Task - Work in a group. Make a poster presentation about a festival - SHS Explore English 8 page 88

1. Nội dung câu hỏi

Làm việc theo nhóm. Làm poster thuyết trình về một lễ hội 

 

2. Phương pháp giải

- Bạn nên làm việc với ít nhất hai bạn cùng lớp khác trong dự án này.

- Suy nghĩ về một số lễ hội (địa điểm, thời gian, người tham gia, nét đặc biệt).

- Thảo luận ý tưởng của bạn với các thành viên trong nhóm và quyết định một lễ hội cho tấm áp phích.

- Làm một tấm áp phích về lễ hội. Phải có ít nhất 10 dòng thông tin trên poster.

- Ở lớp tiếp theo, hãy trình bày tấm áp phích của bạn cho cả lớp.

 

3. Lời giải chi tiết

1. Title: Celebrate [Festival Name]: A Cultural Extravaganza!

2. Date: [Festival Date]

3. Location: [Festival Location]

4. Highlights:

- Captivating Cultural Showcases

- Delightful Cuisine and Flavors

- Artisan Crafts and Traditional Products

- Engaging Workshops and Interactive Activities

- Cultural Exchanges and Community Engagement

- Live Entertainment and Performances

- Family-friendly Fun and Activities

Join us for a vibrant celebration of [Festival Name], where traditions come alive and unity thrives. Experience the beauty of our cultural heritage through mesmerizing performances, indulge in delicious local cuisine, and explore the craftsmanship of talented artisans. Engage in workshops, connect

with diverse communities, and enjoy live entertainment for an unforgettable festival experience.

Mark your calendars and join us at [Festival Name]! 

For more information, visit [Festival Website] and follow us on [Social Media Handles].

Lưu ý: Tùy chỉnh áp phích bằng cách thêm hình ảnh, biểu trưng lễ hội và các yếu tố thiết kế có liên quan để tạo ra hình ảnh bắt mắt về lễ hội.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi