4. Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề bài
Lời giải
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề bài
Lời giải

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1: Hỗn số $2\frac{5}{8}$ được viết thành phân số:

A. $\frac{{15}}{8}$                        B. $\frac{{10}}{8}$                        

C. $\frac{{17}}{8}$                        D. $\frac{{21}}{8}$

Câu 2. Viết số thập phân gồm có: Tám mươi ba đơn vị, sáu phần mười, chín phần trăm, tám phần nghìn

A. 80,896                             B. 83,698                  

C. 83,896                             D. 83,968

Câu 3. Số thập phân 7,003 viết dưới dạng hỗn số là:

A. $\frac{{703}}{{1000}}$            B. $\frac{{7003}}{{1000}}$                     

C. $7\frac{3}{{1000}}$                  D. $7\frac{3}{{100}}$

Câu 4. Chữ số 6 trong số thập phân 32,956 thuộc hàng nào?

A. Hàng đơn vị                                B. Hàng phần mười             

C. Hàng phần trăm                          D. Hàng phần nghìn

Câu 5. Một xe tải nhỏ chở 4 chuyến được 320 bao xi măng. Hỏi xe đó phải chở hết 480 bao xi măng trong mấy chuyến nếu sức chở của xe không thay đổi?

A. 6 chuyến                        B. 8 chuyến              

C. 10 chuyến                      D. 7 chuyến

Câu 6. Một khu vườn hình chữ nhật có kích thước được ghi ở hình vẽ bên. Diện tích của khu vườn là:

A. 15km2                           B. 15ha                     

C. 15dam2                         D. 150m2

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

34,257 ; 37,329; 34,075 ; 34,175; 37,303

Câu 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 tấn 482kg = …….…tấn

b) 42m2 = ……………hm2

c) 15ha = …………. km2

d) 8m2 5cm2 = …………. m2

Câu 3. Một bếp ăn dự trữ đủ gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau).

Câu 4. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m và chiều rộng 16 m. Người ta dùng $\frac{2}{5}$ diện tích của vườn để trồng cam, $\frac{3}{4}$ diện tích còn lại để trồng bưởi. Diện tích còn lại sau khi đã trồng cam và bưởi là để trồng cây cảnh. Tính diện tích trồng cây cảnh?

Lời giải

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. D

2. B

3. C

4. D

5. A

6. C

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

34,257 ; 37,329; 34,075 ; 34,175; 37,303

Phương pháp giải

- So sánh các chữ số ở cùng một hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

- Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn

Lời giải chi tiết

Ta có 34,075 < 34,175 < 34,257 < 37,303 < 37,329

Vậy các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn là: 34,075 ; 34,175 ; 34,257 ; 37,303 ; 37,329

Câu 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 tấn 482kg = …….…tấn

b) 42m2 = ……………hm2

c) 15ha = …………. km2

d) 8m2 5cm2 = …………. m2

Phương pháp giải

Áp dụng cách đổi:

1tấn = 1000 kg ; 1hm2 = 10000 m2

1 km2 = 100 ha; 1 m2 = 10000cm2

Lời giải chi tiết

Câu 3. Một bếp ăn dự trữ đủ gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau).

Phương pháp giải

- Tìm 1 người ăn hết số gạo đó trong bao nhiêu ngày

- Tìm số ngày để 150 người ăn hết số gạo đó = Số vừa tìm được : 150

Lời giải chi tiết

Tóm tắt

120 người: 20 ngày

150 người: ? ngày

Bài giải

1 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là

120 x 20 = 2400 (ngày)

150 người ăn hết số gạo đó tỏng số ngày là

2400 : 150 = 16 (ngày)

Đáp số: 16 ngày

Câu 4. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m và chiều rộng 16 m. Người ta dùng $\frac{2}{5}$ diện tích của vườn để trồng cam, $\frac{3}{4}$ diện tích còn lại để trồng bưởi. Diện tích còn lại sau khi đã trồng cam và bưởi là để trồng cây cảnh. Tính diện tích trồng cây cảnh?

Phương pháp giải

- Tìm diện tích khu vườn = Chiều dài x chiều rộng

- Tìm diện tích trồng cam = Diện tích khu vườn x $\frac{2}{5}$

- Tìm diện tích trồng bưởi = (Diện tích khu vườn – diện tích trồng cam) x $\frac{3}{4}$

- Tìm diện tích trồng cây cảnh = Diện tích khu vườn – (Diện tích trồng cam + Diện tích trồng bưởi)

Lời giải chi tiết

Diện tích khu vườn hình chữ nhật là

25 x 16 = 400(m2)

Diện tích trồng cam là

$400 \times \frac{2}{5} = 160$ (m2)

Diện tích trồng bưởi là

$(400 - 160) \times \frac{3}{4} = 180$ (m2)

Diện tích trồng cây cảnh là

400 – (160 + 180) = 60 (m2)

Đáp số: 60 m2


 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi