5.7. Writing - Unit 5 - SBT English Discovery 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Do you know which place is called "Ha Long Bay on land"? Read the passage below to find out.

 

Tràng An Landscape Complex is one of the world's cultural and natural heritages. It is located in Ninh Bình province, which is not far from Hà Nội. It includes three areas: Hoa Lu Ancient Capital in the north, Tràng An eco-tourism area in the center, and Tam Cốc - Bích Động in the south. Tràng An is well-known for its picturesque landscape. The site is covered by majestic mountains and mysterious caves, along with stunning valleys and winding rivers. It also has a diverse ecological system, being home to a wide variety of plants and animals.

To enjoy Tràng An's beauty, visitors are highly recommended to take a boat trip. During the boat tour, tourists will be immersed in the beauty of nature and freshness. Apart from boat tours, tourists can try kayaking, which has become a trend in recent years. Tourists will be guided on basic rowing skills and be accompanied by a rescue team.

This place is also a historic site. Hoa Lu was the capital of Việt Nam more than 1,000 years ago. There are other ancient buildings such as Đinh Tiên Hoàng Temple, Lê Đại Hành Temple and Nhất Trụ pagoda. Visitors may feel like they were traveling back in time to understand how the Vietnamese Royal was like in the past. It's a great place to visit if tourists are interested in learning more about Vietnamese history and architecture.

 

2. Phương pháp giải

Bạn có biết nơi nào được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cạn” không? Đọc đoạn văn dưới đây để tìm hiểu.

 

3. Lời giải chi tiết

Tạm dịch

Quần thể danh thắng Tràng An là một trong những di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới. Nó nằm ở tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội không xa. Nó bao gồm ba khu vực: Cố đô Hoa Lư ở phía bắc, khu du lịch sinh thái Tràng An ở trung tâm và Tam Cốc - Bích Động ở phía nam. Tràng An nổi tiếng với phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Địa điểm này được bao phủ bởi những ngọn núi hùng vĩ và những hang động bí ẩn, cùng với những thung lũng tuyệt đẹp và những dòng sông uốn lượn. Nó cũng có một hệ sinh thái đa dạng, là nơi sinh sống của nhiều loại thực vật và động vật.

Để thưởng thức vẻ đẹp của Tràng An, du khách nên đi thuyền. Trong chuyến tham quan bằng thuyền, du khách sẽ được hòa mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên và trong lành. Ngoài các chuyến tham quan bằng thuyền, du khách có thể thử chèo thuyền kayak, môn thể thao này đã trở thành xu hướng trong những năm gần đây. Du khách sẽ được hướng dẫn kỹ năng chèo thuyền cơ bản và có đội cứu hộ đi cùng.

Nơi này cũng là một di tích lịch sử. Hoa Lư là thủ đô của Việt Nam cách đây hơn 1.000 năm. Ngoài ra còn có các công trình cổ kính khác như chùa Đinh Tiên Hoàng, chùa Lê Đại Hành và chùa Nhất Trụ. Du khách có thể có cảm giác như đang du hành ngược thời gian để hiểu Hoàng gia Việt Nam ngày xưa như thế nào. Đây là một nơi tuyệt vời để ghé thăm nếu khách du lịch muốn tìm hiểu thêm về lịch sử và kiến trúc Việt Nam.

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi 

Read the passage and tick the information you can find in the passage.

 

1 ☐ Location of place

2 ☐ Entrance price

3 ☐ Best time to travel

4 ☐ Natural beauty

5 ☐ Local food

6 ☐ Cultural and historical significance

7 ☐ What to do there

 

2. Phương pháp giải

Đọc đoạn văn và đánh dấu vào thông tin bạn có thể tìm thấy trong đoạn văn.

 

3. Lời giải chi tiết

1 ✅ Location of place

(Vị trí địa điểm)

Thông tin: “Tràng An is located in Ninh Bình province, not far from Hà Nội.”

(Tràng An nằm ở tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội không xa.)

2 ☐ Entrance price

(Phí vào cổng)

Không có thông tin trong bài

3 ☐ Best time to travel

(Thời điểm tốt nhất để đi du lịch)

Không có thông tin trong bài

4 ✅ Natural beauty

(Vẻ đẹp tự nhiên)

Thông tin: “Tràng An is well-known for its picturesque landscape. The site is covered by majestic mountains and mysterious caves, along with stunning valleys and winding rivers.”

(Tràng An nổi tiếng với phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Địa điểm này được bao phủ bởi những ngọn núi hùng vĩ và những hang động bí ẩn, cùng với những thung lũng tuyệt đẹp và những dòng sông uốn lượn.)

Local food

(Món ăn địa phương)

Không có thông tin trong bài

6 ✅ Cultural and historical significance

(Ý nghĩa văn hóa và lịch sử)

Thông tin: “This place is also a historic site. Hoa Lu was the capital of Việt Nam more than 1,000 years ago.  - Visitors may feel like they were traveling back in time to understand how the Vietnamese Royal was like in the past. ”

(Nơi này cũng là một di tích lịch sử. Hoa Lư là thủ đô của Việt Nam cách đây hơn 1.000 năm. -  Du khách có thể có cảm giác như đang du hành ngược thời gian để hiểu Hoàng gia Việt Nam ngày xưa như thế nào.)

7 ✅ What to do there

(Làm gì ở đó)

Thông tin: “visitors are highly recommended to take a boat. - Apart from boat tours, tourists can try kayaking”

(du khách được khuyên nên đi thuyền. - Ngoài các chuyến tham quan bằng thuyền, du khách có thể thử chèo thuyền kayak)

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Order the words to make sentences using the given words.

 

1 Tràng An / far / Hà Nội / located / Ninh Bình province / which / is / , / In / is / not / from /.

2 Tràng An / is / picturesque / famous / ancient / for / its / landscape / and/ temples/.

3 Visitors / Tràng An's beauty / trip / recommended / boat / are / highly / to / take / a / to / fully enjoy / .

4 Hoa Lư / was / of / than / Việt Nam / 1,000 / the capital / years / more / ago / .

5 Visitors / may / like / they / traveling / feel / were / back in time / to / how / understand / past / lived / people / in / the /.

6 It's / place / great / a / visit / to / if / tourists / learning / interested / are / about / in /  more / Vietnamese / history/.

 

2. Phương pháp giải

Sắp xếp các từ để tạo thành câu sử dụng các từ cho sẵn.

 

3. Lời giải chi tiết

1 In Ninh Bình province, which is not far from Hà Nội, Tràng An is located.

(Tràng An nằm ở tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội không xa.)

2 Tràng An is famous for its picturesque landscape and ancient temples.

(Tràng An nổi tiếng với phong cảnh đẹp như tranh vẽ và những ngôi chùa cổ kính.)

3 Visitors are highly recommended to take a boat trip to fully enjoy Tràng An's beauty.

(Du khách nên đi thuyền để thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của Tràng An.)

4 Hoa Lư was the capital of Việt Nam more than 1,000 years ago.

(Hoa Lư là thủ đô của Việt Nam cách đây hơn 1.000 năm.)

5 Visitors may feel like they were traveling back in time to understand how the people lived in the past.

(Du khách có thể có cảm giác như đang du hành ngược thời gian để hiểu cách sống của người dân trong quá khứ.)

6 It's a great place to visit if tourists are interested in learning more about Vietnamese history.

(Đó là một nơi tuyệt vời để ghé thăm nếu khách du lịch muốn tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam.)

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Choose one World Heritage site in Việt Nam and plan to introduce it to foreign tourists. Answer the questions below.

 

1 What is the place? Where's it located?

_________________________________

2 Is it a place of natural landscapes? If yes, can you describe more?

_________________________________

3 Is it a cultural or historic site? If yes, can you describe more?

_________________________________

4 What activity can tourists do there?

_________________________________

5 Which local food are must-try there?

_________________________________

 

2. Phương pháp giải

Chọn một Di sản Thế giới ở Việt Nam và lên kế hoạch giới thiệu nó với khách du lịch nước ngoài. Trả lời các câu hỏi dưới đây.

 

3. Lời giải chi tiết

1 What is the place? Where's it located?

The place is Hạ Long Bay. It is located in Quảng Ninh province.

2 Is it a place of natural landscapes? If yes, can you describe more?

Yes, Hạ Long Bay is primarily known for its natural landscapes. It is a stunning coastal area with emerald waters and thousands of towering limestone karsts and islets. The bay is also home to numerous caves, grottoes, and floating fishing villages, creating a unique and picturesque seascape.

3 Is it a cultural or historic site? If yes, can you describe more?

Hạ Long Bay is both a natural and cultural World Heritage site. Besides its breathtaking natural beauty, the bay also holds cultural and historical significance. There are archaeological sites indicating ancient human presence in the area, showcasing the deep historical roots of the region.

4 What activity can tourists do there?

Visitors can take boat cruises, visit the caves and grottoes, go kayaking, hiking and rock climbing.

5 Which local food are must-try there?

local seafood duch as: grilled squid, seafood hotpot, seafood spring rolls,…

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

Write a passage using your answers in Exercise 4. You can add more details if you wish.

 

2. Phương pháp giải

Viết một đoạn văn sử dụng câu trả lời của bạn ở Bài tập 4. Bạn có thể thêm chi tiết nếu muốn.

 

3. Lời giải chi tiết

Hạ Long Bay, nestled in Quảng Ninh province, Việt Nam, is a UNESCO World Heritage site celebrated for its breathtaking natural beauty and rich cultural heritage. The bay's emerald waters cradle thousands of towering limestone karsts and islets, creating a mesmerizing seascape. Beyond its natural allure, Hạ Long Bay has deep historical roots, evident in its archaeological sites that trace back thousands of years.

Visitors to Hạ Long Bay can embark on a myriad of activities, including enchanting boat cruises that reveal hidden caves and grottoes, exhilarating kayaking adventures, and exhilarating hikes offering panoramic vistas of this captivating landscape. The culinary scene is equally enticing, with must-try local delicacies such as grilled squid and seafood hotpot, providing a taste of Việt Nam's coastal flavors.

Hạ Long Bay offers a unique fusion of nature and culture, inviting travelers to explore its wonders and immerse themselves in its rich history, making it a must-visit destination for those seeking an unforgettable experience in Việt Nam.

Tạm dịch

Vịnh Hạ Long, nằm ở tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận vì vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục và di sản văn hóa phong phú. Vùng nước màu ngọc lục bảo của vịnh bao bọc hàng nghìn núi đá vôi và đảo nhỏ cao chót vót, tạo nên cảnh biển đầy mê hoặc. Ngoài sức hấp dẫn tự nhiên, Vịnh Hạ Long còn có nguồn gốc lịch sử sâu sắc, thể hiện rõ qua các địa điểm khảo cổ có niên đại hàng nghìn năm.

Du khách đến Vịnh Hạ Long có thể tham gia vô số hoạt động, bao gồm các chuyến du ngoạn bằng thuyền đầy mê hoặc khám phá những hang động ẩn giấu, cuộc phiêu lưu chèo thuyền kayak đầy phấn khích và những chuyến đi bộ đường dài đầy phấn khích để ngắm nhìn toàn cảnh khung cảnh quyến rũ này. Nền ẩm thực cũng hấp dẫn không kém, với những món ngon địa phương nhất định phải thử như mực nướng và lẩu hải sản, mang đến hương vị đậm đà miền biển Việt Nam.

Vịnh Hạ Long mang đến sự kết hợp độc đáo giữa thiên nhiên và văn hóa, mời gọi du khách khám phá những điều kỳ diệu và đắm mình trong lịch sử phong phú của nó, khiến nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm trải nghiệm khó quên ở Việt Nam.

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi