Tiếng Anh 10 Bright Unit 1 1d. Speaking

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
a Bài 1
b Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

 

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
a Bài 1
b Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

a Bài 1

a Bài 1

1. a) Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.) 


 

 

Phương pháp giải:

1. play video games: chơi trò chơi điện tử

2. build robots: chế tạo robot

3. play football: chơi đá banh

4. go to the mall: đến trung tâm thương mại

5. read books: đọc sách

6. go on a picnic: đi dã ngoại

7. attend a sporting event: tham gia một sự kiện thể thao

8. go to museums: đến bảo tàng

 

Lời giải chi tiết:

 

 

b Bài 1

b Bài 1

b) Use the activities in the pictures above and the adjectives below to ask and answer questions as in the example.

(Sử dụng các hoạt động trong các hình trên và các tính từ bên dưới để hỏi và trả lời các câu hỏi như trong ví dụ.)

• exciting         • interesting    • fun    • relaxing

• boring           • difficult

A: Do you play video games?

B: Yes, a lot. I think they are fun.

Phương pháp giải:

- exciting: hứng thú, kích thích

- boring: nhàm chán

- interesting: thú vị

- difficult: khó

- fun: vui nhộn

- relaxing: thư giãn

Lời giải chi tiết:

1. A: Do you play video games?

(Bạn có chơi trò chơi điện tử không?)

    B: Yes, a lot. I think they are fun.  

(Có chứ, rất nhiều. Tớ thấy chúng thật vui nhộn.)

2. A: Do you build robots?

(Bạn có chế tạo robot không nhỉ?)

    B: No, I don’t. I think they are difficult.

(Không đâu. Tớ nghĩ việc đó thật khó khăn.)

3. A: Do you play football?

(Bạn có chơi đá banh không vậy?)

    B: Yes, I do. I think it’s exciting.

(Có chứ. Tớ thấy nó rất kích thích.)

4. A: Do you go to the mall?

(Bạn có đi trung tâm thương mại không vậy?)

    B: No, I don’t. I think it’s boring.

(Không, tớ không đi. Tớ nghĩ nó thật là chán.)

5. A: Do you read books?

(Bạn có đọc sách không vậy?)

    B: Yes, a lot. I think they are interesting.

(Có chứ, rất nhiều luôn. Tớ nghĩ điều đó thật là thú vị.)

6. A: Do you go on picnics?

(Bạn có đi dã ngoại không?)

    B: Yes, I do. I think they are relaxing.

(Có đấy. Tớ nghĩ việc này rất thư giãn.)

7. A: Do you attend sporting events?

(Bạn có tham gia những sự kiện thể thao không nhỉ?)

    B: Yes, I do. I think they are fun.

(Có chứ. Tớ nghĩ chúng rất vui.)

8. A: Do you go to museums?

(Bạn có đi nhiều bảo tàng không vậy?)

    B: Yes, I do. I think they are interesting.

(Có nha. Tớ nghĩ chúng rất thú vị.)

Bài 2

Bài 2

2. Listen and read the dialogue. Who is going to the mall?

(Nghe và đọc đoạn hội thoại. Ai là người tới trung tâm thương mại?)


Tara: Hi, Ann! Where are you off to?

(Xin chào, Ann! Cậu đang đi đâu đó?)

Ann: Hi, Tara! I’m going to play tennis.

(Xin chào, Tara! Tớ sẽ đi chơi tennis.)

Tara: Cool. Do you like it?

(Tuyệt. Cậu có thích nó không?)

Ann: I love it! Do you want to come with me?

(Tớ mê nó! Cậu có muốn đi cùng mình không nhỉ?)

Tara: Sorry! I’m going to the mall with Emma.

(Xin lỗi nha! Tớ đang định đi trung tâm thương mại với Emma.)

Ann: Well, how about tomorrow?

(Chà, còn ngày mai thì sao?)

Tara: I’d love to.

(Tớ rất muốn đấy.)

Ann: Great! How about at 5:30?

(Tốt! 5 giờ rưỡi được không cậu?)

Tara: Sure!

(Chắc chắn rồi!)

Ann: See you tomorrow then. Have fun.

(Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé. Đi vui vẻ nhé.)

Tara: Thanks. See you.

(Cảm ơn nha. Hẹn gặp lại.)

Lời giải chi tiết:

Tara is going to the mall.

(Tara đi tới trung tâm thương mại.)

 

Bài 3

Bài 3

3. Replace the underlined phrases in the dialogue in Exercise 2 with the ones from the Useful Language box.

(Thay các cụm từ được gạch chân trong đoạn hội thoại ở Bài tập 2 bằng các cụm từ trong hộp ngôn ngữ có ích.)

 

Useful Language (Ngôn ngữ hữu ích)

Inviting (lời mời)

Suggesting (đề nghị)

•  Would you like to + V bare?

= Do you want to + V bare

(Bạn có muốn… ?)

•  Let’s + V bare

(Hãy cùng …)

•  Why don’t you + V bare?

(Tại sao không… ?)

•  What/How about +Ving?

(Thế còn…?)

Phương pháp giải:

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

- Do you want to

Bài 4

Bài 4

4. Act out a dialogue similar to the one in Exercise 2. Use phrases from the Useful Language box and the diagram below. Mind the intonation.

(Thực hiện một cuộc đối thoại tương tự như trong Bài tập 2. Sử dụng các cụm từ trong hộp ngôn ngữ hữu ích và sơ đồ bên dưới. Lưu ý đến ngữ điệu.)

Phương pháp giải:Lời giải chi tiết:

A: Hi, Tom! Where are you off to?

(Xin chào, Tom! Cậu đang đi đâu đó?)

B: Hi, Jim! I’m going to play football.

(Xin chào, Jim! Tớ sẽ đi chơi đá banh.)

A: Cool. Do you like it?

(Tuyệt. Cậu có thích nó không?)

B: I love it! Would you like to come with me?

(Tớ mê nó! Cậu có muốn đi cùng mình không nhỉ?)

A: Sorry! I’m playing video games with Tony.

(Xin lỗi nha! Tớ đang định chơi trò chơi điện tử với Tony.)

B: Well, what about tomorrow?

(Chà, còn ngày mai thì sao?)

A: I’d love to.         

(Tớ rất muốn đấy.)

B: Great! Is 4:00 fine with you?

(Tốt! 4 giờ được không cậu?)

A: Sure!

(Chắc chắn rồi!)

B: See you tomorrow then. Have fun.

(Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé. Chơi vui vẻ nhé.)

A: Thanks. See you.            

(Cảm ơn nha. Hẹn gặp lại.)

Bài 5

Bài 5

5. Listen and repeat. Think of two more words for each sound. Practise saying them with a partner.

(Lắng nghe và lặp lại. Hãy nghĩ thêm hai từ cho mỗi âm thanh. Thực hành nói chúng với bạn bè.)


/g/: go, give, leg, golf

//: gym, giant, magic, gentle

Phương pháp giải:

/g/

/dʒ/

go /ɡəʊ/: đi

give /ɡɪv/: cho

le/leɡ/: cái chân

golf /ɡɒlf/: chơi gôn

gym /dʒɪm/: phòng tập thể hình

giant /ˈdʒaɪənt/: khổng lồ

magic /ˈmædʒɪk/: ảo thuật

gentle /ˈdʒentl/: nhẹ nhàng

Lời giải chi tiết:

/g/

/dʒ/

goal /ɡəʊl/: mục tiêu

gum /ɡʌm/: kẹo cao su

giraffe /dʒəˈrɑːf/: hươu cao cổ

dangerous /ˈdeɪndʒərəs/: nguy hiểm

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi