Tiếng Anh 10 Bright B CLIL (History)

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

 

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

Bài 1

1. When did women in Britain gain the right to vote? Listen and read to find out.

(Phụ nữ ở Anh giành được quyền bầu cử khi nào? Nghe và đọc để nhận ra.)

VOTES FOR WOMEN

When we think of women who have led the way, we often think of people such as Marie Curie, the first woman to win the Nobel Prize, or Amelia Earhart, the first woman to fly alone across the Atlantic Ocean. But there are also times in history when women have worked together to improve the lives of other women.

This happened in the Victorian era, when women in Britain started to fight for their right to vote. Before 1918, women were not allowed to vote. From around the 1860s, groups of women started to come together to organise activities and talk about helping women to get the right to vote. In 1903, Emmeline Pankhurst set up the Women’s Social and Political Union, or WSPU. The WSPU made speeches, wrote in newspapers, and demonstrated on the streets smashing windows and setting buildings on fire. However, during World War I, the WSPU stopped their attacks and supported the government. As men were away fighting in the war, women took on many jobs that men used to do, like police officers and bus drivers. In these jobs, women showed everyone they were equal to men.

In 1918, the government finally gave women over 30 the right to vote for the first time. It was an important step in the fight for equality for women in society. However, it wasn't until ten years later, in 1928, that all women over 21 could vote as men could.

 

Phương pháp giải:

 Từ vựng

- lead the way: xuất chúng

- vote: bầu cử

- demonstrate: biểu tình

Tạm dịch bài đọc:

BẦU CỬ DÀNH CHO PHỤ NỮ

Khi nghĩ đến những người phụ nữ xuất chúng, chúng ta thường nghĩ đến những người như Marie Curie, người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel, hay Amelia Earhart, người phụ nữ đầu tiên bay một mình qua Đại Tây Dương. Nhưng cũng có những thời điểm trong lịch sử, có những phụ nữ đã làm việc cùng nhau để cải thiện cuộc sống cho những người phụ nữ khác.

Điều này xảy ra vào thời Victoria, khi phụ nữ ở Anh bắt đầu đấu tranh cho quyền bầu cử của họ. Trước năm 1918, phụ nữ không được phép bầu cử. Từ khoảng những năm 1860, các nhóm phụ nữ bắt đầu cùng tham gia với nhau để tổ chức các hoạt động và nghĩ về việc giúp phụ nữ có quyền bầu cử. Năm 1903, Emmeline Pankhurst thành lập Liên đoàn Chính trị và Xã hội của Phụ nữ, hay WSPU. WSPU đã có các bài phát biểu viết trên báo và biểu tình trên đường phố đập vỡ cửa sổ và đốt các tòa nhà. Tuy nhiên, trong thế chiến thứ nhất, WSPU đã ngừng các cuộc tấn công của họ và hỗ trợ chính phủ. Khi đàn ông đi chiến đấu trong thời chiến, phụ nữ đảm nhận nhiều công việc mà đàn ông thường làm, như cảnh sát và tài xế xe buýt. Trong những công việc này, phụ nữ đã cho mọi người thấy họ bình đẳng như nam giới.

Năm 1918, cuối cùng chính phủ đã cho phụ nữ trên 30 tuổi quyền bỏ phiếu lần đầu tiên. Đó là một bước tiến quan trọng trong cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng cho phụ nữ trong xã hội. Tuy nhiên, phải đến mười năm sau, năm 1928, tất cả phụ nữ trên 21 tuổi mới có thể bỏ phiếu như nam giới.

 

Lời giải chi tiết:

- Women in Britain gained the right to vote in 1918 but only if they were over 30.

(Phụ nữ ở Anh giành được quyền bầu cử vào năm 1918 nhưng chỉ khi họ trên 30 tuổi.)

 

Bài 2

Bài 2

2. Read the text again and decide if each of the statements (1–5) is T (true) or F (false).

(Đọc lại văn bản và quyết định xem mỗi khẳng định (1–5) là T (đúng) hay F (sai).)

1. Amelia Earhart flew across the Atlantic Ocean on her own. _____

2. Emmeline Pankhurst established WSPU. _____

3. The WSPU changed during World War I. _____

4. Women didn’t work during World War I. _____

5. All British women were able to vote in 1918. _____

 

Lời giải chi tiết:

1. T2. T3. T4. F5. F

1. Amelia Earhart flew across the Atlantic Ocean on her own. T

(Amelia Earhart đã tự mình bay qua Đại Tây Dương.)

Thông tin: “…Amelia Earhart, the first woman to fly alone across the Atlantic Ocean.”

(…Amelia Earhart, người phụ nữ đầu tiên bay một mình qua Đại Tây Dương.)

2. Emmeline Pankhurst established WSPU. T

(Emmeline Pankhurst đã thành lập WSPU.)

Thông tin: “In 1903, Emmeline Pankhurst set up the Women’s Social and Political Union, or WSPU.”

(Năm 1903, Emmeline Pankhurst thành lập Liên đoàn Chính trị và Xã hội của Phụ nữ, hay WSPU.)

3. The WSPU changed during World War I. T

(WSPU đã thay đổi trong suốt thế chiến thứ nhất.)

Thông tin: “The WSPU made speeches, wrote in newspapers, and demonstrated on the streets smashing windows and setting buildings on fire. However, during World War I, the WSPU stopped their attacks and supported the government. As men were away fighting in the war, women took on many jobs that men used to do, like police officers and bus drivers.”

(WSPU đã có các bài phát biểu viết trên báo và biểu tình trên đường phố đập vỡ cửa sổ và đốt các tòa nhà. Tuy nhiên, trong thế chiến thứ nhất, WSPU đã ngừng các cuộc tấn công của họ và hỗ trợ chính phủ. Khi đàn ông đi chiến đấu trong thời chiến, phụ nữ đảm nhận nhiều công việc mà đàn ông thường làm, như cảnh sát và tài xế xe buýt.)

4. Women didn’t work during World War I. F

(Phụ nữ đã không làm việc trong suốt thế chiến thứ nhất.)

Thông tin: “However, during World War I, the WSPU stopped their attacks and supported the government. As men were away fighting in the war, women took on many jobs that men used to do, like police officers and bus drivers.”

(Tuy nhiên, trong thế chiến thứ nhất, WSPU đã ngừng các cuộc tấn công của họ và hỗ trợ chính phủ. Khi đàn ông đi chiến đấu trong thời chiến, phụ nữ đảm nhận nhiều công việc mà đàn ông thường làm, như cảnh sát và tài xế xe buýt.)

5. All British women were able to vote in 1918. F

(Tất cả phụ nữ người Anh có thể bầu cử vào năm 1918.)

Thông tin: “In 1918, the government finally gave women over 30 the right to vote for the first time.”

(Năm 1918, cuối cùng chính phủ đã cho phụ nữ trên 30 tuổi quyền bỏ phiếu lần đầu tiên.)

 

Bài 3

Bài 3

3. What is the role of women in your country? Search for information on the Internet and make a presentation.

(Vai trò của phụ nữ ở đất nước bạn là gì? Tìm kiếm thông tin trên Internet và thuyết trình.)

 

Lời giải chi tiết:

Women always play an important role in every family. Besides the special duties of being a wife and a mother, women also have to take on social work like men. Thus, women are always swamped with housework and jobs.

(Phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong mỗi gia đình. Bên cạnh những nghĩa vụ đặc biệt là làm vợ, làm mẹ, phụ nữ còn phải đảm đương những công việc xã hội như nam giới. Vì vậy, phụ nữ luôn bận rộn với việc nhà và công việc.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi