Pronunciation - Unit 4: For a better community - SBT Tiếng Anh 10 Global Success

Đề bài

Choose the correct letter (A, B, C or D) to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress.

(Chọn chữ cái đúng (A, B, C hoặc D) để chỉ ra từ khác với ba từ còn lại ở vị trí của trọng âm chính.)

1. A. answer (v)  

2. A. perfect (v) 

3. A. present (n)

4. A. export (n)

5. A. visit (v)  

6. A. increase (v)

7. A. answer (n)  

8. A. focus (v)

B. present (v)

B. focus (v)

B. import (n)

B. record (n)

B. perfect (v)

B. value (v)

B. visit (n)

B. answer (v)

C. record (v)

C. import (v)

C. reply (n)

C. increase (n)

C. decrease (v)

C. import (v)

C. delay (n)

C. visit (v) 

D. decrease (v)

D. record (v)

D. increase (n)

D. support (n)

D. delay (v)

D. present (v)

D. value (n)

D. decrease (v)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với các từ có 2 âm tiết mà có cách viết giống nhau:

- Danh từ thường có trọng âm thứ nhất.

- Động từ thường có trọng âm thứ hai.

Lời giải chi tiết

1. A2. B3. C4. D
5. A6. B7. C8. D

1.

A. 'answer (v)          

B. pre'sent (v)    

C. re'cord (v)     

D. de'crease (v)

2.

A. per’fect (v)          

B. ‘focus (v)      

C. im’port (v)    

D. re’cord (v)

3.

A. ‘present (n)         

B. ‘import (n)    

C. rep’ly (n)      

D. ‘increase (n)

4.

A. ‘export (n)          

B. ‘record (n)     

C. ‘increase (n)  

D. su’pport (n)

5. 

A. ‘visit (v)              

B. per’fect (v)    

C. de’crease (v) 

D. de’lay (v)

6.

A. in’crease (v)        

B. ‘value (v)      

C. im’port (v)     

D. pre’sent (v)

7.

A. ‘answer (n)         

B. ‘visit (n)        

C. de’lay (n)     

D. ‘value (n)

8.

A. ‘focus (v)            

B. ‘answer (v)    

C. ‘visit (v)        

D.de’crease (v)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi