Task 3 - Study the highlighted quantifiers and the type of noun they go with in the article. Then read the Learn this! box. Complete the table with the quantifiers below - SHS Friends Global 11 page 62

1. Nội dung câu hỏi

a fewa littleallanyboth
eacheverymanyno some

 

LEARN THIS! Quantifiers

1 _____, 2 ________, either+ singular countable noun

most, little, some, much

3 _____, 4______, 5 ______, 6 _____

+ uncountable noun

no, few, all, most, 7 _____, 8 ________

9 _____, 10 _____. 11 _______

+ plural noun

 

2. Phương pháp giải

* Nghĩa của lượng từ và cách dùng

- a few + danh từ đếm được số nhiều: 1 vài

- a little + danh từ không đếm được: 1 ít

- all + danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được: tất cả

- any + danh từ đếm được và danh từ không đếm được: bất kì

- both + danh từ đếm được số nhiều: cả hai

- each + danh từ đếm được số ít: mỗi

- every + danh từ đếm được và danh từ không đếm được: mọi

- many + danh từ đếm được số nhiều: nhiều

- no + danh từ không đếm được và danh từ đếm được: không

- some + danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được: một vài

 

3. Lời giải chi tiết

1 each, 2 every, either+ singular countable noun

most, little, some, much

3 a little, 4 any, 5 no, 6 all

+ uncountable noun

no, few, all, most, 7 a few, 8 both

9 many, 10 some. 11 any

+ plural noun
Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi