Task 4 - Read the article again and choose the correct answers A, B, or C - SHS Global Success 11 page 56

1. Nội dung câu hỏi

1. Which of the following is not a COP’s key goal?

A. Stop cutting down forests.

B. Replace coal with cleaner sources of energy.

C. End methane emissions.

2. What will happen if there is a balance between the greenhouse gases released and those removed from the atmosphere?

A. Global warming will be limited to 1.5°C.

B. Global CO, emissions will increase.

C. Countries will switch to clean energy.

3. Why is it important to reduce the use of coal?

A. Because it is easy to build coal plants.

B. Because coal is not as clean as gas.

C. Because it is responsible for a large part of the CO2 emissions.

4. How does deforestation contribute to global warming?

A. Trees remove carbon dioxide from the atmosphere.

B. Trees release carbon into the atmosphere when they are cut down or burnt.

C. Forests trap heat and increase temperatures.

5. Why is reducing methane emissions a key goal?

A. Because its emissions result from farming activities and landfill waste.

B. Because methane’s warming power is stronger than that of CO2.

C. Because it is produced through human activities.

 

2. Phương pháp giải

Đọc hiểu thông tin đề bài, gạch chân từ khóa và đối chiếu với thông tin của bài đọc

 

3. Lời giải chi tiết

1 – B

Điều nào sau đây không phải là mục tiêu chính của COP?

A. Ngừng chặt phá rừng.

B. Thay thế than đá bằng các nguồn năng lượng sạch hơn.

C. Chấm dứt thải khí mê tan.

Thông tin: The third goal is to end deforestation.

(Mục tiêu thứ ba là chấm dứt nạn phá rừng.)

The last key goal is to reduce methane emissions.

(Mục tiêu quan trọng cuối cùng là giảm phát thải khí mê-tan.)

2 - A

Điều gì sẽ xảy ra nếu có sự cân bằng giữa khí nhà kính thải ra và khí thải ra khỏi bầu khí quyển?

A. Sự nóng lên toàn cầu sẽ được giới hạn ở mức 1,5°C.

B. Lượng khí thải CO2 toàn cầu sẽ tăng lên.

C. Các nước sẽ chuyển sang sử dụng năng lượng sạch.

Thông tin: The first goal is to limit the global temperature rise to 1.5°C. This will require reducing global CO, emissions by 50 per cent by 2030, and by 2050 achieving a balance between the greenhouse gases released into the atmosphere and those removed from it.

(Mục tiêu đầu tiên là hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5°C. Điều này sẽ yêu cầu giảm 50% lượng khí thải CO2 toàn cầu vào năm 2030 và đến năm 2050 đạt được sự cân bằng giữa khí nhà kính thải vào khí quyển và những khí thải ra khỏi khí quyển.)

3 - C

Tại sao giảm sử dụng than lại quan trọng?

A. Vì dễ xây dựng nhà máy than đá.

B. Vì than không sạch bằng khí đốt.

C. Vì nó chịu trách nhiệm cho một phần lớn lượng khí thải CO2.

Thông tin: The second goal is to reduce the use of coal, whichis the dirtiest fuel and biggest source of planet-warming CO2 emissions.

(Mục tiêu thứ hai là giảm sử dụng than đá, loại nhiên liệu bẩn nhất và là nguồn phát thải CO2 làm nóng hành tinh lớn nhất.)

4 - B

Phá rừng góp phần vào sự nóng lên toàn cầu như thế nào?

A. Cây loại bỏ khí cacbonic trong khí quyển.

B. Cây cối giải phóng cacbon vào khí quyển khi chúng bị đốn hạ hoặc đốt cháy.

C. Rừng giữ nhiệt và tăng nhiệt độ.

Thông tin: But when they are cut down or burnt, they release the carbon stored in the trees into the atmosphere as CO2.

(Nhưng khi chúng bị đốn hạ hoặc đốt cháy, chúng thải carbon dự trữ trong cây vào khí quyển dưới dạng CO2.)

5 - B

Tại sao giảm phát thải khí mê-tan là mục tiêu chính?

A. Bởi vì khí thải của nó là kết quả của các hoạt động nông nghiệp và chất thải chôn lấp.

B. Vì khả năng nóng lên của khí mêtan mạnh hơn khí CO2.

C. Vì được sản xuất thông qua hoạt động của con người.

Thông tin: Methane is a greenhouse gas that is more powerful than CO2 at warming the earth.

(Khí mê-tan là một loại khí nhà kính mạnh hơn CO2, trong việc làm trái đất nóng lên.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi