2a. Reading - Unit 2 - SHS Bright 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Value
Culture
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Value
Culture

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Read the title of the text and look at the picture. What do you think the text is about? Listen/Watch and read the text to find out.

 


 

Hanoi – A Cultural Explosion!

Hello fellow travellers! I just got back from a culture-packed day tour of Hanoi. City Break was our tour company and showed us so much of what Hanoi has to offer.

Our first stop was one of the most popular tourist attractions in Hanoi, the Temple of Literature, which was Vietnam's first national university. King Lý Thánh Tông had the temple complex built in 1070 CE. I really enjoyed walking around the traditional Vietnamese architecture, beautiful gardens and lakes. The site shows how important learning and wisdom are in Vietnamese culture. The whole temple complex was a great history lesson!

Next, our guide, Trung, took us to Hanoi Botanical Garden for an escape from the crowded city. We enjoyed a picnic near a beautiful lake in the garden. The next stop was the One Pillar Pagoda for lots of pictures. Located in the middle of a peaceful pond, this traditional temple was so beautiful. Trung explained that this pagoda is a symbol of Hanoi and a place of worship. Pagodas are popular in Vietnam as they are usually important temples of worship.

Our final stop on the tour was the Old Quarter, a busy shopping area. We walked around the shops that sell handmade items at great prices. After shopping, Trung introduced us to the delicious flavours of Vietnamese street food as we tasted unusual dishes from the street stalls. This was definitely my favourite part. Make sure to go with an empty stomach, though! It was a great day and I highly recommend touring Hanoi with City Break!

 

2. Phương pháp giải

Đọc tiêu đề của văn bản và nhìn hình ảnh. Bạn nghĩ văn bản nói về điều gì? Nghe/Xem và đọc văn bản để tìm hiểu.

 

3. Lời giải chi tiết

The text is about some unique places in Ha Noi – the capital of Vỉetnam.

(Đoạn văn nói về một số địa điểm độc đáo ở Hà Nội – thủ đô của Việt Nam.)

 

Tạm dịch:

Hà Nội – Bùng nổ văn hóa!

Xin chào các bạn đồng hành! Tôi vừa trở về sau chuyến du lịch một ngày với nhiều văn hóa ở Hà Nội. City Break là công ty du lịch của chúng tôi và cho chúng tôi thấy rất nhiều điều thú vị về Hà Nội.

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Hà Nội, Văn Miếu, trường đại học quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Vua Lý Thánh Tông cho xây dựng khu đền năm 1070 sau Công Nguyên. Tôi thực sự thích đi dạo quanh kiến trúc truyền thống của Việt Nam, những khu vườn và hồ nước xinh đẹp. Nơi này cho thấy học thức và trí tuệ quan trọng như thế nào trong văn hóa Việt Nam. Toàn bộ khu đền thờ là một bài học lịch sử tuyệt vời!

Tiếp theo, hướng dẫn viên của chúng tôi, Trung, đưa chúng tôi đến Vườn bách thảo Hà Nội để thoát khỏi thành phố đông đúc. Chúng tôi tận hưởng buổi dã ngoại gần một hồ nước xinh đẹp trong vườn. Điểm dừng tiếp theo là Chùa Một Cột để chụp rất nhiều ảnh. Nằm giữa một cái ao yên bình, ngôi chùa truyền thống này thật đẹp. Trung giải thích rằng ngôi chùa này là biểu tượng của Hà Nội và là nơi thờ cúng. Chùa rất phổ biến ở Việt Nam vì chúng thường là những ngôi chùa thờ cúng quan trọng.

Điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi trong chuyến tham quan là Khu Phố Cổ, một khu mua sắm sầm uất. Chúng tôi dạo quanh những cửa hàng bán đồ handmade với giá rất hời. Sau khi mua sắm, Trung giới thiệu cho chúng tôi hương vị thơm ngon của ẩm thực đường phố Việt Nam khi chúng tôi nếm thử những món ăn khác thường từ các quầy hàng trên đường phố. Đây chắc chắn là điều tôi yêu thích. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn đi với cái bụng rỗng! Đó là một ngày tuyệt vời và tôi thực sự khuyên bạn nên tham quan Hà Nội với City Break!

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Read the text. For questions (1-3), choose the best answer (A, B, C or D).

 

1. What does the blogger say about the Temple of Literature?

A. Tourists rarely visit the temple.

B. It is only for students to visit.

C. The architecture is very unusual for Vietnam.

D. It is an important historical place.

2. What did the blogger do at the One Pillar Pagoda?

A. He took many photographs.

B. He had a picnic by the pond.

C. He watched the locals worship.

D. He worshipped near the pond.

3. Visitors to the Old Quarter should

A. bring a lot of money

B. be ready to eat

C. book a table at a restaurant

D. visit the old buildings

 

2. Phương pháp giải

Đọc văn bản. Đối với câu hỏi (1-3), chọn câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D).

 

3. Lời giải chi tiết

1. D2. A3. B

 

1. D

Blogger nói gì về Văn Miếu?

A. Khách du lịch hiếm khi đến thăm ngôi đền.

B. Nó chỉ dành cho học sinh tham quan.

C. Kiến trúc rất khác thường đối với Việt Nam.

D. Đó là một địa điểm lịch sử quan trọng.

Thông tin: The whole temple complex was a great history lesson!

(Toàn bộ khu đền thờ là một bài học lịch sử tuyệt vời!)

2. A

Blogger làm gì ở Chùa Một Cột?

A. Anh ấy đã chụp rất nhiều ảnh.

B. Anh ấy đã có một chuyến dã ngoại bên bờ ao.

C. Anh ấy xem người dân địa phương thờ cúng.

D. Anh ấy thờ cúng gần ao.

Thông tin: The next stop was the One Pillar Pagoda for lots of pictures.

(Điểm dừng tiếp theo là Chùa Một Cột để chụp rất nhiều ảnh.)

3. B

Du khách đến khu phố cổ nên ________.

A. mang nhiều tiền

B. sẵn sàng để ăn

C. đặt bàn tại một nhà hàng

D. tham quan các tòa nhà cũ

Thông tin: After shopping, Trung introduced us to the delicious flavours of Vietnamese street food as we tasted unusual dishes from the street stalls.

(Sau khi mua sắm, Trung giới thiệu cho chúng tôi hương vị thơm ngon của ẩm thực đường phố Việt Nam khi chúng tôi nếm thử những món ăn khác thường từ các quầy hàng trên đường phố.)

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Read the text again and answer the questions.

 

1. What did the blogger do at the Temple of Literature?

2. What does the blogger like about the One Pillar Pagoda?

3. What can visitors do in the Old Quarter?

 

2. Phương pháp giải

Đọc văn bản một lần nữa và trả lời các câu hỏi.

 

3. Lời giải chi tiết

1. What did the blogger do at the Temple of Literature?

(Blogger làm gì ở Văn Miếu?)

- He really enjoyed walking around the traditional Vietnamese architecture, beautiful gardens and lakes.

(Anh ấy rất thích đi dạo quanh những công trình kiến trúc truyền thống của Việt Nam, những khu vườn và hồ nước xinh đẹp.)

2. What does the blogger like about the One Pillar Pagoda?

(Blogger thích gì ở Chùa Một Cột?)

- The blogger likes the location in the middle of a peaceful pond of One Pillar Pagoda, which makes the traditional temple so beautiful.

(Blogger thích vị trí nằm giữa ao nước yên bình của Chùa Một Cột, nơi làm nên vẻ đẹp truyền thống của ngôi chùa.)

3. What can visitors do in the Old Quarter?

(Du khách có thể làm gì ở Phố Cổ?)

- Visitors can buy handmade items at great prices, and taste unusual dishes from the street stalls.

(Du khách có thể mua các mặt hàng thủ công với giá phải chăng và nếm thử những món ăn lạ từ các quầy hàng trên đường phố.)

Bài 4

Vocabulary

Cultural attractions (Các điểm tham quan văn hóa)

1. Nội dung câu hỏi

Fill in each gap with Cathedral, Pagoda, Towers, Citadel, Palace or Tomb. Then listen and check.

 


 

 

2. Phương pháp giải

Cathedral: nhà thờ

Pagoda: chùa

Towers: tháp

Citadel: thành cổ

Palace: cung điện

Tomb: lăng mộ

 

3. Lời giải chi tiết

1. Citadel2. Tomb3. Pagoda
4. Towers5. Palace6. Cathedral

 

1. The Imperial Citadel of Thăng Long (Hoàng Thành Thăng Long)

2. The Tomb of Minh Mạng (Lăng Minh Mạng)

3. Thiên Mụ Pagoda (Chùa Thiên Mụ)

4. Po Nagar Chăm Towers (Tháp Chăm Po Nagar)

5. The Independence Palace (Dinh Độc Lập)

6. The Notre Dame Cathedral of Saigon (Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn)

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

Match the places (1-6) in Exercise 4 to the descriptions (a-f).

 

a. It is a historic place that has over 100 rooms.

b. It is an ancient site and a place of worship.

c. This church has two bell towers at a height of 57 metres.

d. It has a tall tower with seven floors on top of a hill.

e. This ancient site has many buildings and was the political centre of Vietnam for many centuries.

f. It is a place where they buried a famous king.

 

2. Phương pháp giái

Nối các địa điểm (1-6) trong Bài tập 4 với các mô tả (a-f).

 

3. Lời giải chi tiết

1. e2. f3. d
4. b5. a6. c

 

1 - e: The Imperial Citadel of Thăng Long - This ancient site has many buildings and was the political centre of Vietnam for many centuries.

(Hoàng thành Thăng Long - Địa điểm cổ kính này có nhiều tòa nhà và là trung tâm chính trị của Việt Nam trong nhiều thế kỷ.)

2 - f: The Tomb of Minh Mạng - It is a place where they buried a famous king.

(Lăng Minh Mạng - Là nơi chôn cất một vị vua nổi tiếng.)

3 - d: Thiên Mụ Pagoda - It has a tall tower with seven floors on top of a hill.

(Chùa Thiên Mụ - Tháp cao bảy tầng trên đỉnh đồi.)

4 - b: Po Nagar Chăm Towers - It is an ancient site and a place of worship.

(Tháp Chăm Po Nagar - Là một di tích cổ và là nơi thờ cúng.)

5 - a: The Independence Palace - It is a historic place that has over 100 rooms.

(Dinh Độc Lập - Đây là một địa điểm lịch sử có hơn 100 phòng.)   

6 - c: The Notre Dame Cathedral of Saigon - This church has two bell towers at a height of 57 metres.

(Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn - Nhà thờ này có hai tháp chuông cao 57 mét.)

Bài 6

1. Nội dung câu hỏi

Read the text in Exercise 1 again and make notes about the place under the headings places, activities, food and why it is special. Present the place to the class.

 

2. Phương pháp giải

Đọc lại văn bản trong Bài tập 1 và ghi chú về địa điểm dưới các tiêu đề về địa điểm, các hoạt động, thức ăn và lý do nó lại đặc biệt. Giới thiệu địa điểm cho cả lớp.

 

3. Lời giải chi tiết

 

Places

Activities

Food

Why is it special

Temple of Literaturewalk around traditional Vietnamese architecture, beautiful gardens, and lakes

-

shows how important learning and wisdom are in Vietnamese culture
Hanoi Botanical Gardenpicnic near a beautiful lake in the garden

-

-

One Pillar Pagodatake pictures

-

a symbol of Hanoi and a place of worship
Old Quarterwalk around the shops that sell handmade items at great price, taste unusual dishes from the street stallsVietnamese street foodsa busy shopping area with handmade items at great prices and delicious Vietnamese street food

Bài 7

1. Nội dung câu hỏi

Write an email (about 120 words) to your English pen friend about it.

 

2. Phương pháp giải

Viết một email (khoảng 120 từ) cho người bạn qua thư người Anh của bạn về nó.

 

3. Lời giải chi tiết

Dear Peter,

I hope you are well. I want to tell you about my recent trip to Hanoi – the capital of Vietnam. I went on a culture-packed day tour with a tour company called City Break and it was so amazing!

During the tour, we visited some remarkable places like the Temple of Literature, which was Vietnam's first national university. Walking around the traditional Vietnamese architecture and seeing the beautiful gardens and lakes was extremely interesting. We also went to Hanoi Botanical Garden, where we had a picnic near a beautiful lake.

I was also impressed by the beauty of the One Pillar Pagoda. It's a traditional temple located in the middle of a peaceful pond and is a symbol of Hanoi. After, we visited the busy shopping area - Old Quarter, where we found handmade items at competitive prices and tasted delicious Vietnamese street food.

It was a great day of culture and history. I highly recommend touring Hanoi with City Break if you have a chance.

Best regards,

Anna

Tạm dịch:

Peter thân mến,

Tôi hy vọng bạn khỏe. Tôi muốn kể cho bạn nghe về chuyến đi gần đây của tôi đến Hà Nội – thủ đô của Việt Nam. Tôi đã tham gia một chuyến du lịch một ngày với nhiều văn hóa ở Hà Nội với một công ty du lịch tên là City Break và điều đó thật tuyệt vời!

Trong chuyến tham quan, chúng tôi đã đến thăm một số địa điểm đáng chú ý như Văn Miếu, trường đại học quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Dạo quanh những công trình kiến trúc truyền thống của Việt Nam và ngắm nhìn những khu vườn và hồ nước xinh đẹp là điều vô cùng thú vị. Chúng tôi cũng đã đến Vườn bách thảo Hà Nội, nơi chúng tôi đã có một buổi dã ngoại gần một hồ nước xinh đẹp.

Tôi cũng bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của chùa Một Cột. Đó là một ngôi chùa truyền thống nằm giữa một cái ao yên bình và là một biểu tượng của Hà Nội. Sau đó, chúng tôi ghé thăm khu mua sắm sầm uất - Khu Phố Cổ, nơi chúng tôi tìm thấy những mặt hàng thủ công với giá cả cạnh tranh và nếm thử những món ăn đường phố ngon của Việt Nam.

Đó là một ngày tuyệt vời của văn hóa và lịch sử. Tôi thực sự khuyên bạn nên tham quan Hà Nội với City Break nếu bạn có cơ hội.

Trân trọng,

Anna

Value

VALUE OUR CULTURAL ATTRACTIONS

1. Nội dung câu hỏi

Do you agree with the following statements? Why/Why not?

Cultural attractions...

1. teach visitors about a country's history.

2. preserve local traditions and buildings.

3. help the local economy and create jobs.

 

2. Phương pháp giải

Bạn có đồng ý với những nhận định sau không? Tại sao/tại sao không?

Các điểm thu hút về văn hóa...

1. dạy du khách về lịch sử của một quốc gia.

2. bảo tồn truyền thống và các công trình địa phương

3. giúp đỡ nền kinh tế địa phương và tạo công ăn việc làm.

 

3. Lời giải chi tiết

I agree with these statements above.

(Tôi đồng ý với những tuyên bố trên.)

- Cultural attractions teach visitors about a country's history because these attractions provide visitors with the opportunity to learn about the history, traditions, and customs of a country.

(Các điểm tham quan văn hóa dạy du khách về lịch sử của một quốc gia vì những điểm tham quan này mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu về lịch sử, truyền thống và phong tục của một quốc gia.)

- Cultural attractions preserve local traditions and buildings because many buildings and sites are preserved to keep them in their original state.

(Các điểm tham quan văn hóa bảo tồn truyền thống địa phương và các tòa nhà vì nhiều tòa nhà và địa điểm được bảo tồn để giữ chúng ở trạng thái ban đầu.)

- Cultural attractions help the local economy and create jobs because maintenance of these attractions often require the employment of staff. This can create job opportunities and stimulate the local economy.

(Các điểm tham quan văn hóa giúp ích cho nền kinh tế địa phương và tạo việc làm vì việc duy trì các điểm tham quan này thường đòi hỏi phải có nhân viên. Điều này có thể tạo cơ hội việc làm và kích thích nền kinh tế địa phương.)

Culture

Culture Spot

1. Nội dung câu hỏi

ASEAN traditional music festival is a music event in Southeast Asia. The festival is organised to connect and promote artists in the region. It also offers a chance to exchange the values of traditional music and strengthen the relationship among ASEAN member countries.

Do you know any other similar events in the world?

 

2. Phương pháp giải

Liên hoan âm nhạc truyền thống ASEAN là sự kiện âm nhạc ở Đông Nam Á. Lễ hội được tổ chức nhằm kết nối và quảng bá nghệ sĩ trong khu vực. Đây cũng là cơ hội để trao đổi các giá trị của âm nhạc truyền thống và tăng cường mối quan hệ giữa các nước thành viên ASEAN.

Bạn có biết bất kỳ sự kiện tương tự nào khác trên thế giới không?

 

3. Lời giải chi tiết

I have known a music festival named WOMAD. It is an annual music festival held in the UK that showcases traditional and contemporary music from around the world. The festival aims to celebrate and promote cultural diversity through music and the arts.

(Tôi có biết đến một lễ hội âm nhạc tên là WOMAD. Đây là một lễ hội âm nhạc thường niên được tổ chức tại Vương quốc Anh, biểu diễn âm nhạc truyền thống và đương đại từ khắp nơi trên thế giới. Lễ hội nhằm tôn vinh và thúc đẩy sự đa dạng văn hóa thông qua âm nhạc và nghệ thuật.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi