Grammar Expansion Unit 8 - SHS Bright 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Choose the correct option.

1 The doctor says I ________ take this medicine three times a day.

A must

B mustn't

C don't have to

D have to

2 I want to get fit, so I ________ do more exercise.

A have to

B can

C must

D mustn't

3 You ________ use your mobile phone in this room. It's against the rule.

A mustn't

B don't

C don't have to

D won't

4 It's a small operation, so he ________ stay in the hospital overnight.

A mustn't

B doesn't have to

C not have to

D doesn't

5 Hospital visitors ________ park their car in the ambulance parking. It's prohibited.

A not have to

B don't have to

C don't

D mustn't

 

2. Phương pháp giải

Chọn phương án đúng.

 

3. Lời giải chi tiết

 

1. D

A must: phải (luật lệ hoặc bản thân mình cho là quan trọng)

B mustn't: không được

C don't have to: không cần

D have to: phải (người khác cho là quan trọng)

The doctor says I have to take this medicine three times a day.

(Bác sĩ nói rằng tôi phải uống thuốc này ba lần một ngày.)

=> Chọn D

2. C

A have to: phải (người khác cho là quan trọng)

B can: có thể

C must: phải (luật lệ hoặc bản thân mình cho là quan trọng)

D mustn't: không được

I want to get fit, so I must do more exercise.

(Tôi muốn có được thân hình cân đối, vì vậy tôi phải tập thể dục nhiều hơn.)

=> Chọn C

3. A

A mustn't: không được

B don't: không

C don't have to: không cần

D won't: sẽ không

You mustn't use your mobile phone in this room. It's against the rule.

(Bạn không được sử dụng điện thoại di động trong phòng này. Đó là chống lại các quy tắc.)

=> Chọn A

4. B

A mustn't: không được

B doesn't have to: không cần

C not have to => sai cấu trúc

D doesn't: không

It's a small operation, so he doesn't have to stay in the hospital overnight.

(Đó là một ca phẫu thuật nhỏ, vì vậy anh ấy không phải ở lại bệnh viện qua đêm.)

=> Chọn B

5. D

A not have to=> sai cấu trúc

B don't have to: không cần

C don't: không

D mustn't: không được

Hospital visitors mustn't park their car in the ambulance parking. It's prohibited.

(Khách đến bệnh viện không được đậu xe trong bãi đậu xe cứu thương. Nó bị cấm.)

=> Chọn D

 

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Complete the sentences to express a same meaning to the given ones. Use the correct forms of must or have to.

1 It isn't necessary for you to do exercise every day.

You _______________________________

2 It's against the rules to enter that room.

You _______________________________

3 I believe it's necessary for me to lose weight.

I _______________________________

4 Claire is obliged to wear gloves and a mask at work.

Claire _______________________________

5 It's important that Ryan sees a dentist today for his toothache.

Ryan _______________________________

6 You are not allowed to smoke in the hospital.

You _______________________________

 

2. Phương pháp giải

- must + Vo: phải (luật lệ hoặc bản thân mình cho là quan trọng)

- have to: phải (người khác cho là quan trọng)

- mustn’t + Vo: không được

- don’t have to + Vo: không cần 

 

3. Lời giải chi tiết

1 It isn't necessary for you to do exercise every day.

(Bạn không nhất thiết phải tập thể dục hàng ngày.)

You don't have to do exercise every day.

(Bạn không cần phải tập thể dục mỗi ngày.)

2 It's against the rules to enter that room.

(Vào phòng đó là trái luật.)

You must not enter that room.

(Bạn không được vào căn phòng đó.)

3 I believe it's necessary for me to lose weight.

(Tôi tin rằng việc giảm cân là cần thiết đối với tôi.)

I have to lose weight.

(Tôi phải giảm cân.)

4 Claire is obliged to wear gloves and a mask at work.

(Claire bắt buộc phải đeo găng tay và khẩu trang tại nơi làm việc.)

Claire has to wear gloves and a mask at work.

(Claire phải đeo găng tay và khẩu trang tại nơi làm việc.)

5 It's important that Ryan sees a dentist today for his toothache.

(Điều quan trọng là hôm nay Ryan phải đi khám nha sĩ vì cơn đau răng của anh ấy.)       

Ryan must see a dentist today for his toothache.

(Ryan phải gặp nha sĩ hôm nay vì cơn đau răng của anh ấy.)

6 You are not allowed to smoke in the hospital.

(Bạn không được phép hút thuốc trong bệnh viện.)

You must not smoke in the hospital.

(Bạn không được hút thuốc trong bệnh viện.)

 

Bài 3

should/ought to – had better

1. Nội dung câu hỏi

Choose the option (A, B, C or D) to indicate the underlined part that needs correction in each of the following sentences. Then correct the mistake.

1 You had better not to drink iced water if you don't want your sore throat to get worse.

            A                  B                                           C                                  D

2 You ought stay home if you aren't feeling well.

           A       B                        C                  D

3 You should to change your diet if you want to be healthier.

             A         B                                   C        D

4 Jill had better not to forget to take her medicine or she won't get better.

             A                  B          C                                            D

5 You ought to putting some lavender in your tea to help you relax.

             A           B                                                C              D

 

2. Phương pháp giải

Chọn phương án (A, B, C hoặc D) để chỉ ra phần gạch chân cần sửa trong mỗi câu sau. Sau đó sửa lỗi sai.

 

3. Lời giải chi tiết

 

1 You had better not to drink iced water if you don't want your sore throat to get worse.

     A                  B                                           C                                  D

- Lỗi sai: to drink => drink

- Giải thích: Sau “had better” (nên) là một động từ nguyên thể không “to”

- Câu hoàn chỉnh: You had better not drink iced water if you don't want your sore throat to get worse.

(Bạn không nên uống nước đá nếu không muốn tình trạng viêm họng của mình trở nên trầm trọng hơn.)

=> Chọn B

2 You ought stay home if you aren't feeling well.

           A       B                        C                  D

- Lỗi sai: stay => to stay

- Giải thích: Sau “ought” (nên) là một động từ nguyên thể có “to”

- Câu hoàn chỉnh: You ought to stay home if you aren't feeling well.

(Bạn nên ở nhà nếu bạn cảm thấy không khỏe.)

=> Chọn B

3 You should to change your diet if you want to be healthier.

             A         B                                   C        D

- Lỗi sai: to change => change

- Giải thích: Sau “should” (nên) là một động từ nguyên thể không “to”

- Câu hoàn chỉnh: You should change your diet if you want to be healthier.

(Bạn nên thay đổi chế độ ăn uống nếu muốn khỏe mạnh hơn.)

=> Chọn B

4 Jill had better not to forget to take her medicine or she won't get better.

             A                  B          C                                            D

- Lỗi sai: to forget => forget

- Giải thích: Sau “had better” (nên) là một động từ nguyên thể không “to”

- Câu hoàn chỉnh: Jill had better not forget to take her medicine or she won't get better.

(Jill tốt hơn hết là đừng quên uống thuốc nếu không cô ấy sẽ không khá hơn.)

=> Chọn B

5 You ought to putting some lavender in your tea to help you relax.

   A           B                                                C              D

- Lỗi sai: putting => put

- Giải thích: Sau “ought to” (nên) là một động từ nguyên thể không “to”

- Câu hoàn chỉnh: You ought to put some lavender in your tea to help you relax.

(Bạn nên cho một ít hoa oải hương vào trà để giúp bạn thư giãn.)

=> Chọn B

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Rewrite the sentences to express the same meaning to the given ones. Use the words in brackets in the correct forms.

1 It's important that he stays off that sprained ankle or he will injure it again. (HAD BETTER)

__________________________________________________________

2 It's not a good idea for teens to go to bed late. (SHOULD)

__________________________________________________________

3 Don't forget to wear suncream on the beach or you'll get a sunburn. (HAD BETTER)

__________________________________________________________

4 Why doesn't Jill go for a run if she's stressed? (SHOULD)

__________________________________________________________

5 If I were Jill, I would follow an exercise programme to lose weight. (OUGHT TO)

__________________________________________________________

 

2. Phương pháp giải

- S + ought to + (not) + Vo: nên

- S + should + (not) + Vo: nên

- S + had better + (not) + Vo: nên

 

3. Lời giải chi tiết

1 It's important that he stays off that sprained ankle or he will injure it again. (HAD BETTER)

(Điều quan trọng là anh ấy phải tránh xa mắt cá chân bị bong gân nếu không anh ấy sẽ lại bị thương.)

He had better stay off that sprained ankle or he will injure it again.

(Anh ấy nên tránh xa mắt cá chân bị bong gân đó nếu không anh ấy sẽ làm nó bị thương lần nữa.)

2 It's not a good idea for teens to go to bed late. (SHOULD)

(Thanh thiếu niên đi ngủ muộn không phải là một ý kiến hay.)

Teens should not go to bed late.

(Thanh thiếu niên không nên đi ngủ muộn.)

3 Don't forget to wear suncream on the beach or you'll get a sunburn. (HAD BETTER)

(Đừng quên thoa kem chống nắng trên bãi biển, nếu không bạn sẽ bị cháy nắng.)

You had better wear suncream on the beach or you'll get a sunburn.

(Bạn nên bôi kem chống nắng trên bãi biển nếu không bạn sẽ bị cháy nắng.)

4 Why doesn't Jill go for a run if she's stressed? (SHOULD)

(Tại sao Jill không chạy bộ nếu cô ấy căng thẳng?)

Jill should go for a run if she's stressed.

(Jill nên chạy bộ nếu cô ấy căng thẳng.)

5 If I were Jill, I would follow an exercise programme to lose weight. (OUGHT TO)

(Nếu tôi là Jill, tôi sẽ theo một chương trình tập thể dục để giảm cân.)

Jill ought to follow an exercise programme to lose weight.

(Jill nên theo một chương trình tập thể dục để giảm cân.)

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi