Task 1 - Complete the dialogue with the correct form of will or be going to and the verbs in brackets - SHS Friends Global 11 page 115

1. Nội dung câu hỏi

Laura: Hi, Harry. What are you doing here? Are you meeting somebody?

Harry: No, I just came in for a drink.

Laura: I 1__________ (buy) you a drink. I owe you one from last weekend.

Harry: Thanks! I 2__________ (have) a coffee.

Laura: Would you like a cake too?

Harry: No, thanks. I 3__________ (have) dinner soon.

Laura: OK. What are your plans for the weekend?

Harry: I 4__________ (do) some preparation for our exam on Monday. What about you? 5__________ you _______ (revise) tomorrow?

Laura: Yes. But in the evening, I 6__________ (go) to a gig at the town hall.

Harry: Really? Who's playing?

Laura: They're called The Wave. I 7__________ (meet) Poppy there.

Harry: It sounds like a good night out.

Laura: I 8__________ (get) a ticket for you too, then. OK?

Harry: Thanks! I 9__________ (give) you the money for it now. How much is it?

Laura: I'm not sure. But it 10__________ (not be) expensive. They aren't a well-known band.

 

2. Phương pháp giải

*Nghĩa của từ vựng

buy (v): mua

have (v): có, ăn, uống

do (v): làm

revise (v): ôn tập

go (v): đi

meet (v): gặp

get (v): lấy

give (v): đưa

be: thì, là, ở

Cấu trúc thì tương lai đơn ở dạng khẳng định: S + will + Vo (nguyên thể)

Cấu trúc thì tương lai đơn ở dạng nghi vấn: Will + S + Vo (nguyên thể)

Cấu trúc thì tương lai gần ở dạng khẳng định: S + am / is / are + going to + Vo (nguyên thể)

Cấu trúc thì tương lai gần ở dạng nghi vấn: Am / Is / Are + S + going to + Vo (nguyên thể)

 

3. Lời giải chi tiết

Laura: Hi, Harry. What are you doing here? Are you meeting somebody?

Harry: No, I just came in for a drink.

Laura: I 1 will buy (buy) you a drink. I owe you one from last weekend.

Harry: Thanks! I 2 am going to have (have) a coffee.

Laura: Would you like a cake too?

Harry: No, thanks. I 3 am going to have (have) dinner soon.

Laura: OK. What are your plans for the weekend?

Harry: I 4 am going to do (do) some preparation for our exam on Monday. What about you? 5 Are you going to revise (revise) tomorrow?

Laura: Yes. But in the evening, I 6 am going to go (go) to a gig at the town hall.

Harry: Really? Who's playing?

Laura: They're called The Wave. I 7 am going to meet (meet) Poppy there.

Harry: It sounds like a good night out.

Laura: I 8 will get (get) a ticket for you too, then. OK?

Harry: Thanks! I 9 will give (give) you the money for it now. How much is it?

Laura: I'm not sure. But it 10 won't be (not be) expensive. They aren't a well-known band.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi