7. Read - Unit 15 trang 116 SGK Tiếng Anh 8

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2

READ.

A new university without a library has recently opened in the USA. All the information normally found in a library is now stored in the university’s computers. Without leaving their computers, users can send messages and receive information through telephone lines. However, this means that each student must have access to a computer, and many universities are making this a requirement for freshmen. College campuses now have computer jacks in every part of the university. Study is no longer restricted to just one location.

Computer bulletin boards are used in the same way as traditional ones in schools and colleges. The difference is that over 20 million people may have access to them. If students want to discuss math at 3 am, it’s not a problem. They post messages on the bulletin board and find other people who want to talk about the same topic.

Technology now means students can get a degree without being on campus. There are people who are skeptical about this new method of education, but their concerns have had little impact.

Tạm dịch:

2. Answer.

(Trả lời câu hỏi.)

a) What makes the new university different from others?

b) What type of information is available through the computer?

c) What type of equipment is necessary for first-year students?

d) What is the difference between a traditional bulletin board and the one on the internet?

e) Would you like to complete a college degree from home? Why/Why not?

a) It has no library. All the information normally found in a library is now stored in the university’s computers.

b) All the information normally found in a library or messages normally found in on a bulletin board.

c) A computer and a telephone line.

d) With a bulletin board on the Internet a great number of people (over 20 million) can get access to the bulletin and exchange information quickly.

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2

Bài 1

Bài 1

1. True or false? Check (√) the boxes.

(Đúng hay sai? Đánh dấu (√) vào các ô sau.)

 

T

F

a. There is a new university without a library in the USA recently.

 

 

b. Users can send and receive messages by using computers.

 

 

c. First-year students in many universities are required to have access to a computer.

 

 

d. Students have to go to computer rooms to connect their computers to the computer jacks.

 

 

e. Computer bulletin boards are the same as traditional ones.

 

 

f. Not all people think positively about the new method of study off campus.

 

 

 
 

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Một trường đại học mới không có thư viện vừa mới được khánh thành ở Mỹ. Toàn bộ thông tin thường được tìm ở thư viện bây giờ được lưu trong số máy vi tính của trường. Chỉ cần có máy vi tính, người sử dụng có thể gửi thông báo và nhận thông tin qua đường dây điện thoại. Tuy nhiên điều này có nghĩa là mỗi một sinh viên cần phải truy cập đến một máy tính và nhiều trường đại học hiện nay đang đòi hỏi sinh viên năm thứ nhất phải làm điều này. Các khuôn viên của trường đại học bây giờ chỗ nào cũng có ổ cắm dành cho máy tính. Việc học tập không còn bị hạn chế ở chỉ riêng một nơi.

Ở các trường phổ thông và cao đẳng các bảng tin điện tử vẫn được dùng giống nhau theo kiểu truyền thống. Sự khác nhau là ở chỗ hơn 20 triệu người có thể cùng truy cập đến chúng. Nếu có sinh viên muốn thảo luận về môn toán vào lúc 3 giờ sáng thì điều đó không thành vấn đề. Họ đăng thông báo lên bảng tin trên mạng và tìm người muốn nói chuyện về cùng một chủ đề với họ.

Công nghệ hiện nay cũng có nghĩa là sinh viên có thể nhận bằng mà không cần phải học ở trường. Cũng còn có người hoài nghi về phương pháp giáo dục mới này, nhưng lo lắng của họ cũng không ảnh hưởng gì. 

Lời giải chi tiết:


 

T

F

a. There is a new university without a library in the USA recently.

 

b. Users can send and receive messages by using computers.

 

c. First-year students in many universities are required to have access to a computer.

 

 

d. Students have to go to computer rooms to connect their computers to the computer jacks.

 

e. Computer bulletin boards are the same as traditional ones.

 

 

f. Not all people think positively about the new method of study off campus.

 

Tạm dịch:

 

Đúng 

Sai

a. Gần đây có một trường đại học mới không có thư viện ở Mỹ.

 

b. Người dùng có thể gửi và nhận tin nhắn bằng cách sử dụng máy tính.

 

c. Sinh viên năm thứ nhất tại nhiều trường đại học được yêu cầu phải kết nối được với máy tính.

 

 

d. Học sinh phải vào phòng máy tính để kết nối máy tính của mình với giắc cắm máy tính.

 

e. Các bảng tin điện tử cũng giống như các bảng tin truyền thống.

 

 

f. Không phải tất cả mọi người đều suy nghĩ tích cực về phương pháp học tập mới ngoài khuôn viên trường.

 

 

Bài 2

Bài 2

2. Answer.

(Trả lời câu hỏi.)

a) What makes the new university different from others?

b) What type of information is available through the computer?

c) What type of equipment is necessary for first-year students?

d) What is the difference between a traditional bulletin board and the one on the internet?

e) Would you like to complete a college degree from home? Why/Why not?

Lời giải chi tiết:

a) It has no library. All the information normally found in a library is now stored in the university’s computers.

b) All the information normally found in a library or messages normally found in on a bulletin board.

c) A computer and a telephone line.

d) With a bulletin board on the Internet a great number of people (over 20 million) can get access to the bulletin and exchange information quickly.

e) Yes, I would. Because it doesn't cost me much money to go to the university campus to attend professors' lectures or to the university library.
 
Tạm dịch:
 
a) Điều gì làm cho trường đại học mới khác với các trường đại học khác?

=> Nó không có thư viện. Toàn bộ thông tin thường được tìm ở thư viện bây giờ được lưu trong số máy vi tính của trường. 

b) Loại thông tin nào có sẵn trên máy tính?

=> Tất cả các thông tin thường được tìm thấy trong một thư viện hoặc các tin tức thông thường được nhìn thấy trong một bảng thông báo.

c) Loại thiết bị nào cần thiết cho sinh viên năm thứ nhất?

=> Máy tính và đường dây điện thoại.

d) Sự khác nhau giữa bảng thông báo truyền thống và bản tin điện tử là gì?

=> Với một bảng tin điện tử, một số lượng lớn người (trên 20 triệu) có thể truy cập vào bản tin và trao đổi thông tin một cách nhanh chóng.
 
e) Bạn có muốn hoàn thành chương trình đại học tại nhà không? Tại sao tại sao không?
 
=> Vâng, tôi có. Bởi vì tôi sẽ không tốn nhiều tiền để đến trường đại học tham dự các bài giảng của các giáo sư hoặc đến thư viện trường.
 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi