3. Lesson 3 - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 6

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
New words
Listening
Reading (a)
Reading (b)
Writing
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
New words
Listening
Reading (a)
Reading (b)
Writing

New words

Look at this code and write the correct words.

(Nhìn vào mã số và viết lại từ đúng)

 

1

2

3

4

5

1

a

b

c

d

e

2

f

g

h

i

j

3

k

l

m

n

o

4

p

q

r

s

t

5

u

v

w

x

y

a = 11

b = 21

c = 31

d = 41

e = 51

1. 11-34-33-55

2.44-53-23-41-42-51-34

3. 24-15-51-51-43

4. 13-42-43-22

5. 35-42-43

6. 22-51-43-51-34-11-23

7.21-11-54-54-23-51

8. 42-43-25-11-41-51-34-44

Lời giải chi tiết:

1. army: quân đội

2. soldier: người lính

3. queen: nữ hoàng

4. king: vua

5. win: thắng

6. general: đại tướng/ tướng quân

7. battle: trận chiến

8. invaders: kẻ xâm lược

Listening

Listen and fill in the blanks.

(Lắng nghe và điền vào chỗ trống.)


1. Marcus Aurelius was a great Roman general.

(Marcus Aurelius là một vị tướng vĩ đại của La Mã.)

2. He was born in ________ AD.

3. He got married in ________ AD.

4. He died at the age of ________ .

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Marcus Aurelius was a great general of Rome. General of Aurelius was born in 121 AD in Roman, England. He’s army fought many important battles in the Markerman Core. During next time we were freed here. After that things were mostly peaceful. Marcus Aurelius got married in 145 AD and had many children. He wrote a book about the battle called Meditation. Already he died in 180 AD at the age of 59. Marcus Aurelius was one of the great leaders in history. You can learn more about him the movie The Four Of The Roman Inspirer. 

Tạm dịch:

Marcus Aurelius là một vị tướng vĩ đại của La Mã. Tướng quân Aurelius sinh năm 121 sau Công nguyên tại La Mã, Anh. Đội quân của anh ấy đã chiến đấu nhiều trận quan trọng trong Markerman Core. Trong thời gian tiếp theo đã được giải phóng. Sau đó mọi thứ hầu như yên bình. Marcus Aurelius kết hôn vào năm 145 sau Công nguyên và có nhiều con. Ông đã viết một cuốn sách về trận chiến có tên là Meditation. Ông mất vào năm 180 sau Công nguyên ở tuổi 59. Marcus Aurelius là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại trong lịch sử. Bạn có thể tìm hiểu thêm về anh ấy bộ phim The Four Of The Roman Inspirer.

Lời giải chi tiết:

2. He was born in 121 AD.

(Ông sinh năm 121 sau Công Nguyên.)

3. He got married in 145 AD.

(Anh ấy kết hôn vào năm 145 sau Công nguyên.)

4. He died at the age of 59.

(Ông qua đời ở tuổi 59.)

Reading (a)

a. Read the article and circle "Yes" or "No."

(Đọc bài báo và khoanh tròn "Có" hoặc "Không")

WATERLOO - STORY OF FAMOUS LEADERS

Julie Durand, November 9

Waterloo is a movie about the last battle against Napoleon Bonaparte in Waterloo.

Napoleon Bonaparte was a French general and leader. He was born in 1769 and became a general at the age of 24. He won many battles against armies from different European countries and made France become a powerful country. However, he lost the Battle of Waterloo in 1815 to the Duke of Wellington. It was the end of his ruling.

The movie did a great job at showing the great minds of the two generals. They were both very smart and good at leading their soldiers. Waterloo is a fantastic movie.

1. Waterloo is a movie about Napoleon Bonaparte's last battle.

Yes/ No

2. The French army won many battles under Napoleon's leadership.

Yes/ No

3. Napoleon was a French general.

Yes/ No

4. The Duke of Wellington won the battle in Waterloo.

Yes/ No

5. The movie only focused on Napoleon.

Yes/ No

6. Julie thinks the movie is boring.

Yes/ No

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

WATERLOO - CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO NỔI TIẾNG

Julie Durand, ngày 9 tháng 11

Waterloo là bộ phim kể về trận chiến cuối cùng chống lại Napoléon Bonaparte ở Waterloo.

Napoléon Bonaparte là một tướng lĩnh và nhà lãnh đạo của Pháp. Ông sinh năm 1769 và trở thành một vị tướng ở tuổi 24. Ông đã chiến thắng trong nhiều trận chiến chống lại quân đội từ các nước châu Âu khác nhau và đưa nước Pháp trở thành một quốc gia hùng mạnh. Tuy nhiên, ông đã thua trong trận Waterloo năm 1815 trước Công tước Wellington. Đó là dấu chấm hết cho sự cầm quyền của anh ta.

Phim đã làm rất tốt khi thể hiện bộ óc tuyệt vời của hai vị tướng quân. Cả hai đều rất thông minh và giỏi trong việc dẫn dắt binh lính của mình. Waterloo là một bộ phim tuyệt vời.

 

Lời giải chi tiết:

1. Waterloo is a movie about Napoleon Bonaparte's last battle.

(Waterloo là bộ phim kể về trận chiến cuối cùng của Napoleon Bonaparte.)

Yes

2. The French army won many battles under Napoleon's leadership.

(Quân đội Pháp đã thắng nhiều trận dưới sự lãnh đạo của Napoléon.)

Yes

3. Napoleon was a French general.

(Napoléon là một vị tướng của Pháp.)

Yes

4. The Duke of Wellington won the battle in Waterloo.

(Công tước Wellington thắng trận ở Waterloo.)

Yes

5. The movie only focused on Napoleon.

(Bộ phim chỉ tập trung vào Napoleon.)

No

6. Julie thinks the movie is boring.

(Julie cho rằng bộ phim thật nhàm chán.)

No

Reading (b)

b. Read the article again and fill in the blanks.

( Đọc lại bài báo và điền vào chỗ trống.)

1. Napoleon Bonaparte was a famous general from France.

(Napoléon Bonaparte là một danh tướng của Pháp.)

2. His            fought many important battles.

3. He             against many armies from European countries.

4. His last              in Waterloo marked the end of his ruling.

Lời giải chi tiết:

2. His army fought many important battles.

(Quân đội của ông đã đánh nhiều trận quan trọng.)

3. He won against many armies from European countries.

(Anh ấy đã chiến thắng trước nhiều đội quân đến từ các nước Châu Âu.)

4. His last battle in Waterloo marked the end of his ruling.

(Trận chiến cuối cùng của anh ấy ở Waterloo đánh dấu sự kết thúc của sự cầm quyền của anh ấy.)

Writing

Read the information about King Henry V. Write a paragraph about him. Write 50 to 60 words.

(Đọc thông tin về vua Henry V. Viết đoạn văn về ông. Viết 50 đến 60 từ.)

• Movie: Henry V 

(Phim: Henry V)

• About: Henry V, famous king of England

(Về: Henry V, vị vua nổi tiếng của nước Anh)

• King: became king 1413

(Vua: trở thành vua vào năm 1413)

• General: beat the French army at the battle of Agincourt, 1415

(Đại tướng: đánh quân Pháp ở trận Agincourt, 1415)

• Movie: interesting, exciting

(Phim: hay, hấp dẫn)

• Acting: great

(Diễn xuất: tuyệt vời)

Lời giải chi tiết:

I watched the movie Henry V. Henry V was a very famous king of England. He became king in 1413. His army won a battle against the French army at Agincourt in 1415. The movie was interesting and exciting. 

The acting was great!

Tạm dịch:

Tôi đã xem phim Henry V. Henry V là một vị vua rất nổi tiếng của nước Anh. Ông trở thành vua vào năm 1413. Quân đội của ông đã chiến thắng trong trận chiến với quân đội Pháp tại Agincourt vào năm 1415. Bộ phim rất thú vị và hấp dẫn.

Diễn xuất thật tuyệt!

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi