Task: Practice asking and answering questions using turn if you need time to think. information in the table. Hold your turn if you need time to think - SHS i-Learn Smart World 11 page 49

1. Nội dung câu hỏi

Where was the ASEAN Declaration signed?

(Tuyên bố ASEAN được ký kết ở đâu?)

Let me think. It was signed in Bangkok.

(Để tôi suy nghĩ. Nó đã được ký kết tại Bangkok.)

That's right!

(Đúng rồi!)

What was signed in Bangkok in 1967?

(Những gì đã được ký kết tại Bangkok vào năm 1967?)

Let me think. It was the ASEAN Declaration.

(Để tôi suy nghĩ. Đó là Tuyên bố ASEAN.)

That's right!

(Đúng rồi!)

What

(Cái gì)

Where/When

(Ở đâu/Khi nào)

Who/ Which country

(Ai/Quốc gia nào)

ASEAN Declaration signed

(Tuyên bố ASEAN được ký)

Bangkok, 1967

(Băng Cốc, 1967)

Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Indonesia

(Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a)

13th ASEAN Summit dinner given

(Tiệc tối cấp cao ASEAN lần thứ 13)

Singapore, 2007

(Xin-ga-po, 2007)

President S. R. Nathan

(Tổng thống S. R. Nathan)

1st Vietnamese ASEAN Secretary General

(Tổng thư ký ASEAN đầu tiên của Việt Nam)

2013 – 2017

Lê Lương Minh

ASEAN Charter started

(Hiến chương ASEAN bắt đầu)

Indonesia, 2008

(In-đô-nê-xi-a, 2008)

ASEAN member countries

(Các nước thành viên ASEAN)

ASEAN Free Trade Agreement signed

(Hiệp định thương mại tự do ASEAN ký)

Singapore, 1992

(Xin-ga-po, 1992)

Brunei, Indonesia, Thailand, Singapore, Malaysia

(Bru-nây, In-đo-nê-xi-a, Thái Lan, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a)

6th ASEAN member

(Thành viên ASEAN thứ 6)

Joined 1984

(Gia nhập 1984)

Brunei

(Bru-nây)

2. Phương pháp giải

Thực hành đặt và trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng lượt nếu bạn cần thời gian để suy nghĩ. thông tin trong bảng. Giữ lượt của bạn nếu bạn cần thời gian để suy nghĩ.

3. Lời giải chi tiết

A: Who was 1st Vietnamese ASEAN Secretary General?

(Tổng thư ký ASEAN đầu tiên của Việt Nam là ai?)

B: Let me think. He is Lê Lương Minh.

(Để tôi suy nghĩ. Ông là Lê Lương Minh.)

A: That’s right!

(Đúng rồi!)

B: When did Brunei join?

(Brunei gia nhập khi nào?)

A: Let me think. Brunei joined in 1984.

(Để tôi suy nghĩ. Brunei gia nhập năm 1984.)

B: That’s right!

(Đúng rồi!)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi