Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 Lesson Six trang 71 Family and Friends

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

Listening (Phần nghe)

1. Listen and write a or b.

(Nghe và viết a hoặc b.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. She can ride a bike. (Cô ấy có thể đi xe đạp.)

2. He can run. (Anh ấy có thể chạy.)

3. She can’t ride a bike. (Cô ấy không thể đi xe đạp.)

4.  She can’t run. (Cô ấy không thể chạy.)

5. She can read. (Cô ấy có thể đọc.)

6. It can fly. (Nó có thể bay.)

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3.  a

4. a  

5. a

6. b  

Bài 2

Speaking (Phần nói)

2. Look and say.

(Nhìn và nói.)


Phương pháp giải:

- He / She / It can ____. (Anh ấy / Cô ấy / Nó có thể___.)

- He / She / It can’t ____. (Anh ấy / Cô ấy / Nó không thể___.)

Lời giải chi tiết:

1. It can fly. It can’t read. (Nó có thể bay. Nó không thể đọc.)

    A bird! (Là chim!)

2. It can’t fly. It can swim. (Nó không thể bay. Nó có thể bơi)

    A fish! (Là con cá!)

3. He can run. He can read. (Anh ấy có thể chạy. Anh ấy có thể đọc.)

    Sam! (Sam!)

Bài 3

3. Say what you can do.

(Nói những điều bạn có thể làm.)

I can run. I can dance.

(Tôi có thể chạy. Tôi có thể nhảy.) 

Lời giải chi tiết:

I can cook. I can sing.

(Tôi có thể nấu ăn. Tôi có thể hát.)


Bài 4

Writing (Phần viết)

4. Write about what you and your friends can do.

(Viết về những điều bạn và bạn của bạn có thể làm.)

1. I can _________________________________.
2. She can _______________________________. 
3. He ___________________________________. 
4. ______________________________________.

Phương pháp giải:

 


Lời giải chi tiết:

1. I can sing(Tôi có thể hát.)

2. She can dance(Cô ấy có thể nhảy múa.)

3. He can play the guitar(Anh ấy có thể chơi đàn ghi-ta.)

4. We can cook. (Chúng tôi có thể nấu ăn.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi