5. Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 5

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề bài
Lời giải
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề bài
Lời giải

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Phân số $\frac{7}{{25}}$ viết thành phân số thập phân là:

A. $\frac{{11}}{{100}}$                 B. $\frac{{17}}{{100}}$                

C. $\frac{{14}}{{50}}$                   D. $\frac{{28}}{{100}}$

Câu 2. Hỗn số $3\frac{{19}}{{1000}}$ được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,190                                B. 3,019                    

C. 3,0019                              D. 3,19

Câu 3. Số thập phân 35,29 bằng số thập phân nào sau đây:

A. 35,290                              B. 35,029                  

C. 35,209                              D. 350,29

Câu 4. Chữ số 8 trong số thập phân 21,485 có giá trị là:

A. $\frac{8}{{10}}$              B. $\frac{8}{{100}}$                     

C. $\frac{8}{{1000}}$           D. $\frac{8}{{10000}}$

Câu 5. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 5kg 8g = ……… kg là:

A. 5,8                                    B. 5,08                       

C. 5,008                                 D. 5,0008

Câu 6. Một tổ gồm 8 người dự định làm xong một con đường trong 6 ngày nhưng sau đó tổ được bổ sung thêm 4 người. Hỏi con đường được làm xong trong bao nhiêu ngày biết sức làm việc của mỗi người như nhau.

A. 3 ngày                             B. 4 ngày                  

C. 5 ngày                             D. 2 ngày

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống

38,027 ……. 38,105

45,08 …… 45,080

62,274 ……. 62,269

90,304……89,921

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 8760 kg = ……..tạ …… kg                               

b) 37dam2 9m2 = …….. m2

c) 7km2 5hm2 = ………..dam2                               

d) 15cm2 = …………...m2

Câu 3. Thực hiện phép tính:

a) $\frac{4}{7} \times \frac{{12}}{{15}} - \frac{{12}}{{15}} \times \frac{5}{{28}}$                                             

b) $\frac{4}{9}:\frac{5}{{16}}:1\frac{5}{{27}}$

Câu 4. Cứ 3 xe tải thì vận chuyển được 17 tấn hàng hóa. Hỏi có 12 xe như thế thì vận chuyển được bao nhiêu tấn hàng hóa?

Câu 5. Một khu đất rộng 10dam2 80m2, người ta sử dụng $\frac{2}{5}$ diện tích để làm nhà và $\frac{1}{3}$diện tích đất còn lại để trồng hoa, phần đất cuối cùng để làm chuồng trại chăn nuôi. Tính diện tích đất làm chuồng trại chăn nuôi?

Lời giải

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. D

2. B

3. A

4. B

5. C

6. B

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống

38,027 ……. 38,105

45,08 …… 45,080

62,274 ……. 62,269

90,304 …… 89,921

Phương pháp giải

So sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết

38,027 < 38,105

45,08 = 45,080

62,274 > 62,269

90,304 > 89,921

Câu 2.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 8760 kg = ……..tạ …… kg                               

b) 37dam2 9m2 = …….. m2

c) 7km2 5hm2 = ………..dam2                               

d) 15cm2 = …………...m2

Phương pháp giải

Áp dụng cách đổi:

1tạ = 100 kg ; 1dam2 = 100 m2

1 km2 = 100 hm2 = 10000dam2 ; 1m2 = 10000cm2

Lời giải chi tiết

a) 8760 kg = 87 tạ 60 kg                             

b) 37dam2 9m2 = 3709 m2

c) 7km2 5hm2 = 70500 dam2                                  

d) 15cm2 = 0,0015 m2

 

Câu 3. Thực hiện phép tính:

a) $\frac{4}{7} \times \frac{{12}}{{15}} - \frac{{12}}{{15}} \times \frac{5}{{28}}$                        b) $\frac{4}{9}:\frac{5}{{16}}:1\frac{5}{{27}}$

Phương pháp giải

a) Sử dụng tính chất nhân một số với một tổng

b) Chuyển hỗn số về phân số rồi thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết

a) $\frac{4}{7} \times \frac{{12}}{{15}} - \frac{{12}}{{15}} \times \frac{5}{{28}} = \frac{{12}}{{15}} \times \left( {\frac{4}{7} - \frac{5}{{28}}} \right) = \frac{4}{5} \times \left( {\frac{{16}}{{28}} - \frac{5}{{28}}} \right) = \frac{4}{5} \times \frac{9}{{28}} = \frac{9}{{35}}$                                               

b) $\frac{4}{9}:\frac{5}{{16}}:1\frac{5}{{27}} = \frac{4}{9}:\frac{5}{{16}}:\frac{{32}}{{27}} = \frac{4}{9} \times \frac{{16}}{5} \times \frac{{27}}{{32}} = \frac{{2 \times 2 \times 16 \times 9 \times 3}}{{9 \times 5 \times 16 \times 2}} = \frac{6}{5}$

Câu 4. Cứ 3 xe tải thì vận chuyển được 17 tấn hàng hóa. Hỏi có 12 xe như thế thì vận chuyển được bao nhiêu tấn hàng hóa?

Phương pháp giải

- Tìm 12 xe gấp 3 xe bao nhiêu lần

- Số tấn hàng 12 xe chuyển được = 17 x số lần

Lời giải chi tiết

12 xe gấp 3 xe số lần là

12 : 3 = 4 (lần)

12 xe như thế thì vận chuyển được số tấn hàng hóa là

17 x 4 = 68 (tấn)

Đáp số: 68 tấn

Câu 5. Một khu đất rộng 10dam2 80m2, người ta sử dụng $\frac{2}{5}$ diện tích để làm nhà và $\frac{1}{3}$diện tích đất còn lại để trồng hoa, phần đất cuối cùng để làm chuồng trại chăn nuôi. Tính diện tích đất làm chuồng trại chăn nuôi?

Phương pháp giải

Bước 1: Đổi số đo sang đơn vị m2.

Bước 2: Tìm diện tích để làm nhà = Diện tích đất x $\frac{2}{5}$

Bước 3: Tìm diện tích trồng hoa = (Diện tích đất – diện tích làm nhà) x $\frac{1}{3}$

Bước 4: Tìm diện tích làm chuồng trại

Lời giải chi tiết

Đổi 10dam2 80m2 = 1080m2

Diện tích làm nhà là

$1080 \times \frac{2}{5} = 432$ (m2)

Diện tích đất còn lại để trồng hoa và làm chuồng trại là:

1080 – 432 = 648 (m2)

Diện tích đất dùng để trồng hoa là:

$648 \times \frac{1}{3} = 216$ (m2)

Diện tích đất để làm chuồng trại là:

648 – 216 = 432 (m2)

Đáp số: 432m2

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi