đi để hai ô tô gặp nhau là:

171 : 114 = 1,5 (giờ)

Đổi: 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Đáp án: 1 giờ 30 phút.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi