4. Lesson 1 Unit 14 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)


 

a) Watermelons are so delicious!

(Dưa hấu thật ngon!)

We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem.

(Chúng ta có một câu chuyện Việt Nam về quả dưa hấu gọi là Truyện của Mai An Tiêm.)

Oh, really? What happened in the story?

(Ồ, thật à? Điều gì xảy ra trong câu chuyện?)

b) First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on  island. The island was very far away.

(Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta đến sống ở đảo. Hòn đảo rốt xa xôi.)

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

(Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hạt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng. Những hạt giống đã tạo thành những quả dưa hấu.)

c) Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink.

(Tiếp theo, gia đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu để lấy thức ăn và thức uống.)

d) Oh, they were lucky in the end, right?

(Ồ họ đã may mắn vào lúc cuối đúng không?)

In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

(Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua cho An Tiêm và gia đình của cậu ấy trở về nhà.)

Bài 2

2. Point and say. 

(Chỉ và đọc.)


What happened ỉn the story?

(Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?)

Lời giải chi tiết:

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an sland. The island was very far away.

(Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta đến sống ở đảo. Hòn đảo rất xa xôi.)

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

(Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hạt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng. Những hạt giống đã tạo thành những quả dưa hấu.)

Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink.

(Tiếp theo, gia đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu để lấy thức ăn và thức uống.)

In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

(Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua cho An Tiêm và gia đình của cậu ấy trở về nhà.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về Truyện của Mai An Tiêm.

What happened in the story?

(Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?)

First,...

(Đầu tiên,...)

Then...

(Sau đó...)

Next,...

(Tiếp theo,...)

In the end,..

(Cuối cùng,...)

Bài 4

4. Listen and number.

(Nghe và điền số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Once up a time, there was a beautiful princess. She lived in a very big castle. She was unhappy because she couldn't walk. One day, a prince visited the castle and met the princess. He wanted to help her. He gave her an apple and said, "This magic apple can make you walk. The princess ate the apple. Then the next morning, the princess woke up. She was so surprised because she could walk! She felt very happy. She ran and danced in the castle. In the end, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.

Tạm dịch:

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp. Cô ấy sống trong một lâu đài rất lớn. Cô ấy không vui vì cô ấy không thể đi lại. Một ngày nọ, một hoàng tử đến thăm lâu đài và gặp công chúa. Anh muốn giúp cô. Anh đưa cho cô một quả táo và nói: "Quả táo thần kỳ này có thể giúp cô đi lại được. Công chúa đã ăn quả táo. Sáng hôm sau, công chúa tỉnh dậy. Cô ấy rất ngạc nhiên vì cô ấy có thể đi được! Cô ấy cảm thấy rất vui. Cô ấy chạy và nhảy múa trong lâu đài. Cuối cùng, hoàng tử cùng công chúa kết hôn và họ sống hạnh phúc mãi mãi.

Lời giải chi tiết:

a - 4

b – 1

c – 5

d – 2

e – 3

Bài 5

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

in the end                  apple                  got up                  legs                  princess

Many years ago, there was a very beautiful (1) _________ who lived in a castle. The princess had a problem with her (2) _________ and couldn't walk. One day, a prince visited the castle and met the beautiful princess. He gave her an (3) _________ and said, “This magic apple can make you walk!” The princess was very happy. She ate the apple. Then the next morning, she (4) _________ and was so surprised because she could walk and run and dance. (5) _________, the prince and the princess got married and lived happily ever after.

Lời giải chi tiết:

1. princess

2. legs

3. apple

4. got up

5.  in the end

Đoạn văn hoàn chỉnh:

Many years ago, there was a very beautiful (1) princess who lived in a castle. The princess had a problem with her (2) legs and couldn't walk. One day, a prince visited the castle and met the beautiful princess. He gave her an (3) apple and said, “This magic apple can make you walk!” The princess was very happy. She ate the apple. Then the next morning, she (4) got upand was so surprised because she could walk and run and dance. (5) In the end, the prince and the princess got married and lived happily ever after.

Tạm dịch:

Nhiều năm về trước, có một cô công chúa rất xinh đẹp mà sống trong lâu đài. Công chúa có vấn đề ở chân và không thể đi được. Vào một ngày nọ, một chàng hoàng tử đã viếng lâu đài và đã gặp nàng công chúa xinh đẹp. Chàng đưa cho nàng một qua táo và nói: "Đó là quả táo thần có thể làm cho nàng đi được!". Công chúa rất hạnh phúc. Nàng đã ăn quả táo. Sau đó vào sáng hôm sau, nàng đã thức dạy và vô cùng ngạc nhiên bởi vì nàng có thể đi, chạy và nhảy múa. Cuối cùng, hoàng tử và công chúa đã kết hôn và sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bài 6

6. Let's sing.

(Chúng ta cùng hát.)


Once upon a time,...

Once upon a time,

There was a beautiful princess Who lived in a castle by the sea.

Then one day,

She met a handsome prince

She married him

And they lived happily ever after.

Tạm dịch:

Ngày xửa ngày xưa,...

Ngày xửa ngày xưa,

Có một nàng công chúa xinh đẹp sống trong một lâu đài gần biển

Rồi một ngày,

Nàng gặp một chàng hoàng tử đẹp trai.

Nàng đã kết hôn với chàng

Và họ sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi