Công nghệ trồng trọt

Ôn tập chủ đề 1

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu hỏi tr 18
Câu hỏi tr 19
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu hỏi tr 18
Câu hỏi tr 19

Câu hỏi tr 18

Câu hỏi 

Em hãy hoàn thành sơ đồ theo mẫu dưới đây.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức trong sách giáo khoa chủ đề 1 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

(1) Nguyên liệu chế biến

(2) Thức ăn chăn nuôi

(3) Nông sản xuất khẩu

(4) Tạo việc làm

(5) Mang lại thu nhập cho người trồng trọt

(6) Tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp

(7) Chế phẩm sinh học chất lượng cao

(8) Nhà trồng cây, hệ thống trồng cây không dùng đất

(9) Máy nông nghiệp

(10) Thiết bị không người lái

(11) Hệ thống internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn, cảm biến để quản lí trang trại thông minh.

(12) Có kiến thức và kĩ năng trồng trọt

(13) Có khả năng áp dụng công nghệ tiên tiến, vận hành các thiết bị, dụng cụ sản xuất trong trồng trọt

(14) Chăm chỉ, cần cù, chịu khó trong công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật, có ý thức bảo vệ môi trường.

(15) Tuân thủ các quy định của pháp luật

(16) Có ý thức bảo vệ môi trường (17) Tăng mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm

(18) Tăng giá trị sản phẩm trên thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Các sản phẩm chất lượng cao ngày càng đa dạng hóa, đáp ứng được nhu cầu thị trường

(19) Hạn chế tối đa thất thoát sau thu hoạch giúp kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm

(20) Ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm được chú trọng trong các điều kiện bất lợi (khí hậu, thiên tai, đất xấu,...)

(21) Áp dụng công nghệ cơ giới, tự động hóa và công nghệ thông tin trong sản xuất sản phẩm để giảm thiểu công lao động, tăng độ chính xác về kĩ thuật, sử dụng hiệu quả các yêu tố đầu vào

(22) Chất lượng nguồn nhân lực trồng trọt ngày càng

được nâng cao

(23) Cây nhiệt đới

(24) Cây á nhiệt đới

(25) Theo khả năng hóa gỗ của thân

(26) Theo số lượng lá mầm

(27) Cây công nghiệp

(28) Cây ăn quả và các loại cây khác.

(29) khả năng sinh trưởng, phát triển

(30) khả năng chống chịu sâu, bệnh

(31) điều kiện ngoại cảnh bất lợi của cây trồng

(32) thời kỳ khủng hoảng nước

(33) Vai trò của ánh sáng

(34) Vai trò của đất

(35) Mục đích

(36) Vai trò của dinh dưỡng

(37) Triệu chứng thiếu dinh dưỡng

Câu hỏi tr 19

Luyện tập và vận dụng

1. Hãy chứng minh trồng trọt đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội của nước ta.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức trong sách giáo khoa chủ đề 1 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Trồng trọt đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống, kinh tế – xã hội của nước ta vì trồng trọt:

- Cung cấp lương thực, thực phẩm

- Cung cấp nguyên liệu chế biến

- Cung cấp thức ăn chăn nuôi

- Cung cấp nông sản xuất khẩu

- Tạo việc làm cho người lao động

- Mang lại thu nhập cho người trồng trọt

- Tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp,...

2. Kể tên một số thành tự quan trọng của công nghệ cao đã được ứng dụng trong trồng trọt.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức trong sách giáo khoa chủ đề 1 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Kể tên một số thành tựu quan trọng của công nghệ cao đã được ứng dụng trong trồng trọt.

- Giống cây trồng chất lượng cao có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh hại và điều kiện ngoại cảnh bất lợi,....

- Chế phẩm sinh học chất lượng cao phân vi sinh phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, chất điều hòa sinh trưởng.

- Công nghệ canh tác

+ Nhà trống cây: nhà kính, nhà lưới, nhà máy trồng cây,... có các trang thiết bị và hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động để kiểm soát các yếu tố môi trường trồng trọt (nhiệt độ, ảnh sáng, độ ẩm, dinh dưỡng, thành phần không khi,...).

+ Hệ thống trồng cây không dùng đất: hệ thống thuỷ canh, khí canh, trồng cây trên giá thể,...

+ Máy nông nghiệp máy làm đất, máy làm cỏ, máy thu hoạch,...

+ Thiết bị không người lái robot (làm đất, làm cỏ, bón phân, thu hoạch, cắt tỉa,..), máy bay không người lái

(bón phân, phun thuốc, thu thập dữ liệu đồng ruộng,..)

+ Hệ thống Internet kết nối vạn vật (loT), dữ liệu lớn (Big Data), cảm biến để quản lí trang trại thông minh.

3. Theo em những công nghệ nào sẽ phát triển mạnh mẽ trong trồng trọt ở nước? Vì sao?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức trong sách giáo khoa chủ đề 1 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Theo em, những công nghệ nào sẽ phát triển mạnh mẽ trong trồng trọt ở nước ta? Vì sao?

Theo em, những công nghệ sẽ phát triển mạnh mẽ trong trồng trọt ở nước ta là:

- Giống cây trồng chất lượng cao có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh hại và điều kiện ngoại cảnh bất lợi,....

- Chế phẩm sinh học chất lượng cao phân vi sinh phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, chất điều hòa sinh trưởng.

- Công nghệ canh tác

+ Nhà trồng cây: nhà kính, nhà lưới, nhà máy trồng cây,... có các trang thiết bị và hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động để kiểm soát các yếu tố môi trường trồng trọt (nhiệt độ, ảnh sáng, độ ẩm, dinh dưỡng, thành phần không khi,...).

+ Máy nông nghiệp máy làm đất, máy làm cỏ, máy thu hoạch,...

Những công nghệ này sẽ phát triển mạnh mẽ vì điều kiện của nó dễ ứng dụng ở nước ta.

4. Hãy phân loại một số cây trồng theo mẫu Bảng 1


 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức trong sách giáo khoa chủ đề 1 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

- Ngô: Nhiệt đới,cây lương thực

- Khoai tây: Ôn đới, cây lương thực

- Cải bắp: Ôn đới, cây rau

- Su hào: Ôn đới, cây rau

- Dưa hấu: Cây ăn quả

- Đậu( đỗ tương): Á nhiệt đới,cây thức ăn chăn nuôi

- Cam: Nhiệt đới,cây ăn quả

- Cẩm chướng: Nhiệt đới,cây ăn quả,cây cảnh

- Mai: Ôn đới,cây ăn quả,cây cả

- Chè: Nhiệt đới,cây công nghiệp

5. Em hãy phân tích vai trò chủ yếu của các yếu tố nhiệt độ, ánh sáng, nước, đất trồng và dinh dưỡng đối với cây trồng.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức trong sách giáo khoa chủ đề 1 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Vai trò chủ yếu của các yếu tố nhiệt độ, ánh sáng, nước, đất trồng và dinh dưỡng đối với cây trồng: Có vai trò quan trọng đối với cây trồng

- Nhiệt độ:

+ Tác động đến các quá trình sinh lí của cây trồng

+ Tác động đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng

- Ánh sáng:

+ Tác động đến hiệu suất quang hợp;

+ Tác động đến hình thái; khả năng sinh trưởng của thân, lá; khả năng phân hóa mầm hoa; giới tính của cây trồng

- Nước:

+ Tham gia cấu tạo nguyên sinh chất của tế bào

+ Hòa tan và vận chuyển các chất trong cây

+ Tham gia vào các quá trình sinh lí, sinh hóa diễn ra ở trong cây

+ Điều hòa nhiệt độ bề mặt lá cây.

- Đất:

+ Là nơi dự trữ và cung cấp nước, dinh dưỡng cho cây trồng

+ Trao đổi khí giữa rễ cây và môi trường; giữ cho cây đứng vững.

- Dinh dưỡng:

+ Thúc đẩy nảy mầm; sinh trưởng và phát triển thân, lá; kích thích ra rễ, kích thích ra hoa, đậu quả

+ Tăng tính chống sâu bệnh hại và điều kiện thời tiết bất lợi

+ Tăng năng suất, chất lượng và khả năng bảo quản nông sản.

6. Cần căn cứ vào các yếu tố nào để bố trí mùa vụ trồng trọt thích hợp cho từng loại cây trồng? Vì sao?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức trong sách giáo khoa chủ đề 1 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Căn cứ vào các yếu tố nào để bố trí mùa vụ trồng trọt thích hợp cho từng loại cây trồng? Vì sao

Muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa vào các yếu tố: khí hậu, loại cây trồng, tình hình phát sinh sâu, bệnh ở địa phương.

Trong các yếu tố nêu trên, yếu tố có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ đó là thời vụ vì mỗi loại cây trồng đều sinh trưởng vào một thời vụ nhất định, nếu trái thời vụ cây trồng sẽ không khỏe mạnh, dễ bị sâu, bệnh tấn công.

7. Giống và kỹ thuật canh tác có ảnh hưởng như thế nào đến cây trồng?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức trong sách giáo khoa chủ đề 1 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Giống và kỹ thuật canh tác có ảnh hưởng như thế nào đến cây trồng?

Giống và kỹ thuật canh tác có ảnh hưởng đến cây trồng:

+ Giống: quyết định chủ yếu đến đặc điểm hình thái, khả năng sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất lợi của cây trồng

+ Kỹ thuật canh tác: áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý, chăm sóc tốt giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, phòng tránh sâu, bệnh hại cho năng suất cao và chất lượng sản phẩm tốt.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi