5.2. Grammar - Unit 5 - SBT English Discovery 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Reorder the words to make a complete sentence.

 

1 in Venice / spent / It / our honeymoon / that / we / was /.

2 that / next month / is going to / around / is / It / Bella / London /.

3 my cousin / It / that / in Spain / I / last summer vacation / visited / was/.

4 his crew / was / America / who / It / and / discovered / Columbus /.

 

2. Phương pháp giải

Cấu trúc câu chẻ: It + tobe + đối tượng nhấn mạnh + that + S + V

 

3. Lời giải chi tiết

1 It was in Venice that we spent our honeymoon.

(Chúng tôi đã trải qua tuần trăng mật ở Venice.)

2 It is Bella who is going to London next month.

(Bella là người sẽ đi London vào tháng tới.)

3 It was in Spain that I visited my cousin last summer vacation.

(Chính ở Tây Ban Nha là nơi tôi đã đến thăm anh họ của mình vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.)

4 It was Columbus and his crew who discovered America.

(Chính Columbus và phi hành đoàn của ông đã phát hiện ra châu Mỹ.)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Read the text and decide the following statements are true (T) or false (F).

 

Mỹ Sơn Sanctuary is located in Quảng Nam province. The first temple was built in Mỹ Sơn Sanctuary in the 4th century. Champa Kings constructed 70 other buildings in the next 9 centuries. The unique temples' architecture presents the cultural life of Champa Kingdom. In 1898, My Son's temples were discovered by a French soldier. In 1999, My Son Sanctuary was recognized as a World Heritage site by the UNESCO.

1 It was in the 4th century that Champa Kings built all the temples at Mỹ Sơn Sanctuary _________

2 It was a French soldier who discovered My Son's temples by accident. _________

3 At the beginning of the 21st century, My Son Sanctuary was recognized as a World Heritage site by the UNESCO. _________

 

2. Phương pháp giải

Tạm dịch

Thánh địa Mỹ Sơn nằm ở tỉnh Quảng Nam. Ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở thánh địa Mỹ Sơn vào thế kỷ thứ 4. Các vị vua Champa đã xây dựng 70 công trình kiến trúc khác trong 9 thế kỷ tiếp theo. Kiến trúc ngôi chùa độc đáo thể hiện đời sống văn hóa của Vương quốc Champa. Năm 1898, đền Mỹ Sơn được một người lính Pháp phát hiện. Năm 1999, Thánh địa Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

 

3. Lời giải chi tiết

 

1. False

It was in the 4th century that Champa Kings built all the temples at Mỹ Sơn Sanctuary

(Vào thế kỷ thứ 4, các vua Champa đã cho xây dựng toàn bộ đền tháp ở thánh địa Mỹ Sơn.)

Thông tin: “The first temple was built in Mỹ Sơn Sanctuary in the 4th century. Champa Kings constructed 70 other buildings in the next 9 centuries.”

(Ngôi đền đầu tiên được xây dựng ở thánh địa Mỹ Sơn vào thế kỷ thứ 4. Các vị vua Champa đã xây dựng 70 công trình kiến trúc khác trong 9 thế kỷ tiếp theo.)

2. True

It was a French soldier who discovered My Son's temples by accident.

(Một người lính Pháp đã tình cờ phát hiện ra thánh địa Mỹ Sơn.)

Thông tin: “In 1898, My Son's temples were discovered by a French soldier.”

(Năm 1898, đền Mỹ Sơn được một người lính Pháp phát hiện.)

3. False

At the beginning of the 21st century, My Son Sanctuary was recognized as a World Heritage site by the UNESCO.

(Vào đầu thế kỷ 21, Thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.)

Thông tin: “In 1999, My Son Sanctuary was recognized as a World Heritage site by the UNESCO.”

(Năm 1999, Thánh địa Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.)

 

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Read the text again. Write the answers to the questions using cleft sentences. The first one has already been done for you.

 

1. Is it in Đà Nẵng that Mỹ Sơn Sanctuary is located?

____________________________________________

2 Was the first temple built in Mỹ Sơn Sanctuary in the 9th century?

____________________________________________

3 Was My Son Sanctuary accidentally discovered by a French soldier in 1999?

____________________________________________

4 Was My Son Sanctuary recognized as a World Heritage site in 1898?

____________________________________________

 

2. Phương pháp giải

Đọc văn bản một lần nữa. Viết câu trả lời cho các câu hỏi bằng cách sử dụng câu chẻ. Câu đầu tiên đã được thực hiện cho bạn.

 

3. Lời giải chi tiết

1. Is it in Đà Nẵng that Mỹ Sơn Sanctuary is located?

(Thánh địa Mỹ Sơn có ở Đà Nẵng không?)

No, it isn’t. It is in Quảng Nam province that Mỹ Sơn Sanctuary is located.

(Không, không phải vậy. Thánh địa Mỹ Sơn nằm ở tỉnh Quảng Nam.)

2 Was the first temple built in Mỹ Sơn Sanctuary in the 9th century?

(Ngôi đền đầu tiên được xây dựng ở thánh địa Mỹ Sơn vào thế kỷ thứ 9 phải không?)

No, it wasn’t. It was in the 4th century that the first temple was built in Mỹ Sơn Sanctuary.

(Không, không phải vậy. Vào thế kỷ thứ 4 thì ngôi đền đầu tiên được xây dựng ở thánh địa Mỹ Sơn.)

3 Was My Son Sanctuary accidentally discovered by a French soldier in 1999?

(Thánh địa Mỹ Sơn có phải bị một người lính Pháp vô tình phát hiện vào năm 1999?)

Yes, it was. It was by accident that a French soldier discovered My Son Sanctuary in 1898.

(Đúng. Một cách tình cờ, một người lính Pháp đã phát hiện ra thánh địa Mỹ Sơn vào năm 1898.)

4 Was My Son Sanctuary recognized as a World Heritage site in 1898?

(Thánh địa Mỹ Sơn có được công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1898 không?)

No, it wasn’t. It was in 1999 that My Son Sanctuary was recognized as a World Heritage site by the UNESCO.

(Không, không phải vậy. Năm 1999, Thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.)

 

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi 

Rewrite the sentences to emphasize the underlined part, using cleft sentences. The first one has been done for you.

 

1 We visited the Taj Mahal when we went to India.

_________________________________________

2 Lily and her family spent their holiday in Melbourne.

_________________________________________

3 I first met my husband when we were both sightseeing around Old Alleys.

_________________________________________

4 Of all the places I saw in New York, I was most impressed with Brooklyn Bridge.

_________________________________________

5 The tour guide at Hoa Lo Prison provided the foreigners with a significant insight into Vietnamese history.

_________________________________________

6 The charming cottages with laid-back vibe make Hội An Ancient Town an attractive tourist destination.

_________________________________________

 

2. Phương pháp giải

Cấu trúc câu chẻ: It + tobe + đối tượng nhấn mạnh + that + S + V

 

3. Lời giải chi tiết

1 We visited the Taj Mahal when we went to India.

It was the Taj Mahal that we visited when we went to India.

(Đó là Taj Mahal cái mà chúng tôi đã ghé thăm khi đến Ấn Độ.)

2 Lily and her family spent their holiday in Melbourne.

It was in Melbourne that Lily and her family spent their holiday.

(Chính tại Melbourne, Lily và gia đình cô đã trải qua kỳ nghỉ của mình.)

3 I first met my husband when we were both sightseeing around Old Alleys.

It was when we were both sightseeing around Old Alleys that I first met my husband.

(Đó là khi cả hai chúng tôi đang đi tham quan quanh Ngõ Cũ là lần đầu tiên tôi gặp chồng mình.)

4 Of all the places I saw in New York, I was most impressed with Brooklyn Bridge.

Of all the places I saw in New York, it was Brooklyn Bridge that I was most impressed with.

(Trong tất cả những nơi tôi đến ở New York, cầu Brooklyn là nơi tôi ấn tượng nhất.)

5 The tour guide at Hoa Lo Prison provided the foreigners with a significant insight into Vietnamese history.

It was the tour guide at Hoa Lo Prison that provided the foreigners with a significant insight into Vietnamese history.

(Chính hướng dẫn viên du lịch tại Nhà tù Hỏa Lò đã cung cấp cho người nước ngoài cái nhìn sâu sắc về lịch sử Việt Nam.)

6 The charming cottages with laid-back vibe make Hội An Ancient Town an attractive tourist destination.

It was the charming cottages with laid-back vibe that make Hội An Ancient Town an attractive tourist destination.

(Chính những ngôi nhà tranh duyên dáng mang lại cảm giác thư thái đã khiến Phố cổ Hội An trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn.)

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi