Đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 1 - Sinh 9

  Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 1 - Sinh học 9

  Đề bài

  I. Trắc nghiệm: (5 điểm)  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

  Câu 1. Nguyên phân xảy ra ở các loại tế bào nào?

  A. Tế bào sinh dưỡng                                  B. Tế bào sinh dục

  C. Tế bào sinh dục sơ khai                          D.  Câu A và C

  Câu 2 . Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì những trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1 ?

  A. Số giao tử đực bằng số giao tử cái

  B. Hai lọai giao tử mang NST X và NST Y có số lượngtương đương

  C. số cá thể đực và sổ cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau

  D.  Xác suất thụ tinh của 2 loại giao tử đực với giao từ cái tương đương

   Câu 3 . Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của protein?

  A. Cấu trúc bậc 1            B. Cấu trúc bậc 2

  C. Cấu trúc bậc 3            D.  Cấu trúc bậc 4

  Câu 4. Tính trạng trung gian là tính trạng xuất hiện ở cơ thể mang kiểu gen nào?

  A. Đồng hợp tử trội       B. Dị hợp tử

  C. Đồng hợp tử lặn       D.  Cả A, B, C đều sai

  Câu 5. Phép lai nào cho tỉ lệ kiểu hình ở con lai F2 là 9 : 3 : 3 : 1?

  A. AaBb × aabb              B. AaBb × AABB

  C. AaBb × AaBb             D.  AAbb × aabb

  Câu 6. qua giảm phân, ở động vật, mỗi noãn bào bậc 1 cho ra:

  A. 4 tinh trùng       B. 1 trứng và 3 thể cực          

  C. 1 trứng              D.  Câu A và B đúng.

  Câu 7. Ở cà chua: A : quả đỏ, a : quả vàng;

        B : quả tròn, b : quả bầu dục

  Hai cặp tính trạng nói trên di truyền không phụ thuộc vào nhau.

  Cho lai 2 giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau thu được F1 100% cà chua quà đỏ dạng tròn

  F1 giao phấn với nhau thu được F2 có kết quả nlnr sau:

   901 cây quả đỏ, dạng tròn                     299 cây quả đỏ, dạng bầu dục

   301 cây quả vàng, dạng tròn                 103 cây quả vàng, dạng bầu dục

  Kiểu gen của P phải như thế nào?

  A. AAbb × aaBB           B. Aabb × aaBb

  C. AaBb × AaBb           D. AABB × aabb

  Câu 8. Một gen có 2700 nuclêôtit và có hiệũ số giữa A và G bằng 10% số nuclêôtit của gen. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là bao nhiêu ?

  A. A = T - 810 nu và G = X = 540 nu

  B. A = T= 1620 nu và G = X= 1080 nu

  C. A = T = 405 nu và G = X = 270 nu

  D.  A = T = 1215 nu và G = X = 810 nu

  II. Tự luận: (5 điểm)

   Câu 1 . Nêu cấu trúc và chức năng của NST. Cho vài ví dụ về tính đặc trưng của NST ở một số loài.

   Câu 2 . ADN và ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào?

  Câu 3.  Bản chất và ý nghĩa của quá trình giảm phân?

  Quảng cáo

  decumar

  Lời giải chi tiết

  I. Trắc nghiệm: (5 điểm)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  D

  B

  A

  B

  C

  B

  A

  A

  II. Tự luận: (5 điểm)

   Câu 1 . Nêu cấu trúc và chức năng của NST. Cho vài ví dụ về tính đặc trưng của NST ở một sổ loài.

  * Cấu trúc và chức năng của NST

  Cấu trúc:

  - Cấu trúc hiển vi của NST thường được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ở kì giữa

  - NST gồm hai nhiễm sắc tử chị em (crômatit) gắn với nhau ở tâm động (eo thứ nhất) chia nó thành hai cánh. (tâm động là điểm đính NST vào sợi tơ vô sắc trong thoi phân bào. Nhờ đó khi sợi tơ co rút trong quá trình phân bào, NST di chuyển về hai cực của tế bào. Một số NST còn có eo thứ hai.)

  - Mỗi crômatit bao gồm 1 phân tử ADN và protein loại histôn.

  Chức năng:

  - NST là cấu trúc mang gen. (những biến đổi về cấu trúc và số lượng NST sẽ gây ra biến đổi ở các tính trạng di truyền)

  - NST mang gen có bản chất là ADN có vai trò quan trọng đối với di truyền. Chính nhờ sự tự sao của ADN đã đưa đcn sự tự nhân đôi của NST, thông qua đó, các gen quy định các tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

  * Ví dụ về tính đặc trưng của NST ở một số loài: ,

  Tế bào của mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng.

  - Số lượng : Ở người 2n = 46, ờ ngô 2n = 20, ở gà 2n = 78, đậu Hà lan 2n = 14..

  - Hình dạng: ruồi giấm về số lượng có 2n = 8, về hình dạng : có các dạng như hình que, hình móc, hình chữ “V” . hình hạt...

   Câu 2. ADN và ARN được tổng hợp dựa trên các nguyên tắc:

  ADN được tổng hợp dựa trên 3 nguyên tắc: - khuôn mẫu

  - bổ sung

  - bán bảo toàn

  ARN được tổng hợp dựa trên 2 nguyên tắc: - khuôn mẫu

  - bổ sung

  Câu 3.  Bản chất và ý nghĩa của quá trình giảm phân.

  * Bản chất của quá trình giảm phân

  - Giảm phân: làm giảm số lượng NST đi một nửa, nghĩa là các tế bào con được tạo ra có số lượngNST (n), giảm đi một nửa so với tế bào mẹ (2n), đó là bộ NST trong các giao tử của loài.

  * ý nghĩa của giảm phân

  - Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng cho loài qua các thế hệ cơ thể

  - Tạo nguồn biến dị tổ hợp (nguyên liệu) cho chọn giống và tiến hoá.

   

  Fqa.vn
  Bình chọn:
  0/5 (0 đánh giá)
  Bình luận (0)
  Bạn cần đăng nhập để bình luận
  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey

  Chatbot GPT

  timi-livechat
  Đặt câu hỏi