Task A - Fill in each blank with the best word from the box. Use a dictionary to help you - SHS Explore New Worlds 11 page 80

1. Nội dung câu hỏi

build - built          find - found          fly - flown          give - given

know - known          put - put          send - sent          write - written

1. Gold and diamonds can be found in parts of South Africa.

2. Fresh seafood can be _________ by plane to anywhere in the world.

3. Large amounts of cash are usually not _________ in the mail.

4. lran is _________ for its beautiful handmade rugs.

5. Wedding invitations are sometimes _________ by hand on special paper.

6. Houses here are ________ for large families, so they usually have several bedrooms.

7. Jewelry is sometimes ________ as a special gift.

8. The glass vases are ________ into special boxes to protect them.

2. Phương pháp giải

- Điền vào mỗi chỗ trống với từ tốt nhất từ ​​​​hộp. Sử dụng một từ điển để giúp bạn.

3. Lời giải chi tiết

- Đáp án:

1. Gold and diamonds can be found in parts of South Africa.

2. Fresh seafood can be flown by plane to anywhere in the world.

3. Large amounts of cash are usually not sent in the mail.

4. lran is known for its beautiful handmade rugs.

5. Wedding invitations are sometimes written by hand on special paper.

6. Houses here are built for large families, so they usually have several bedrooms.

7. Jewelry is sometimes given as a special gift.

8. The glass vases are put into special boxes to protect them.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi