Task - Find someone who has done these things. Add two questions. Ask questions and note the names. Then add additional information. Share your survey with your class - SHS Explore English 8 page 85

1. Nội dung câu hỏi

 

 

2. Phương pháp giải

Sử dụng mẫu câu Have you ever...? , sau đó điền tên và các thông tin kèo them

 

3. Lời giải chi tiết

2. Have you ever lost something expensive?

No, I haven't. I've always been careful with my belongings.

3. Have you ever gone rock climbing?

Yes, I have. I went rock climbing during a trip to the mountains last summer. It was an exhilarating experience.

4. Have you ever forgotten someone's birthday?

Unfortunately, yes. I once forgot my best friend's birthday, but I made it up to them by throwing a surprise belated birthday party.

5. Have you ever stayed up all night?

Yes, I have. During exam periods or when working on important projects, I've pulled all-nighters to get things done.

6/ Have you ever seen a famous band in concert?

Yes, I have. I was fortunate enough to attend a concert by my favorite band last year. It was an unforgettable experience.

7. Have you ever taken a selfie with a famous person?

No, I haven't had the opportunity to meet any famous personalities in person.

8. Have you ever seen a tennis match?

Yes, I have. I attended a professional tennis match a couple of years ago and got to witness some amazing skills on the court.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi