banner trang chủ đề ôn luyện

Chuyên trang tổng hợp đề và đáp án

Tổng hợp đề thi, đề kiểm tra và lời giải nhanh và chính xác nhất

Câu hỏi:Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái 
Quốc soạn thảo là gì?

Câu hỏi được lấy trong đề: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch sử - năm 2023-2024 - Đề 33

Luyện tập ngay

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Câu 1:Luận điểm nào chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam (1930 - 1945)?

Câu 2:Năm 1925, tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động tiêu biểu nào?

Câu 3:Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh nhằm chống lại

Câu 4:Một trong những lí do do Đảng Cộng sản Đông Dương chưa chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa sau khi Nhật đảo chính Pháp (3 - 1945) là vì

Câu 5:Để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào

Câu 6:Mặt trận dân tộc thống nhất đầu tiên của riêng Việt Nam là

Đáp án đúng: A

Giải thích:
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi