2. Liên từ (so, but, however, therefore) - Unit 9 - Tiếng Anh 12

    GRAMMAR

   Connectors : SO, BUT, HOWEVER and THEREFORE

    A. SO - THEREFORE : được dùng nối hai câu đơn / mệnh đề với tương quan nguyên nhân -hậu quả (cause - effect relation)

    1. SO : tập hợp liên từ (co-ordinating conjunction).

      e.g: The climate in the Arctic region is very severe, so very few animals can live there.

            (Khi hậu ở miền địa cực quá khắc nghiệt, do đó rất ít động vật có thể sống nơi đó.)

    2. Therefore: Trạng từ (adverb): được dùng như từ nối (connector).

      e.g: The food prices rise too much; therefore, people's life becomes difficult. (Giá thực phẩm tăng quá nhiều, vì thế/do đó đời sống dân chúng trở nên khó khăn.)

    B. BUT - HOWEVER : diễn tả sự tương phản (contrast), hay đối lập (opposition).

    1. BUT : tập hợp liên từ (co-ordinating conjunction).

      e.g: Mr John is a very rich businessman, bill he leads a simple life.

            (Ông John là một thương gia rất giàu, nhưng ông sống cuộc sống giản dị.)

    2. HOWEVER (tuy nhien): trạng từ(adverb): được dùng làm từ nốì (connector),

      e.g: The lest was very-difficult; however, all students were able to finish it

            ( Bài  thi rất khó; tuy nhiên tất cả hạc sinh làm được.)

    C. Chú ý: dấu chấm câu và vị rí của từ nối (connector ):THEREFORE-HOWEVER.    

      e.g:   Bill had missed a lot of classes ; therefore, he failed the exam.

               Bill had missed a lot of classes; he, therefore, failed the exam.

               Bill had missed a lot of classes. Therefore, he failed the exam.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi