8. Bài 31. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1 1
Câu 1 2
Câu 1 3
Câu 1 4
Câu 1 5
Câu 1 6
Câu 1 7
Câu 1 8
Câu 1 9
Câu 1 10
Câu 2
3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Nhận định nào sau đây không thể hiện vai trò của điểm công nghiệp? Nhận định nào sau đây không phản ánh chính xác đặc điểm chung của điểm công nghiệp? Nhận định nào sau đây không thể hiện vai trò của khu công nghiệp? Hình thức nào sau đây không phải là một trong những hình thức khác của khu công nghiệp?
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1 1
Câu 1 2
Câu 1 3
Câu 1 4
Câu 1 5
Câu 1 6
Câu 1 7
Câu 1 8
Câu 1 9
Câu 1 10
Câu 2
3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11

Câu 1 1

Nhận định nào sau đây không thể hiện vai trò của điểm công nghiệp?

A. là đơn vị cơ sở cho các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp khác

B. có các cơ sở sản xuất công nghiệp thường phân bố gần nguồn nhiên liệu

C. góp phần giải quyết việc làm tại địa phương

D. góp phần thực hiện công nghiệp hóa tại địa phương

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Có các cơ sở sản xuất công nghiệp thường phân bố gần nguồn nhiên liệu là đặc điểm của điểm công nghiệp

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 2

Nhận định nào sau đây không phản ánh chính xác đặc điểm chung của điểm công nghiệp?

A. điểm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất

B. điểm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp rất phức tạp

C. các cơ sở sản xuất công nghiệp thường phân bố gần nguồn nhiên liệu, nguyên liệu

D. giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp không có (hoặc có rất ít) mối liên hệ với nhau

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của điểm công nghiệp:

- Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất, gồm một số cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong phạm vi của một điểm dân cư hoặc xa điểm dân cư

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp thường phân bố gần nguồn nhiên liệu, nguyên liệu

- Giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp không có mối liên hệ với nhau

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 3

Nhận định nào sau đây không thể hiện vai trò của khu công nghiệp?

A. góp phần thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước

B. thúc đẩy chuyển giao công nghệ hiện đại

C. có ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống

D. tạo nguồn hàng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

có ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống là đặc điểm của khu công nghiệp

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 4

Hình thức nào sau đây không phải là một trong những hình thức khác của khu công nghiệp?

A. Đặc khu kinh tế

B. Khu chế xuất

C. Khu công nghệ cao

D. Khu thương mại tự do

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Hình thức khác của khu công nghiệp là đặc khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công viên khoa học

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 5

Hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là

A. khu công nghiệp

B. điểm công nghiệp

C. vùng công nghiệp

D. trung tâm công nghiệp

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là vùng công nghiệp

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 6

Hoạt động khai thác quặng kim loại thường gây ô nhiệm nghiêm trọng đến

A. môi trường đất và môi trường nước

B. môi trường không khí và môi trường nước

C. nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm

D. môi trường biển và hệ sinh thái ven biển

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Hoạt động khai thác quặng kim loại thường gây ô nhiệm nghiêm trọng đến môi trường đất và môi trường nước

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 7

Hoạt động khai thác khí đốt thường gây ô nhiễm nghiêm trọng đến

A. môi trường không khí

B. môi trường đất

C. môi trường biển

D. môi trường nước

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Hoạt động khai thác khí đốt thường gây ô nhiệm nghiêm trọng đến môi trường không khí

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 8

Ngành công nghiệp nào sau đây ít tác động đến môi trường hơn cả?

A. điện tử - tin học

B. khai thác than

C. khai thác dầu khí

D. thực phẩm

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Điện tử - tin học là ngành công nghiệp ít tác động đến môi trường

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 9

Nguồn sản xuất điện nào sau đây không phải là nguồn năng lượng tái tạo?

A. năng lượng từ gió

B. năng lượng từ Mặt trời

C. năng lượng từ than, dầu mỏ

D. năng lượng từ thủy triều

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Nguồn năng lượng từ than, dầu mỏ là nguồn năng lượng hóa thạch không phải là năng lượng tái tạo

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 10

Nhận định nào sau đây không phải định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai?

A. chuyển dần sang phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật – công nghệ cao

B. có sự liên kết mạnh mẽ theo ngành và theo vùng trong phát triển công nghiệp

C. tiếp tục đầu tư, mở rộng phát triển các ngành công nghiệp truyền thống

D. hoạt động sản xuất công nghiệp gắn với sự khai thác hợp lí, có hiệu quả nguồn tài nguyên

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục III

Lời giải chi tiết:

Trong tương lai, công nghiệp được phát triển theo các hướng:

- Chuyển dần sang phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật – công nghệ cao

- Sự phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp tác động mạnh mẽ đến sự liên kết và phát triển công nghiệp theo ngành, theo vùng

- Hoạt động sản xuất công nghiệp gắn với sự khai thác hợp lí, có hiệu quả nguồn tài nguyên

- Phát triển ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp xanh, nhằm hạn chế phát thải khí CO2 và các chất thải độc hại ra môi trường

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 2

Vẽ mũi tên nối các ô dưới đây sao cho phù hợp nhằm thể hiện quan niệm về tổ chức lãnh thổ công nghiệp

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

3

Em hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…..) để hoàn thiện nội dung về vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp góp phần sử dụng một cách…….các nguồn lực về vị trí địa lí, tự nhiên,………của mỗi quốc gia đồng thời thu hút từ……….

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp góp phần sử dụng một cách hợp lí các nguồn lực về vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia đồng thời thu hút từ bên ngoài

Câu 4

Em hãy nối các ý ở cột A phù hợp với các ý ở cột B

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

1 - c. 2 – d. 3 – a. 4 - b

Câu 5

Xác định tên gọi của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp vào chỗ trống (….) dưới mỗi hình

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

a, Điểm công nghiệp

b, Vùng công nghiệp

c, Khu công nghiệp

d, Trung tâm công nghiệp

Câu 6

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thành thông tin trong bảng dưới đây

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Đặc điểm chính

Ví dụ ở nước ta

Điểm công nghiệp

Vị trí: nằm trong phạm vi của một điểm dân cư hoặc xa điểm dân cư

Mối liên hệ sản xuất: Giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp không có mối liên hệ với nhau

Công ty sản xuất giày Thượng Đình

Công ty thuốc lá Thăng Long

Khu công nghiệp

Ranh giới: Có ranh giới rõ rang, không có dân cư sinh sống

Vị trí: Có vị trí phân bố thuận lợi để vận chuyển hàng hóa và liên hệ với bên ngoài như gần cảng biển, đường giao thông lớn, gần sân bay, ngoại vi các thành phố lớn

Mối liên hệ sản xuất: Khả năng hợp tác sản xuất cao

Khu công nghiệp Sài Đồng (Long Biên)

Trung tâm công nghiệp

Ranh giới: Gắn với các đô thị vừa và lớn

Vị trí: có vị trí địa lí thuận lợi

Mối liên hệ sản xuất: Gồm các khu công nghiệp điểm công nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp. Giữa chúng có mối liên hệ với nhau về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ

Trung tâm công nghệp Hà Nội, Hải Phòng

Câu 7

Em hãy hoàn thành sơ đồ thể hiện tác động của công nghiệp tới môi trường

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục III

Lời giải chi tiết:

Câu 8

Em hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng với các nhận định em cho là thích hợp khi đề cập đến tác động của công nghiệp tới môi trường

 

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

1. Đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Không đồng ý

5. Đồng ý

6. Đồng ý

Câu 9

Em hãy sắp xếp các cụm từ sau để hoàn thành thông tin trong bảng bên dưới

 

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Nguồn năng lượng có thể tái tạo

Nguồn năng lượng không thể tái tạo

Năng lượng gió

Năng lượng mặt trời

Năng lượng thủy triều

Năng lượng sóng biển

Năng lượng dầu mỏ

Năng lượng từ than

Năng lượng hạt nhân

Câu 10

Em hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng với các nhận định em cho là thích hợp khi đề cập đến định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai

 

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

1. Đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Không đồng ý

Câu 11

Vì sao cần phải phát triển các nguồn năng lượng tái tạo

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Vì năng lượng không thể tái tạo (than, dầu mỏ) đang bị khai thác ngày càng cạn kiệt và khi sử dụng những năng lượng này sẽ phát thải ra môi trường các chất thải làm ô nhiễm môi trường nên con người ngày nay hướng tới sử dụng nguồn năng lượng tái tạo để mang lại hiệu quả kinh tế đồng thời bảo vệ môi trường.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi