Task: Now, write a letter to the organization in charge of the energy project. Ask them for detailed information about it - SHS i-Learn Smart World 11 page 45

1. Nội dung câu hỏi

Now, write a letter to the organization in charge of the energy project. Ask them for detailed information about it. Use the Writing Skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 150-180 words.

2. Phương pháp giải

Bây giờ, hãy viết một lá thư cho tổ chức phụ trách dự án năng lượng. Yêu cầu họ cung cấp thông tin chi tiết về nó. Sử dụng hộp Kỹ năng viết, mô hình đọc và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 150-180 từ.

3. Lời giải chi tiết

186/70/1

33 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông. District 7

Ho Chi Minh City

700000

Dear Sir or Madam,

My name is Glen Hewitt, and I am a journalist for the Saigon Prophet. I am researching an article about the nuclear power station in Mensfield. I am writing to ask you some questions about the project.

I would be interested in knowing how many jobs this project will create. Mensfield currently has high unemployment. The city needs lots more jobs to be created. Could you also let me know about the pollution caused by the power plant? The air quality is already low. It really shouldn't get any worse but will hopefully improve.

I would appreciate you telling me if electricity prices will change. Electricity is expensive already. It would be great if the prices were to decrease.

Finally, I would like to know about any dangers related to the project. Some people are scared about nuclear energy. The people of Mensfield would like to know that it is going to be safe.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Glen Hewitt - Saigon Prophet

Tạm dịch:

186/70/1

33 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông. Quận 7

Thành phố Hồ Chí Minh

700000

Thưa ông hoặc bà.

Tên tôi là Glen Hewitt, và tôi là nhà báo của tờ Tiên tri Sài Gòn. Tôi đang nghiên cứu cho một bài viết về nhà máy điện hạt nhân ở Mensfield. Tôi viết thư này để hỏi bạn một số câu hỏi về dự án.

Tôi muốn biết dự án này sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm. Mensfield hiện có tỷ lệ thất nghiệp cao. Thành phố cần nhiều việc làm hơn được tạo ra. Bạn cũng có thể cho tôi biết về ô nhiễm do nhà máy điện gây ra không? Chất lượng không khí đã thấp. Nó thực sự không nên tồi tệ hơn nhưng hy vọng sẽ cải thiện.

Tôi sẽ đánh giá cao bạn cho tôi biết nếu giá điện sẽ thay đổi. Điện đã đắt rồi. Sẽ thật tuyệt nếu giá giảm.

Cuối cùng, tôi muốn biết về bất kỳ mối nguy hiểm nào liên quan đến dự án. Một số người sợ hãi về năng lượng hạt nhân. Người dân Mensfield muốn biết rằng nó sẽ an toàn.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Nhà tiên tri Glen Hewitt - Sài Gòn

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi