Task 3 - Prepare the script for an etiquette guide video to show other students how to express congratulations and good wishes in English in different situations - SHS Explore New Worlds 11 page 141

1. Nội dung câu hỏi

Prepare the script for an etiquette guide video to show other students how to express congratulations and good wishes in English in different situations.

2. Phương pháp giải

- Chuẩn bị kịch bản cho một video hướng dẫn nghi thức để chỉ cho các sinh viên khác cách bày tỏ lời chúc mừng và lời chúc tốt đẹp bằng tiếng Anh trong các tình huống khác nhau.

3. Lời giải chi tiết

- Đáp án: 

Script for etiquette guide video:

Title: Expressing Congratulations and Good Wishes in English

Introduction: Hello everyone, and welcome to this etiquette guide on how to express congratulations and good wishes in English. In this video, we will go over some common situations where you might want to offer your congratulations, as well as some expressions you can use to do so.

Situation 1: Someone Gets a Promotion at Work If someone you know gets a promotion at work, it's a great opportunity to offer your congratulations. Here are some expressions you can use:

Congratulations on your promotion!
Well done on getting the promotion!
I'm so happy for you and your new role!
Best wishes on your new job!
Situation 2: A Friend or Family Member Graduates from University Graduating from university is a significant accomplishment, and it's important to offer your congratulations to someone who has achieved this milestone. Here are some expressions you can use:

Congratulations on your graduation!
Well done on completing your degree!
I'm so proud of you and all your hard work!
Best wishes on your next adventure!
Situation 3: Someone is Getting Married If someone you know is getting married, it's an exciting time, and you can offer your congratulations and good wishes to the happy couple. Here are some expressions you can use:

Congratulations on your wedding!
Well done on finding your soulmate!
I'm so happy for you both and wish you a lifetime of love and happiness!
Best wishes on your wedding day and in your future together!
Conclusion: Thank you for watching this etiquette guide on expressing congratulations and good wishes in English. Remember to use these expressions to celebrate the special occasions in your life and the lives of those around you.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi