Preview - Unit 5 - Tiếng Anh 6 - Explore English

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài A
Bài B
Bài C
Từ vựng
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài A
Bài B
Bài C
Từ vựng

Bài A

A. Listen to the students. What fruits do they like? Complete the Like column.

(Nghe các bạn học sinh. Họ thích hoa quả gì? Hoàn thành cột Thích.)

NAME

LIKE

DON’T LIKE

Dino

apples

 

Sophie

 

 

Teresa

 

 

Peter

 

oranges

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài B

B. Listen. What fruits don’t the students like? Complete the Don’t Like column.

(Nghe. Những học sinh này không thích hoa quả nào? Hoàn thành cột Không thích.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài C

C. Talk with a partner. What foods do you like? What foods don’t you like?

(Nói với một người bạn. Em thích thức ăn nào? Em không thích thức ăn gì?)

- I like apples, but I don’t like carrots.

(Tôi thích táo, nhưng tôi không thích cà rốt.)

- I like fruit, but I don’t like vegetables.

(Tôi thích trái cây, nhưng tôi không thích rau củ.)

Lời giải chi tiết:

I like fruits, vegetables, fish and seafood, but I don’t like meat and rice.

(Tôi thích hoa quả, rau củ, cá và hải sản, nhưng tôi không thích thịt và cơm.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4.

5. 

6. 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi