Task D - Complete the conversation. Circle the correct words. Listen and check - SHS Explore English 8 page 21

1. Nội dung câu hỏi

Robert: Look at thỉs app, Sami. You put in information about yourself and it recommends a job for you.

Sami:  What kind of information?

Robert: Well, I said I want a job that (1) (let / lets) me work (2) (with / as) computers. I also said I like (3) (work / working) with numbers.

Sami: So what job does it recommend?

Robert: An accountant. But I dont really want to work (4) (with / as) an accountant. It's so boring.

Sami: So, what (5) (do / would) you like to do?

Robert: I (6) (want / would) to work (7) (with / as) an app developer.

I like (8) (develop / developing) apps, but apps that are better than this one!

2. Phương pháp giải

- Hoàn thành cuộc trò chuyện. Khoanh tròn những từ đúng. Nghe và kiểm tra.

3. Lời giải chi tiết

- Đáp án: 

Robert: Look at thỉs app, Sami. You put in information about yourself and it recommends a job for you.

Sami:  What kind of information?

Robert: Well, I said I want a job that (1) lets me work (2) with computers. I also said I like (3) working with numbers.

Sami: So what job does it recommend?

Robert: An accountant. But I dont really want to work (4) as an accountant. It's so boring.

Sami: So, what (5) would you like to do?

Robert: I (6) want to work (7) as an app developer.

I like (8) developing apps, but apps that are better than this one!

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi