20. Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề bài
Lời giải
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề bài
Lời giải

Đề bài

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Hình bên có :

a) AD song song với BC.   ☐

b) AB song song với các cạnh EG, MN, DC.   ☐

c) Có 3 cặp cạnh song song với nhau.   ☐

d) Có 6 cặp cạnh song song với nhau.   ☐

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Tích của hai số là 12 480. Nếu một thừa số giảm đi 5 lần thì tích mới là :

A. 3120                                        B. 12485

C. 2500                                        D. 2496.

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Điền dấu \(( >, <, = )\) thích hợp vào chỗ chấm :

         \(3750 × 9 … 11250 × 3\)

a) \(3750 × 9  >  11250 × 3\)    ☐

b) \(3750 × 9 = 11250 ×3\)    ☐

c) \(3750 × 9 < 11250 × 3\)    ☐

Câu 4. Đánh dấu chéo (×) vào ô trống cạnh cách tính thích hợp nhất :

Câu 5. Tìm các số tự nhiên \(m\), biết \(48125 × m < 144370.\)

Câu 6. Khi nhân một số với 2468, Khuê đã viết nhầm chữ số 8 ở hàng đơn vị của số 2468 thành chữ số 3 nên tích giảm đi 35 đơn vị. Hãy tìm tích đúng.

Câu 7. Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách hợp lí nhất :

\(2 × 4 × 5 × 6 × 15 × 25\)

 

Lời giải

Câu 1. 

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ để tìm các cặp cạnh song song với nhau.

Cách giải:

Trong hình đã cho:

+) AD không song song với BC.

+) AB song song với các cạnh EG, MN, DC.

+) Có 6 cặp cạnh song song với nhau là:

    AB và EG ;                  AB và MN ;                AB và DC ;

    EG và MN ;                  EG và DC ;                MN và DC.

Vậy ta có kết quả như sau:

a) S,                           b) Đ,                         c) S,                          d) Đ

Câu 2. 

Phương pháp:

Tích của hai số là 12 480. Nếu một thừa số giảm đi 5 lần thì tích mới cũng giảm đi 5 lần.

Cách giải:

Tích của hai số là 12 480. Nếu một thừa số giảm đi 5 lần thì tích mới là:

                12 480 : 5 = 2496

Chọn D.

Câu 3.

Phương pháp:

Tính giá trị hai vế rồi so sánh kết quả với nhau. 

Cách giải:

Ta có:   3750 × 9 = 33 750  ;           11250 × 3 = 33 750.

Mà:      33 750 = 33 750

Vậy:     3750 × 9 … 11250 × 3.

Vậy ta có kết quả như sau:     a) S,                 b) Đ,                  c) S.

Câu 4. 

Phương pháp:

Ta thấy 25 × 4 = 100, do đó để tính thuận tiện nhất ta nhóm 25 và 4; 6 và 5 lại với nhau rồi thực hiện phép nhân như thông thương.

Cách giải:

Trong các cách tính đã cho cách tính thích hợp nhất là:

25 × 6 × 5 × 4 = (25 × 4) × (6 × 5) = 100 × 30 = 3000.

Chọn d.

Câu 5. 

Phương pháp:

Thay m = 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; ... vào biểu thức 48 125 × m rồi tính giá trị biểu thức đó, sau đó so sánh kết quả với 144 370.

Cách giải:

Nếu m = 0 thì 48 125 × m = 48 125 × 0 = 0 < 144 370.

Nếu m = 1 thì 48 125 × 1 = 48 125 × 1 = 48 125 < 144 370.

Nếu m = 2 thì 48 125 × m = 48 125 × 2 = 96 250 < 144 370.

Nếu m = 3 thì 48 125 × 3 = 48 125 × 3 = 144 375 > 144 370.

Do đó, với m > 3 thì 48 125 × m > 144 370

Vậy để 48125 × m < 144370 thì m = 0 ; 1 ; 2.

Câu 6. 

Phương pháp:

Chữ số 8 ở hàng đơn vị của số 2468 viết nhầm thành chữ số 3. Số đó giảm số đơn vị là 8 – 3 = 5. 

Số thứ nhất giảm 5 đơn vị thì tích giảm đi số đơn vị bằng 5 lần số thứ hai, hay 5 lần số thứ hai là 35, từ đó tìm được số thứ hai.

Tích đúng = 2468 × số thứ hai vừa tìm được.

Cách giải:

Chữ số 8 ở hàng đơn vị của số 2468 viết nhầm thành chữ số 3. Số đó giảm số đơn vị là 8 – 3 = 5.

Số thứ nhất giảm 5 đơn vị thì tích giảm đi số đơn vị bằng 5 lần số thứ hai.

Do đó, 5 lần số thứ hai là 35.

Thừa số thứ hai (số nhân với 2468) là :

                  35 : 5 = 7

Tích đúng là :

                 2468 × 7 = 17276

                                     Đáp số : 17276.

Câu 7. 

Phương pháp:

Nhóm 2 và 5; 4 và 25; 6 và 15 lại thành 1 nhóm rồi thực hiện phép nhân như thông thường. 

Cách giải:

\(2 × 4 × 5 × 6 × 15 × 25\)

\(=(2 × 5) × (4 × 25) × (6 × 15)\)

\(=10 × 100 × 90\)

\(=1000 × 90 = 90 000.\)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi