Tiếng Anh 10 Bright A Culture Corner

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

 

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

Bài 1

1. Look at the pictures. Which shows ...

(Nhìn vào những bức tranh. Cái nào cho thấy…)

– a woman in a traditional costume? _____

– a traditional musical instrument? _____

– a rice field? _____

– a stilt house? _____

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

a woman in a traditional costume (một người phụ nữ trong bộ trang phục truyền thống) – D

a traditional musical instrument (nhạc cụ truyền thống) – C

a rice field (cánh đồng lúa) – B

a stilt house (nhà sàn) – A

Bài 2

Bài 2

2. Look at the pictures and the title. What information do you think the text will include? Listen and read to find out.

(Nhìn vào các bức ảnh và tiêu đề. Bạn nghĩ văn bản sẽ bao gồm những thông tin nào? Nghe và đọc để nhận ra.)


The Mường people

In the mountains of Northern Vietnam live the Mường people, one of the largest ethnic groups in the country. The Mường often live in stilt houses in villages. They live mainly by growing rice and raising poultry and cattle. They have their own language and traditions and are known as friendly and welcoming people.

In modern life, many of the Mường people still make their clothes themselves. They need to be very creative, talented and patient because their clothes have colourful patterns on them, which are difficult to make and take a lot of skill and time. Mường women often wear a long black skirt, a white shirt and a plain or colourful headscarf. Men often wear a long white shirt with dark trousers.

The Mường people have their own style of music and they play the gong, one of the traditional musical instruments of the Mường culture. There are songs for special occasions, such as moving into a new home, and songs with stories about the history of the Mường. The Mường people are proud of their traditions and culture.

Phương pháp giải:

- ethnic group: nhóm dân tộc, sắc tộc

- poultry: gia cầm

- cattle: gia súc

- tradition: truyền thống

Tạm dịch bài đọc:

Dân tộc Mường

Ở miền núi phía Bắc Việt Nam có người Mường sinh sống, một trong những dân tộc lớn nhất cả nước. Người Mường thường ở nhà sàn trong các bản làng. Họ sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa và chăn nuôi gia cầm, gia súc. Họ có ngôn ngữ và truyền thống riêng và được biết đến là người thân thiện và luôn chào đón người khác.

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người Mường vẫn tự may quần áo cho mình. Họ cần phải sáng tạo, tài năng và kiên nhẫn vì quần áo của họ có hoa văn sặc sỡ, rất khó làm và cần nhiều kỹ năng và thời gian. Người phụ nữ Mường thường mặc váy đen dài, áo trắng và khăn trùm đầu màu trơn hoặc sặc sỡ. Nam giới thường mặc áo trắng dài với quần sẫm màu.

Người Mường có phong cách âm nhạc riêng và họ chơi cồng chiêng, một trong những loại nhạc cụ truyền thống của văn hóa Mường. Có những bài hát dành cho những dịp đặc biệt, chẳng hạn như chuyển đến nhà mới, và những bài hát kể về lịch sử của người Mường. Người Mường tự hào về truyền thống và văn hóa của họ.

Lời giải chi tiết:

The text will be about Mường people: where they live, what they do for a living, what they wear, what their musical instruments are.

(Văn bản sẽ nói về người Mường: nơi họ sống, cách họ kiếm sống, trang phục họ mặc và nhạc cụ họ chơi.)

 

Bài 3

Bài 3

3. Read the text again. For questions (1–3), choose the correct answer (A, B or C).

(Đọc lại văn bản. Đối với câu hỏi (1–3), chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C).)

1. What are the main jobs the Mường do?

 A. building houses

 B. farming

 C. collecting food for the animals

2. Mường men often wear ____________ .

 A. black shirts

 B. dark trousers

 C. long white skirts

3. The gong is a ____________ .

 A. musical instrument

 B. headscarf

 C. pattern

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

1. What are the main jobs the Mường do?

(Người Mường làm những công việc chính nào?)

 A. building houses (xây nhà)

 B. farming (nông nghiệp)

 C. collecting food for the animals (thu hoạch thức ăn cho động vật)

Thông tin: “They live mainly by growing rice and raising poultry and cattle.”

(Họ sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa và chăn nuôi gia cầm, gia súc.)

2. Mường men often wear ____________ .

(Đàn ông người Mường thường mặc)

 A. black shirts (áo màu đen)

 B. dark trousers (quần sẫm màu)

 C. long white skirts (váy trắng dài)

Thông tin: “Men often wear a long white shirt with dark trousers.”

(Đàn ông thường mặc áo trắng dài với quần sẫm màu.)

3. The gong is a ____________ .

(Cồng chiêng là một…)

 A. musical instrument (nhạc cụ)

 B. headscarf (khăn trùm đầu)

 C. pattern (họa tiết)

Thông tin: “… they play the gong, one of the traditional musical instruments of the Mường culture.”

(… họ chơi cồng chiêng, một trong những loại nhạc cụ truyền thống của văn hóa Mường.)

Bài 4

Bài 4

4. Underline the adjectives of attitude and personality in the text.

(Gạch chân những tính từ chỉ thái độ và tính cách trong văn bản trên.)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

Adjectives of attitude and personality: friendly, welcoming, creative, talented, patient, proud.

(Những tính từ chỉ thái độ và tính cách: thân thiện, chào đón, sáng tạo, tài năng, kiên nhẫn, tự hào.)

 

Bài 5

5

5. Collect information about another ethnic group. Think about where they live, what they do for a living, what they wear and what their songs and musical instruments are. You can use the text above as a model. Present it to the class.

(Thu thập thông tin về một dân tộc khác. Hãy nghĩ về nơi họ sống, họ làm gì để kiếm sống, họ mặc gì và các bài hát và nhạc cụ của họ là gì. Bạn có thể sử dụng văn bản trên làm mẫu. Trình bày trước lớp.)

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

The Tày People

Vietnam has over 50 ethnic groups and one of these is the Tày people. They are the largest ethnic group in the country. There are about 1.6 million of them living in the north of the country. The Tày live in villages throughout the region and their houses are very traditional. They are simple stilt or clay houses with tiled or thatched roofs. They spend their days farming, fishing or making crafts.

The traditional costume of Tày people is simple. It may or may not have decorative patterns. If the Tày people use patterns, they should be very simple. The Tày people are one rare group that uses all black for their clothes.

The Tày people have a rich culture. They are a very close-knit community and they enjoy singing folk songs together and playing the Đàn Tính, a traditional guitar. They also dance and tell funny stories.

Tạm dịch:

Dân tộc Tày

Việt Nam có trên 50 dân tộc và một trong số đó là dân tộc Tày. Họ là nhóm dân tộc lớn nhất cả nước. Có khoảng 1,6 triệu người trong số họ sống ở phía Bắc của đất nước. Người Tày sống thành từng bản khắp vùng và nhà ở của họ rất truyền thống. Đó là những ngôi nhà sàn đơn sơ hoặc ngôi nhà bằng đất sét lợp ngói hay lợp tranh. Họ dành cả ngày để làm nông nghiệp, đánh cá hoặc làm đồ thủ công.

Trang phục truyền thống của người Tày thì đơn giản. Nó có thể có hoặc không có hoa văn trang trí. Nếu người Tày sử dụng hoa văn thì chúng phải rất đơn giản. Người Tày là một trong những nhóm dân tộc hiếm hoi sử dụng màu đen cho toàn bộ trang phục của mình.

Người Tày có bề dày văn hóa. Họ là một cộng đồng rất gắn bó và họ cùng nhau hát những bài hát dân gian và chơi Đàn Tính, một loại đàn ghi-ta truyền thống. Họ cũng nhảy múa và kể những câu chuyện vui nhộn nữa.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi