Task 1 - Read the passage and choose the correct answer A, B, C, or D to each of the questions - SBT Global Success 8 page 58

1. Nội dung câu hỏi

Like many countries, Britain has serious environmental problems. In 1952, more than 4,000 people died in London because of the smog. The government introduced new laws to stop smog from coal fires and factories and the situation improved a lot.

Today, London is much cleaner but there is a new problem: smog from cars. In December 1991, there was very little wind in London and pollution increased. As a result, about 160 people died from pollution in just four days.

Part of the problem is the new "out of town" shopping centres. In the past, people often walked to shops near their homes or went by bus. Now, many people drive to the new shopping centres. The small shops have disappeared and more people have to travel to do their shopping.

Many people are trying to reduce the use of cars in Britain. Some cities now have special bicycle lanes, so people cycle to work. Some people also travel to work together in one car to reduce pollution and costs.

1. Which of the following statements is TRUE according to the passage?

A. The government once introduced a law against smog from cars and factories.

B. London is much cleaner than before, so nobody dies from pollution any longer.

C. Now smog in London mainly comes from cars.

D. People in cities now go to work by bicycle only.

2. Why do people drive to go shopping?

A. They prefer shops in big shopping centres outside of town.

B. Small shops near their homes have disappeared.

C. Many new shopping centres have appeared outside of town.

D. It has become popular to do shopping in large shopping centres.

3. How many examples are there in the passage of people reducing car use?

A. Two.

B. Three.

C. Four.

D. Five.

4. The word "improved" in the first paragraph probably means

A. got worse

B. reduced

C. became better

D. maintained

5. What is the best title for this passage?

A. Reducing the Use of Cars in Britain

B. The Disadvantages of Cars

C. How People are Reducing Smog in Britain

D. Smog in Britain: Past and Present

2. Phương pháp giải

Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D cho mỗi câu hỏi.

3. Lời giải chi tiết

Hướng dẫn dịch:

Giống như nhiều quốc gia, Anh có vấn đề nghiêm trọng về môi trường. Năm 1952, hơn 4.000 người chết ở London vì sương khói. Chính phủ đã đưa ra các luật mới để ngăn chặn khói bụi từ các vụ cháy than và nhà máy và tình hình đã được cải thiện rất nhiều.

Ngày nay, London sạch sẽ hơn nhiều nhưng có một vấn đề mới: khói bụi từ ô tô. Vào tháng 12 năm 1991, có rất ít gió ở London và tình trạng ô nhiễm gia tăng. Kết quả là khoảng 160 người chết vì ô nhiễm chỉ trong bốn ngày.

Một phần của vấn đề là các trung tâm mua sắm "ngoài thành phố" mới. Trước đây, mọi người thường đi bộ đến các cửa hàng gần nhà hoặc đi bằng xe buýt. Bây giờ, nhiều người lái xe đến các trung tâm mua sắm mới. Các cửa hàng nhỏ đã biến mất và nhiều người phải đi du lịch để mua sắm.

Nhiều người đang cố gắng giảm việc sử dụng ô tô ở Anh. Một số thành phố hiện có làn đường dành riêng cho xe đạp, vì vậy mọi người đạp xe đi làm. Một số người cũng đi làm cùng nhau trên một chiếc ô tô để giảm ô nhiễm và chi phí.

Đáp án:

1. C

2. B

3. A

4. C

5. D

Giải thích:

1. Thông tin: Today, London is much cleaner but there is a new problem: smog from cars.

2. Thông tin: The small shops have disappeared and more people have to travel to do their shopping.

3. Thông tin: Some cities now have special bicycle lanes, so people cycle to work. Some people also travel to work together in one car to reduce pollution and costs.

4. improved: cải thiện

5. Sương mù ở Anh: Quá khứ và Hiện tại

Hướng dẫn dịch:

1. Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG?

- Bây giờ khói bụi ở London chủ yếu đến từ ô tô.

2. Tại sao mọi người lái xe đi mua sắm?

- Các cửa hàng nhỏ gần nhà của họ đã biến mất.

3. Có bao nhiêu ví dụ về việc mọi người giảm sử dụng ô tô?

- Hai.

4. Từ "được cải thiện" trong đoạn đầu tiên có lẽ có nghĩa là trở nên tốt hơn.

5. Tiêu đề hay nhất cho đoạn văn này là gì?

- Sương mù ở Anh: Quá khứ và Hiện tại

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi