Task 2 - Use the words in the box to complete the sentences. You may have to change the form of the word. Some are not used - SBT Global Success 8 page 19

1. Nội dung câu hỏi

SBT Tiếng Anh 8 trang 18, 19, 20 Unit 3 Vocabulary & Grammar | Tiếng Anh 8 Global success

1. To meet her parents' ________, she spends five hours practising the piano every day.

2. It's not a problem for the contestants to work under ________.

3. Their PE teacher ________ them after school every day.

4. Stay away from him. He is a big ________ at our school.

5. I started playing chess two months ago, and I can ________ better now than before.

2. Phương pháp giải

Sử dụng các từ trong hộp để hoàn thành các câu. Bạn có thể phải thay đổi hình thức của từ. Một số không được sử dụng.

3. Lời giải chi tiết

Đáp án:

1. expectations

2. pressure

3. coaches

4. bully

5. concentrate

Giải thích:

1. expectations (n) kỳ vọng

2. under pressure: dưới áp lực

3. coach (v) huấn luyện

4. bully (n) bắt nạt

5. concentrate (v) tập trung

Hướng dẫn dịch:

1. Để đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, cô ấy dành 5 giờ để tập piano mỗi ngày.

2. Thí sinh làm việc dưới áp lực không thành vấn đề.

3. Giáo viên thể dục huấn luyện các em sau giờ học hàng ngày.

4. Tránh xa anh ấy ra. Anh ấy là một kẻ bắt nạt lớn ở trường của chúng tôi.

5. Tôi bắt đầu chơi cờ hai tháng trước, và bây giờ tôi có thể tập trung tốt hơn trước.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi