Pronunciation - Unit 2: Humans and the environment - SBT Tiếng Anh 10 Global Success

 

Read the following sentences aloud and underline the words with the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/ or /pr/.

(Đọc to các câu sau và gạch chân những từ có phụ âm pha trộn / kl /, / pl /, / gr / hoặc / pr /.)

1. Avoiding travel by plane can greatly reduce your carbon footprint.

2. Plastic bags can be used as containers for growing plants.

3. Group 1 is cleaning the playground while group 2 is cutting the grass.

4. More and more people choose to live green as a way to protect our environment.

5. Our Go Green Club will organise a clean-up event this weekend.

6. The president of the club is pleased with our project.

7. They are planting trees around the playground of the local primary school.

8. More dustbins should be installed in public places.

Lời giải chi tiết

 

1. Avoiding travel by plane can greatly reduce your carbon footprint.

(Tránh di chuyển bằng máy bay có thể làm giảm đáng kể lượng khí thải carbon của bạn.)

plane /pleɪn/

footprint /ˈfʊt.prɪnt/

2. Plastic bags can be used as containers for growing plants.

(Túi ni lông có thể được sử dụng làm hộp đựng để trồng cây.)

plastic /ˈplæs.tɪk/

growing plants /ˈɡrəʊɪŋ plɑːnts /

3. Group 1 is cleaning the playground while group 2 is cutting the grass.

(Nhóm 1 đang dọn dẹp sân chơi trong khi nhóm 2 đang cắt cỏ.)

group /ɡruːp/

cleaning /ˈkliː.nɪŋ/

playground /ˈpleɪ.ɡraʊnd/

grass /ɡrɑːs/

4. More and more people choose to live green as a way to protect our environment.

(Ngày càng có nhiều người chọn sống xanh như một cách để bảo vệ môi trường của chúng ta.)

green /ɡriːn/

protect /prəˈtekt/

5. Our Go Green Club will organise a clean-up event this weekend.

(Câu lạc bộ Go Green của chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện dọn dẹp vào cuối tuần này.)

green /ɡriːn/

club /klʌb/

clean- up /kliːn/

6. The president of the club is pleased with our project.

(Chủ tịch câu lạc bộ hài lòng với dự án của chúng tôi.)

president /ˈprez.ɪ.dənt/

project /ˈprɒdʒekt/

pleased /pliːzd/

7. They are planting trees around the playground of the local primary school.

(Họ đang trồng cây xung quanh sân chơi của trường tiểu học địa phương.)

playground /ˈpleɪ.ɡraʊnd/

primary /ˈpraɪ.mər.i/

planting /ˈplɑːn.tɪŋ/

8. More dustbins should be installed in public places.

(Nên lắp đặt nhiều thùng rác hơn ở những nơi công cộng.)

places /pleɪs/

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi