2. Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 2

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề thi
Lời giải
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề thi
Lời giải

Đề thi

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1: Số gồm: Hai mươi tư đơn vị, hai phần mười, tám phần nghìn được viết là:

A. 24,280                              B. 24,028                  

C. 24,208                               D. 24,820

Câu 2. Hỗn số $11\frac{9}{{100}}$ viết dưới dạng số thập phân là:

A. 11,9                                  B. 11,09                    

C. 11,009                               D. 11,90

Câu 3. Số lớn nhất trong các số 5,789; 5,897; 5,798; 5,879 là:

A. 5,789                                 B. 5,897                    

C. 5,798                                 D. 5,879

Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là 8m2 3cm2 = ….. cm2 là:

A. 803                                    B. 8030                     

C. 80003                                D. 80200

Câu 5. Để hút hết nước ở một cái hồ phải dùng 6 máy bơm làm việc liên tục trong 12 giờ. Nếu muốn hoàn thành công việc trong 4 giờ thì cần dùng bao nhiêu máy bơm? (Công suất các máy bơm như nhau).

A. 18 máy bơm                                    B. 12 máy bơm                

C. 10 máy bơm                                   D. 24 máy bơm

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5m 28 cm = ………..m                           

b) 18 tấn 25 kg = ……. tấn

c) 9ha 7dam2 = ……… ha                         

d) 5269 m2 = ………… ha

Câu 2. Tính:

a) $4\frac{1}{2} + 2\frac{3}{8}$                                                 

b) $\frac{{11}}{{12}}:\frac{{22}}{{30}} \times \frac{6}{{15}}$

Câu 3. Một người thợ may 40 bộ quần áo đồng phục hết 120m vải. Hỏi nếu người đó may 65 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải?

Câu 4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng  chiều dài và chu vi mảnh đất là 168 m.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh đất đó.

b) Người ta trồng rau trên mảnh đất đó, cứ 1m2 thu hoạch được 5 kg rau. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu kg rau?

Lời giải

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. C

2. B

3. B

4. C

5. A

II. TỰ LUẬN

Bài 1.

Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5m 28 cm = ……..m                                b) 18 tấn 25 kg = ……. tấn

c) 9ha 7dam2 = ……… ha                          d) 5269 m2 = …… ha

Phương pháp giải

Áp dụng cách đổi:

1m = 100 cm    ;   1tấn = 1000 kg

1 ha = 100 dam2;  1 ha = 10000m2

Lời giải chi tiết

 

Bài 2.

a) $4\frac{1}{2} + 2\frac{3}{8}$                                                 

b) $\frac{{11}}{{12}}:\frac{{22}}{{30}} \times \frac{6}{{15}}$

Phương pháp giải

a) Chuyển hỗn số về phân số rồi cộng hai phân số với nhau.

b) Chuyển phép chia phân số về dạng phép nhân với phân số nghịch đảo rồi tính.

Lời giải chi tiết

a) $4\frac{1}{2} + 2\frac{3}{8} = \frac{9}{2} + \frac{{19}}{8} = \frac{{36}}{8} + \frac{{19}}{8} = \frac{{55}}{8}$       

b) $\frac{{11}}{{12}}:\frac{{22}}{{30}} \times \frac{6}{{15}} = \frac{{11}}{{12}} \times \frac{{30}}{{22}} \times \frac{6}{{15}} = \frac{{11}}{{12}} \times \frac{{15}}{{11}} \times \frac{6}{{15}} = \frac{{11 \times 15 \times 6}}{{12 \times 11 \times 15}} = \frac{1}{2}$

Bài 3. Một người thợ may 40 bộ quần áo đồng phục hết 120m vải. Hỏi nếu người đó may 65 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải?

Phương pháp giải

- Tìm số mét vải để may 1 bộ đồng phục = 120 : 40

- Tìm số mét vải để may 65 bộ đồng phục = Số mét vải để may một bộ đồng phục x 65

Lời giải chi tiết

Số mét vải để may một bộ đồng phục là

120 : 40 = 3 (m)

Số mét vải để may 65 bộ đồng phục là

3 x 65 = 195 (m)

Đáp số: 195 m

Bài 4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng $\frac{3}{4}$ chiều dài và chu vi mảnh đất là 168 m.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh đất đó.

b) Người ta trồng rau trên mảnh đất đó, cứ 1m2 thu hoạch được 5 kg rau. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu kg rau?

Phương pháp giải

- Tìm nửa chu vi mảnh đất = Chu vi : 2

- Tìm chiều dài và chiều rộng theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- Tìm diện tích mảnh đất = Chiều dài x chiều rộng

- Số kg thu hoạch được = Diện tích mảnh đất : 8

Lời giải chi tiết

a)

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là

168 : 2 = 84 (m)

Ta có sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau là

3 + 4 = 7 (phần)

Chiều rộng của thửa ruộng là

84 : 7 x 3 = 36 (m)

Chiều dài của thửa ruộng là

84 – 36 = 48 (m)

b)                                                    Diện tích của thửa ruộng đó là

36 x 48 = 1728 (m)

Cả thửa ruộng thu hoạch được số ki-lô-gam rau là

5 x 1728 = 8640 (kg)

Đáp số: a) Chiều rộng: 36 m

               Chiều dài: 48 m

b) 8640 kg

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi